หนังสือเชิญพระราชกระแสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงอนุโมทนาและทรงขอบใจ คณะสงฆ์ฯ
Posted Date : วันที่ 26 พ.ย. 2555 เวลา 15:00 น.


<< BACK

หน้าแรก