เสียงเทศน์หลวงตา-ปกป้องวิทยุเสียงธรรม
Posted Date : วันที่ 8 ส.ค. 2555 เวลา 00:00 น.

*** เสียงเทศน์(ปกป้องวิทยุเสียงธรรม)wma//MP3

 

เสียงเทศน์หลวงตา

01 ปกป้องวิทยุเสียงธรรม.wma

02 กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม.wma

03 กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม.wma

04 กฎหมายบีบวิทยุเสียงธรรม.wma

 

เสียงการประชุมคัดค้าน (ร่าง) ประกาศ กสทช.ฉบับมหาภัยต่อวิทยุเสียงธรรม ของคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัวฯ ณ วัดป่าบ้านตาด

คลิกที่นี้ เสียงการประชุม...12ส.ค.2555

-----------------------------------------------------

 

ขอคัดค้านร่างประกาศ กสทช. “หลักเกณฑ์การอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง”

 

 

เนื่องจากความไม่เป็นธรรมและไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน ที่ส่อว่าจะขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ   ทั้งจะทำให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ฯ  ซึ่งกระจายเสียงธรรมะของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ต้องลดกำลังส่ง และลดความสูงของเสาลง ทำให้ผู้ที่เคยได้รับฟังส่วนใหญ่จะไม่สามารถรับฟังได้อีกต่อไป  จึงขอลงนามคัดค้านตามชื่อ-หมายเลขประจำตัวประชาชน และลายมือชื่อดังต่อไปนี้

 

ที่

ชื่อ-สกุล

หมายเลขประจำตัวประชาชน

ลายมือชื่อ

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

10

 

 

 

11

 

 

 

12

 

 

 

13

 

 

 

กรุณาส่งกลับ มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน 309/1 ม.1 ต.บ้านตาด  อ.เมืองอุดรธานี  41000

หรือร่วมลงนามคัดค้านได้ใน http://www.facebook.com/ปฏิรูปสื่อ เพื่อประชาชน

 

                                                                      ดาวน์โหลดแบบฟอร์มร่วมคัดค้าน

 

-----------------------------------------------------


<< BACK

หน้าแรก