หนังสือรับรองเครือข่ายเสียงธรรมอยู่ในกระบวนการการออกใบอนุญาตเครื่องส่งฯ - การใช้คลื่น
Posted Date : วันที่ 6 ต.ค. 2555 เวลา 02:39 น.

หนังสือรับรองสถานีวิทยุในสังกัดมูลนิธิเสียงธรรมฯ อยู่ในกระบวนการออกใบอนุญาตฯ

                                                                                                                                 เอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๑

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๓ ตัวแทนมูลนิธิเสียงธรรมฯ ประชุมร่วมกับ จนท. กทช.

เพื่อยื่นแบบ ฉก.๑ และ ๒ พร้อมเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

เป็นการขอรับใบอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

                                                   ตามบทเฉพาะกาลของประกาศ กทช.

 

                                                                                                                                               เอกสารหมายเลข ๒ หน้า ๒

วันที่ ๒๙ ม.ค. ๒๕๕๓ ตัวแทนมูลนิธิเสียงธรรมฯ ประชุมร่วมกับ เจ้าหน้าที่ กทช.

เพื่อยื่นแบบ ฉก.๑ และ ๒ พร้อมเงินค่าธรรมเนียมตามระเบียบ

เป็นการขอรับใบอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคม

ตามบทเฉพาะกาลของประกาศ กทช.

 

หนังสือขอรับใบอนุญาตให้ทำ มี ใช้ นำเข้า เครื่องวิทยุคมนาคม และตั้งสถานีวิทยุคมนาคมตามบทเฉพาะกาลของประกาศ กทช.

 


<< BACK

หน้าแรก