ธปท.น้อมถวายเกี่ยรติคุณบัตรมอบทองแก่องค์หลวงตา
Posted Date : วันที่ 22 ส.ค. 2554 เวลา 19:39 น.

  เอกสารแสดงการดำเนินการตรวจสอบและรับมอบทองคำแท่งจากโครงการช่วยชาติ โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน

 

 

เกียรติคุณบัตรมอบทอง

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มอบเกียรติคุณบัตรในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย 


<< BACK

หน้าแรก