การเสวนาวิทยุเสียงธรรมกับการปฏิรูปสื่อของ กสทช.
Posted Date : วันที่ 2 ต.ค. 2555 เวลา 18:29 น.

       การเสวนาวิทยุเสียงธรรมกับการปฏิรูปสื่อของ กสทช.

                     ณ.วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ. เมือง อุดรธานี

                          ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๓๐ น.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                   วิดีโอการเสวนาตอนที่ ๑

                                    วิดีโอการเสวนาตอนที่ ๒

                                    วิดีโอการเสวนาตอนที่  ๓

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 


<< BACK

หน้าแรก