มูลนิธิเสียงธรรมฯ ยื่นฟ้อง กสทช. ต่อศาลปกครองอุดรธานี ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ศาลรับฟ้องแล้ว
Posted Date : วันที่ 17 ธ.ค. 2555 เวลา 09:09 น.

มูลนิธิเสียงธรรมฯ ยื่นฟ้อง กสทช. ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ศาลปกครองอุดรธานี

 

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก