โปรดช่วยกันศึกษากรณีเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้น..โดยละเอียดที่นี
Posted Date : วันที่ 9 มิ.ย. 2556 เวลา 01:09 น.

เครือข่ายวิทยุมูลนิธิเสียงธรรมมีสถานภาพทางกฎหมายเป็นวิทยุภาคประชาชนในเชิงประเด็น
ซึ่ง กสทช.ต้องออกประกาศรองรับในทันที มิใช่การลดกำลังส่งและเสาตามประกาศพิพาทแต่อย่างใด

 

เปิดคำคัดค้านคำให้การของ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยละเอียด
ตามการเรียกร้องของประชาชนผู้พิทักษ์ปกป้อง
”วิทยุเสียงธรรม” มรดกธรรมขององค์หลวงตา (๑๕๒ หน้า) คลิกอ่านได้ที่นี่

 

เปิดคำคัดค้านคำให้การของ กสทช. ต่อศาลปกครองกลาง โดยละเอียด
ตามการเรียกร้องของประชาชนผู้พิทักษ์ปกป้อง
”วิทยุเสียงธรรม” มรดกธรรมขององค์หลวงตา (๑๕๒ หน้า) คลิกอ่านได้ที่นี่
 
เอกสารแนบท้ายคำคัดค้าน คลิกอ่านได้ที่นี่

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๓

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๔

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๕

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๖

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๗

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๘

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๙                       หมายเลข ๙-                  

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๐

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๑-            หมายเลข ๑๑-

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๒

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๓  (file VDO คลิกขวาที่ลิงค์ เลือก save target as)

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๔

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๕

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๖

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๗

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๘

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๑๙-๑    หมายเลข ๑๙-๒    หมายเลข ๑๙-๓ 

บริการจราจรทางอากาศ    SPECTRUM ANALYZER     (file VDO คลิกขวาที่ลิงค์ เลือก save target as)

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๐

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๑

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๒

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๓-           หมายเลข ๒๓-

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๔-            หมายเลข ๒๔-

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๕

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๖

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๗

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๘

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๒๙

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๓๐

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๓๑-๑       ๓๑-๒      ๓๑-๓      ๓๑-๔      ๓๑-๕ 

เอกสารแนบท้าย หมายเลข ๓๒-๑       ๓๒-๒      ๓๒-๓      ๓๒-๔      ๓๒-๕ 

 

      หมายเหตุ : file VDO สกุล mp4 สามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรม VLC media player
                            คลิกลิงค์เพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมได้... ที่เว็บนี้

 


<< BACK

หน้าแรก