ภาพพิธีมอบทองคำเข้าคลังหลวงครั้งที่ ๑๖ ตามพินัยกรรมหลวงตา วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔
Posted Date : วันที่ 27 พ.ค. 2554 เวลา 20:00 น.

 

ภาพพิธีมอบทองคำเข้าคลังหลวง ครั้งที่ ๑๖

“ตามพินัยกรรมหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔

ณ สวนแสงธรรม ถ.พุทธมณฑลสาย ๓ กรุงเทพ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทองคำในการมอบครั้งที่ ๑๖ ตามพินัยกรรมองค์หลวงตานี้ มอบทองคำจำนวนทั้งสิ้น ๘๑ แท่ง
โดยทองคำ ๗๓ แท่ง ๆ ละ ๑๒.๕ กิโลกรัม และอีก ๘ แท่ง ๆ ละ ๑ กิโลกรัม

 

 

วัดป่าบ้านตาดและwww.luangta.com ขอสงวนลิขสิทธิ์

ตามธรรมที่หลวงตาเมตตาสั่งสอนไว้ ห้ามมิให้นำภาพเหล่านี้ไปขาย

ไม่ว่าในรูปแบบแผ่นภาพ หรือลงในหนังสือวางแผงขาย หรือขายตามสถานที่ต่างๆ

 


<< BACK

หน้าแรก