การยื่นแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการ การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมฯ ๑๘ ตุลาคม
Posted Date : วันที่ 0 543 เวลา 00:00 น.

การยื่นแบบคําขออนุญาตประกอบกิจการ การใช้คลื่นความถี่และเครื่องวิทยุคมนาคมในการประกอบกิจการกระจายเสียง

ตามมาตรา ๒๗(๔), ๒๗(๖), ๔๑, ๔๙, ๕๑ และ ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่

และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

 

ที่ กสทช.  ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๑.๓๐ น.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก