ภาพวันพิธีมอบและเปิด อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ๖ เมษายน ๒๕๕๕
Posted Date : วันที่ 4 มิ.ย. 2555 เวลา 07:00 น.

 

 

(ภาพน้อมรำลึกวันองค์หลวงตาเมตตาเป็นประธานวางศิลาฤกษ์

“อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

เมื่อวันที่ ๑๘ พุทธศักราช ๒๕๕๒)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพวันพิธีมอบและเปิด “อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๕

“อาคาร ๙๖ ปี หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ขออนุโมทนาขอบพระคุณผู้เอื้อเฟื้อภาพถ่าย)

 

(วัดป่าบ้านตาดและwww.luangta.com ขอสงวนภาพถ่ายขององค์หลวงตาและพ่อแม่ครูอาจารย์

ใน www.luangta.com ห้ามมิให้นำไปเผยแพร่เพื่อการค้าขาย

และนำไปเผยแพร่ไว้ในที่ที่ไม่เหมาะสม ไม่ว่าในรูปแบบใด ตามคำสอนขององค์หลวงตา

ด้วยเคารพเทิดทูนบารมีธรรมของพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้เหนือเศียรเกล้า)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก