ร่วมเป็นพยาน..ปกป้องมรดกธรรมหลวงตาฯ ได้ที่นี่
Posted Date : วันที่ 20 มิ.ย. 2556 เวลา 21:00 น.

 

         ท่านผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินการและรับฟังเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมซึ่งเป็น "มรดกธรรมชิ้นสำคัญที่สุดขององค์หลวงตาพระมหาบัวฯ" ท่านสามารถมีส่วนร่วมในการปกป้อง "การเผยแผ่ธรรมะเป็นธรรมทาน" อันเป็นการบำเพ็ญทานที่มีผลานิสงส์สูงสุดกว่าทานทั้งปวงได้ด้วยวิธีง่ายๆ แต่มีผลอันยิ่งใหญ่ ดังนี้

 

 

         ๑. ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสถานีวิทยุเสียงธรรมที่อยู่ในพื้นที่ของท่าน โดยชี้แจงถึงประโยชน์สาธารณะที่ตนเองได้รับและรายละเอียดความเดือดร้อนเสียหายหากต้องถูกลิดรอนพื้นที่กระจายเสียง

         ๒. ลงชื่อ ที่อยู่ เลขประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงเจตนาเป็น "พยานผู้มีส่วนร่วมและรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมในพื้นที่นั้นๆ" ซึ่งได้รับความเดือดร้อนเสียหายหากต้องปฏิบัติตามประกาศ กสทช. ให้ลดกำลังส่งและความสูงเสาโดยให้มีรัศมีเหลือเพียง ๒๐ กม.

 

         ทั้งนี้มีตัวอย่างพยานผู้มีสามัคคีช่วยกันปกป้อง "สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ วัดป่าเสาหงษ์ จังหวัดนครราชสีมา" ซึ่งสแกนจากฉบับจริง ดังนี้

 

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก