งาน ๑๐๐ ปีฯ คณะศิษย์ตั้งใจบูชาผ้าป่า ๑๐๐ กอง แต่สาธุชนหลั่งไหลร่วมบุญเกินคาดกว่า ๒๓๐ กอง - ร่วมส่งภาพบรรยากาศครั้งประวัติศาสตร์ของงานได้ที่นี่
Posted Date : วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 21:49 น.

 

************************************

 

"ยอดผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ฯ ๑๐๐ ปี ชาตกาลฯ บริจาคจากทุกสารทิศเงินสด เช็ค เงินโอน

 

หลังการปิดบัญชี                                                       คือ      ๒๓,๕๖๓,๔๕๙.๙๘       บาท

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๖    เวลา ๑๖.๑๕ น.          คือ     ๒๒,๒๘๑,๒๗๘.๑๘       บาท

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖    เวลา ๑๕.๓๐ น.         คือ     ๒๐,๕๔๘,๔๒๔.๑๘       บาท

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖    เวลา ๑๔.๐๐ น.         คือ     ๑๘,๓๖๗,๔๑๓.๒๕       บาท

                                      เวลา ๑๒.๐๐ น.         คือ     ๑๗,๕๗๓,๕๗๒.๒๕      บาท

                                      เวลา ๑๑.๓๐ น.         คือ     ๑๕,๓๕๓,๕๕๕.๒๕       บาท

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖                               คือ         ๘๔๑,๐๒๘              บาท

 

************************************

 

ฟ้าหญิงทรงร่วมบำเพ็ญพระกุศลงาน ๑๐๐ ปีชาตกาล

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อทรงร่วมบำเพ็ญพระกุศลในงาน ๑๐๐ ปีชาตกาลบูชาพระคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (ผ้าป่า ๑๐๐ กองสืบต่ออายุวิทยุ-โทรทัศน์หลวงตา) โดยมีนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี เป็นผู้แทนพระองค์นำมาถวายแด่พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด ในวันนี้ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.

 

 

 

 

************************************

 

รับชมภาพบรรยากาศในงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล บูชาพระคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ที่

เฟซบุค “รำลึกร้อยปีชาตกาล หลวงตามหาบัว”

ร่วมส่งภาพบรรยากาศครั้งประวัติศาสตร์ของงานได้ ที่นี่รำลึกร้อยปีชาตกาล หลวงตามหาบัว

************************************

ความสำเร็จลุล่วงอย่างน่าอัศจรรย์ในครั้งนี้ เกิดจากความสามัคคี เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจของทุกฝ่าย ทุกภาคส่วน ตลอดถึงเยาวชนในทุกระดับชั้น โดยมิได้เกิดจากการว่าจ้างของทางวัดแต่อย่างใด จึงเป็นการจัดงานที่ประสบผลสำเร็จขึ้นมาได้เนื่องจากการรวมพลังน้ำใจของแต่ละกลุ่มแต่ละคณะแต่ละองค์กรเข้ามาจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างแท้จริง

 

วัดป่าบ้านตาดขออนุโมทนาขอบคุณกับทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ด้วย ขอผลานิสงส์แห่งความมีส่วนร่วมในกุศลผลบุญในครั้งนี้ ส่งผลให้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมยิ่ง ๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

 

************************************

 

คำอนุโมทนาสาธุการทุกท่านผู้มีส่วนแห่งความสำเร็จในงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล บูชาคุณองค์หลวงตาฯ

 

คลิก ดาวน์โหลดหนังสืออนุโมทนาขอบคุณ

**************************************************

 

คำกล่าวปฏิญญา

เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

 

 

************************************

ลำดับริ้วขบวนอัญเชิญองค์หลวงตาฯ ในวันที่ ๑๑ ส.ค.๕๖ ประชาชนทุกหมู่เหล่าแสดงความจำนงค์ขอเข้าร่วมบูชาคุณ

การจัดตำแหน่งป้าย การเดินในริ้วขบวนที่ ๒

 

ลำดับริ้วขบวนงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาลพระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น.

เริ่มตั้งขบวนบริเวณลานพระบรมธาตุธรรมเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ และทุ่งศรีเมือง (รวมพลหลังศาลาพิธี)

 

@ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทุกหมู่เหล่า มีโอกาสได้เข้าร่วมเดินในริ้วขบวนที่สอดคล้องกับรูปแบบคณะของตน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงกตัญญูกตเวทิตาบูชาคุณรำลึกคุณูปการอันยิ่งใหญ่ขององค์หลวงตาฯ  ท่านสามารถแจ้งรายละเอียดริ้วขบวนและแจ้งความประสงค์ได้ที่.............หรือแจ้งที่หน้างานได้ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่ศูนย์อำนวยการ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

ลำดับ

รายการ

อธิบาย/ผู้รับผิดชอบ

 

ริ้วขบวนที่ ๑ == > นัดพบที่ลานหน้าเจดีย์ วัดโพธิสมภรณ์ เวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ : เพื่ออัญเชิญรูปเหมือนองค์หลวงตาอย่างสมเกียรติเป็นปูชนียบุคคลผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่น่าภาคภูมิใจของตำบลบ้านตาด ของจังหวัดอุดรธานี และของชาติไทย

เทศบาลนคร / คณะศิษย์กลุ่ม ๕๙

รถประชาสัมพันธ์เทศบาลนครอุดรธานี

เทศบาลนคร

ดุริยางค์

โรงเรียนพิชัยรักษ์ ๓๐ คน

ป้าย   งาน ๑๐๐ ปีชาตกาล บูชาพระคุณพระธรรมวิสุทธิมงคล

(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณ...และคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

ธงชาติ  ๔๐

๔๐ นาย จาก มทบ.๒๔

ธงธรรมจักร ๔๐

๔๐ นาย จาก ตชด. ๒๔

ธง ภปร. ๔๐

๔๐ นาย จาก ร.๑๓

ธง สก. ๔๐

๔๐ นาย จาก กองบิน ๒๓

รูปภาพใหญ่หลวงตานั่งสมาธิ (ทหาร ๒ นายถือ)

พานพุ่มรองนายก

ตัวแทนคณะศิษย์ พร้อมพุ่มเงิน พุ่มทอง

รพ.ค่ายประจักษ์ฯ

.................

 

พานพุ่มผู้ว่าฯ

ภาคเหนือ   ภาคอีสาน   ภาคกลาง   ภาคใต้

 

ป้าย “ธรรมค้ำแผ่นดิน ไม่สูญสิ้นความเป็นไทย”

สื่อถึงความสามัคคีของชนในชาติที่ต้องมี “ธรรม” เป็นเข็มทิศทางเดิน

ผู้ว่า/ตัวแทน

จากจังหวัดต่างๆ ๒๘ จังหวัด

 

คณะอาจารย์-นักศึกษา ร.ร.สารพัดช่าง ๕๐ – ๑๐๐ คน

๑๐

ทหาร ๒๒ นาย - พยาบาล ๗๐ นาง

รพ.ค่ายประจักษ์ ๔๒ คน/

รพ.ศูนย์อุดร ๓๐ คน/

รพ.วัฒนา ๒๐ คน

๑๑

ช้างทรง ๒ เชือก จตุรบาท ๘ คน (๒ ชุด)

คณะศิษย์สุรินทร์-วิศวะฯ ราชภัฏ

อัญเชิญพานพุ่ม ผ.จ.เชียงราย เหลือ ๕๒ คน

๑๒

รด. ๑๐๐ นาย

ร.ร.อุดรพิชัยรักษ์ ๑๐๐ คน

๑๓

รำอัญเชิญ ๔ ภาค

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

ม.ราชภัฏอุดรฯ ๘๐ คน

(วัดโพธิ์ ๘๐ คน, กศน. ๑๖ คน)

๑๔

รูปเหมือนองค์หลวงตา / รถ 12 ล้อต้นผ้าป่าใหญ่

ร.ร.สารพัดช่าง+วัดโพธิ์ฯ

๑๕

รด. ๘๐ นาย

หมายเหตุ : คณะครูอาจารย์และนักเรียน ร.ร.ต่างๆ และส่วนราชการพร้อมพานพุ่ม (หากมี) สามารถเข้าร่วมได้ในลำดับนี้

ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์ ๓๐ คน

ร.ร.อุดรพัฒนาการ ๕๐ คน

 

รำอัญเชิญ ๔ ภาค

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

ร.ร.ประจักษ์ฯ ๑๐๐ คน

รถอัฐบริขาร

 

ดุริยางค์ รร.บ้านตาด ๔๙ คน

ร.ร.บ้านตาด

ป้าย    ความอัศจรรย์ในพระธาตุองค์หลวงตา

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณ....และคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

รำอัญเชิญ

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

รร.อุดรพัฒนาการ ๕๐ คน

รถบุษบก

(พร้อมถือภาพพระธาตุ โดย ผู้ปฏิบัติธรรม)

ร.ร.สารพัดช่าง – วัดโพธิฯ

นักเรียนถือป้าย ๑๐๐ คำกลอน

บูชาคุณองค์หลวงตา

โรงเรียนอนุบาลอุดรฯ

(๑๐๐ คน)

รถลานธรรม

จำลองบรรยากาศของวัด

โรงเรียนอนุบาลอุดรฯ

คณะญาติโยมที่มาใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป

ที่วัดโพธิสมภรณ์ เข้าร่วมเดินในริ้วขบวน

เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร

รถเทศบาลนครรับผู้สูงอายุที่มาใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป

ที่วัดโพธิสมภรณ์

เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร

 

ริ้วขบวนที่ ๒ == > นัดพบที่ดับเพลิง ถ.เทศา ริมหนองประจักษ์ เวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ : เพื่อนำเสนอชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงาน มรดกธรรม และความจริงจังขององค์หลวงตาที่มีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์  ในชาตินี้องค์หลวงตาสามารถยอมสละชีวิตถึง ๒ ครั้งเพื่อยังประโยชน์ตนและเพื่อยังประโยชน์ต่อชาติ ถือเป็นคติตัวอย่างอันดีงามยิ่งแก่ลูกหลานไทย

เทศบาลนคร / คณะศิษย์กลุ่ม ๕๙

๑๖

ดุริยางค์

ร.ร.สตรีราชินูทิศ

๖๐-๘๐ คน

๑๗

ป้าย    ชีวประวัติ ปฏิปทา ผลงาน และมรดกธรรม

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณ....และคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๑๘

ช่วงชีวิตที่ ๑ กำเนิด / ชีวิตฆราวาส

 (คนถือป้ายสวมชุดราชปะแตนสมัยร.๕)

.................

๑๙

รูปภาพใหญ่โยมบิดามารดา

(คนร่วมถือภาพหลายวัย ๔-๕ คน

แต่งกายเป็นครอบครัวชาวอีสานสมัยนั้น)

.................

๒๐

ชุดป้าย ๒๓ ป้าย

(ถือป้ายละ ๔ คน)

วิทยาลัยพยาบาล ๑๓๐ คน

(เรือนจำช่วยใส่ด้ามจับ)

๒๑

รำอัญเชิญ ๔ ภาค

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

รร.ประจักษ์ฯ ๑๐๐ คน

๒๒

รถอัฐบริขาร

 

๒๓

ช่วงชีวิตที่ ๒  สละชีวิตเพื่อยังประโยชน์ตน

(คนถือป้ายสวมชุดพระราชทานสีขาว)

.................

๒๔

รูปภาพใหญ่หนังสือสุทธิ

(คนร่วมถือภาพเป็นตาปะขาว ๒ คน

และแม่ขาว-ขาวดำทรงศีลหลายวัย ๔-๕ คน)

 

๒๕

ชุดป้าย ๓๒ ป้าย

(ถือป้ายละ ๔ คน)

อาชีวศึกษา ๓๐๐ คน

(เรือนจำช่วยใส่ด้ามจับ)

๒๖

พานพุ่มบายศรี ๕ คู่ (๑๐ คน)

พยาบาล ๑๕ คน สาธารณสุข ๒๐ คน

เข้าแถวขบวนอัญเชิญทองคำ “มรดกหลวงตา”

 

ฟ้อนจากชาวภูไท ๘๐ คน

 

หมายเหตุ : คณะครูอาจารย์และน.ร. ร.ร.ต่าง ๆ และส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมพานพุ่ม (หากมี) เข้าร่วมริ้วขบวนได้ในลำดับนี้

คุณ...........

โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

 

ชาวบ้านโพน วัดรังสีปาลิวัลย์ กาฬสินธุ์

๒๗

รถทองคำ ๑๓ ตัน ๑,๔๐๔ กก.

มรดกหลวงตา

ร.ร.สารพัดช่างฯ – วัดโพธิฯ

๒๘

แต่งชุดสุภาพถือต้นผ้าป่า

ตัวแทนจากทุกภูมิภาคทุกท้องถิ่นร่วมช่วยชาติไทย

(ถือป้ายประจำถิ่นร่วมบูชาพระคุณหลวงตา)

 

 

ชุดย่าหยา ๒๐ คน

คณะการแสดงศิลปวัฒนธรรมชาวระยอง ๒๐ คน

ภาคเหนือ ๕๑ คน(กลองสะบัดชัย ชนเผ่าต่าง ๆ และชุดล้านนา) เพชรบูรณ์

 

ชาวภูไท ๕๐ คน

 

 

หมายเหตุ :ตัวแทนคณะศิษย์ชาวต่างประเทศ ไทยใหญ่ กระเหรี่ยง มูเซอร์ ฯลฯ ในชุดสุภาพ เข้าร่วมขบวนในลำดับนี้ได้เพิ่มเติม

ตัวแทนแต่ละพื้นที่

(พระอาจารย์....เขียนและจัดทำป้าย)

 

 

 

ภูเก็ต

รร.มาบตาพุด ระยอง

พระอาจารย์......

 

ชาวบ้านโพน วัดรังสีปาลิวัลย์ กาฬสินธุ์

๒๙

รถคณะบัณฑิตผู้พิการ ๔ สถาบัน

(ขับร้องบทเพลงบูชาพระคุณองค์หลวงตา)

คุณ............

๓๐

ขบวนรถสามล้อผู้สูงอายุ-ผู้พร่องกำลังกาย

ด้านหน้า ๒๒ คัน (๒ คันแรกถือป้ายชื่อ ด้านหลังแถวละ ๓ คัน)

คุณ... และคณะ

๓๑

รถวิทยุเสียงธรรม

มรดกหลวงตา

 

๓๒

ขบวนรถสามล้อผู้สูงอายุ-ผู้พร่องกำลังกาย

ด้านหลัง ๒๐ คัน (๒ คันนำ ด้านหลังแถวละ ๓ คันหลัง)

คุณ... และคณะ

๓๓

ช่วงชีวิตที่ ๓  สละชีวิตเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

(คนถือป้ายสวมเครื่องแบบ)

รพ.ค่ายประจักษ์ ๒ คน

๓๔

รูปภาพใหญ่หลวงตากับในหลวง

(คนร่วมถือภาพเป็นตชด. ๒ คน และคนในเครื่องแบบ ๔-๕ คน)

รพ.ค่ายประจักษ์ ๖ คน

๓๕

ชุดที่ ๑ พระกรรมฐานที่เกี่ยวข้องกับหลวงตา

มีป้าย ๒ ป้าย (ถือป้ายละ ๔ คน)

รูปใหญ่ ๒ ภาพ (ถือรูปละ ๒ คน)

ร.ร.ราชินูทิศ

(มีทั้งหมด ๔๐๐ คน)

๓๖

ชุดที่ ๒ พระกรรมฐานที่ได้รับอุบายธรรมจากหลวงตา

มีป้าย ๗ ป้าย (ถือป้ายละ ๔ คน)

รูปเล็ก ๑๙ ภาพ (ถือรูปละคน)

รูปใหญ่ ๒ ภาพ (ถือรูปละ ๒ คน)

ร.ร.สตรีราชินูทิศ

๓๗

ชุดที่ ๓ หลวงตาสงเคราะห์โลก

มีป้ายเล็ก ๓๓ ป้าย (ถือป้ายละ ๒ คน)

ร.ร.สตรีราชินูทิศ

๓๘

คณะกันตรึม บูชาคุณหลวงตา

สื่อถึงความเมตตาของหลวงตาที่มีต่อชนทุกหมู่เหล่า

วัดป่าโคกสมบัติ คณะอ.สังขะ สุรินทร์ (หญิง ๒๕ ชาย ๖ คน)

ท่านพระอาจารย์........

 

๓๙

ชุดที่ ๔ หลวงตามอบมรดกธรรมให้ลูกหลาน

มีป้าย ๒๐ ป้าย (ถือป้ายละ ๔ คน)

รูปใหญ่ ๒ ภาพ (ถือรูปละ ๒ คน)

ร.ร.สตรีราชินูทิศ

 

ริ้วขบวนที่ ๓ == > นัดพบที่ถนนโพศรี ฝั่งกำแพงวัด เวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ : เพื่อแสดงถึงความประเสริฐเลิศโลกและคุณสมบัติอันน่ามหัศจรรย์ยิ่งของ “พระอรหันต์ในพระพุทธศาสนา” ที่ทรงอานุภาพแห่งธรรมครองใจ จนกระทั่งทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธาตุขันธ์ขององค์หลวงตาสามารถแปรเปลี่ยนสภาพกลายเป็น “พระธาตุ” ได้อย่างน่าอัศจรรย์

เทศบาลนคร / คณะศิษย์กลุ่ม ๕๙

๔๐

ดุริยางค์ รร.บ้านตาด ๔๙ คน

ร.ร.บ้านตาด

๔๑

ป้าย    ความอัศจรรย์ในพระธาตุองค์หลวงตา

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณ.....และคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๔๒

รำอัญเชิญ

บูชาพระคุณองค์หลวงตา

รร.อุดรพัฒนาการ ๕๐ คน

๔๓

รถบุษบก

(พร้อมถือภาพพระธาตุ โดย ผู้ปฏิบัติธรรม)

นศ.ม.ราชภัฏ ๒๐๐ คน

 

หมายเหตุ : คณะครูอาจารย์และน.ร. โรงเรียนๆ และส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมพานพุ่ม (หากมี) เดินตามรถบุษบกได้ในลำดับนี้

 

ร.ร.สารพัดช่าง และ วัดโพธิฯ

ม.ราชภัฎ

๔๔

นักเรียนถือป้าย ๑๐๐ คำกลอน

บูชาคุณองค์หลวงตา

โรงเรียนอนุบาลอุดรฯ

(๑๐๐ คน)

๔๕

รถลานธรรม

จำลองบรรยากาศของวัด

โรงเรียนอนุบาลอุดรฯ

๔๖

คณะญาติโยมที่มาใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป

ที่วัดโพธิสมภรณ์ เข้าร่วมเดินในริ้วขบวน

เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร

๔๗

คณะครูอาจารย์ร.ร.บ้านตาด ๑๒ คน - นักเรียน ๘๑ คน

ร.ร.บ้านตาด ๙๓ คน

๔๘

รถเทศบาลนครรับผู้สูงอายุที่มาใส่บาตรพระ ๑๐๐ รูป

ที่วัดโพธิสมภรณ์

เจ้าหน้าที่เทศบาลนคร

 

ริ้วขบวนที่ ๔ == >ทุ่งศรีเมือง จุดนัดพบที่ศาลเจ้า ฝั่งศาลาพิธี ตั้งขบวนที่หน้าสรรพากร เวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ : เพื่อแสดงถึงความเมตตาอย่างไม่มีประมาณขององค์หลวงตายากจะหาบุคคลใดในโลกเสมอเหมือน ปรากฏผลเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนดังรายนามหน่วยงานที่ทำหน้าที่เพื่อการสงเคราะห์ด้านธรรมะหรือที่ได้รับการสงเคราะห์ทางด้านวัตถุ อาทิ สถานีวิทยุเสียงธรรมฯ โรงพยาบาล โรงเรียน ส่วนราชการ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ จำนวนมาก

เทศบาลนคร / คณะศิษย์กลุ่ม ๕๙

๔๙

 

ป้าย   ความเมตตาขององค์หลวงตาที่ปรากฏต่อสาธารณชน

 

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณ.....และคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๕๐

รถพยาบาล ๑ คัน เป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงความเมตตาขององค์หลวงตา

ที่บริจาคแก่รพ.ต่างๆ จำนวนมาก

รถตึก ๑๐ ชั้น (เคลื่อนที่) โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ที่องค์หลวงตาเมตตาก่อสร้างให้

รถพยาบาล ๑ คัน (รพ.ศูนย์) เป็นสัญลักษณ์ แสดงถึงความเมตตาขององค์หลวงตา ที่บริจาคแก่รพ.ต่างๆ จำนวนมาก

รพ.ศูนย์อุดรธานี

 

 

 

รพ.ศูนย์อุดรธานี

 

๕๑

รายชื่อหน่วยงานที่องค์หลวงตาเมตตาช่วยเหลือ

ทางด้านธรรมะและทางด้านวัตถุ (230 ป้าย)

ป้ายขนาด A3 ๑๖๐ ป้าย (ถือป้ายละ ๑ คน) อุดรพัฒนาการ ๒๐๐ คน

ป้าย รพ. ๒๐ ป้าย นักเรียน ๓๐ คน

 

 

ร.ร.อุดรพัฒนาการ

รร.ค่ายประจักษ์

๕๒

ฟ้อนโดยม.ราชภัฎ ๖๐ คน

คณะพี่น้องชาวลาวและชาวต่างประเทศ

คณะลูกศิษย์หลวงพ่อสมาน

ม.ราชภัฎ

 

 

๕๓

รายชื่อหน่วยงานที่องค์หลวงตาเมตตาช่วยเหลือ

ทางด้านธรรมะและทางด้านวัตถุ

ป้ายขนาด A3  ๒๔๘ ป้าย (ถือป้ายละ ๑ คน)

-          ศูนย์ตาที่องค์หลวงตาสงเคราะห์ ๒๔ แห่ง (เทคนิค ๔๘ คน)

-     สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่องค์ท่านเมตตา ๘๕ แห่ง (อุดรธรรมฯ ๑๒๐)

-     เทคนิค ๓๒ คน เดิน

-          สถานีวิทยุเสียงธรรม ๑๒๘ แห่ง (ว.เทคนิค ๒๒๐ คน)

 

 

 

ร.ร.อุดรธรรมานุสรณ์

วิทยาลัยเทคนิค

 

 

 

ริ้วขบวนที่ ๕ == >ทุ่งศรีเมือง นัดพบที่หลังศาลาพิธี (ลานปูน) เวลา ๐๗.๐๐ น.

เทศบาลนคร / คณะศิษย์กลุ่ม ๕๙

๕๔

ดุริยางค์

ร.ร.อุดรพิทยานุกูล

๕๕

ป้าย    เยาวชนไทยสืบสานปณิธานหลวงตา ร่วมรักษามรดกธรรม

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณ....และคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๕๖

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๑

รวมทั้ง ๗ ชุด ๑,๖๐๐ คน

๕๗

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๒

 

๕๘

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๓

 

๕๙

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๔

 

๖๐

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๕

 

๖๑

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๖

 

๖๒

เยาวชนร่วมบูชาคุณ ชุดที่ ๗

 

๖๓

ชุดที่ ๘ คณะกลองยาว โดย ศิษย์เก่าร.ร.อุดรพิทย์ฯ

 

 

ริ้วขบวนที่ ๖ ทุ่งศรีเมือง รวมพลที่ด้านหลังศาลหลักเมือง เวลา ๐๗.๐๐ น.

วัตถุประสงค์ของริ้วขบวนนี้ : เพื่อสะท้อนถึงความสามัคคีของชนในชาติที่อาศัยหลักธรรมในพระพุทธศาสนาผ่านโครงการ “ผ้าป่าช่วยชาติ” ขององค์หลวงตา สามารถนำพาชาติบ้านเมืองให้หลุดพ้นจากวิกฤตการณ์ขั้นเลวร้ายไปได้ด้วยดี อนุชนรุ่นหลังจะได้น้อมนำเอาคติธรรมขององค์หลวงตาไปปฏิบัติเพื่อความมั่นคงสถาพรของชาติและของชนในชาติสืบไป

เทศบาลนคร / คณะศิษย์กลุ่ม ๕๙

๖๔

ป้าย    ผ้าป่าช่วยชาติ..ตามรอยหลวงตา

ขนาด ๑.๕x๖ เมตร

คุณ....และคณะฯ ทำป้าย

นางงาม ๒ คน

๖๕

รถจิ๊บทหารพร้อมด้วยม้าแก้ว

สื่อถึงความองอาจกล้าหาญอาชาไนยขององค์หลวงตา

ในการออกมากอบกู้ชาติจนประสบผลสำเร็จ

ท่านพระอาจารย์....

๖๖

รถบายศรีผ้าป่า

หมายเหตุ : คณะครูอาจารย์และน.ร. ร.ร.ต่าง ๆ และส่วนราชการต่าง ๆ พร้อมพานพุ่ม (หากมี) เดินตามรถบายศรีได้ในลำดับนี้

คุณ.....และคณะ

๖๗

คณะเรือผ้าป่า

คณะศิษย์ฯ หลวงปู่สังวาลย์

และวัดสังฆทาน

๖๘

ชาวชัยภูมิสวมชุดประจำจังหวัด พร้อมฆ้องใหญ่ ๑๕ คน

ชาวชัยภูมิ

 

หมายเหตุ :        ๑. มีริ้วขบวนทั้งหมด ๖ ริ้วขบวน
                        ๒. ริ้วขบวนที่ ๑ และ ๓ ตั้งขบวนที่วัดโพธิสมภรณ์
                        ๓. ริ้วขบวนที่ ๒ ตั้งขบวนที่ดับเพลิง ริมหนองประจักษ์

                        ๔. ริ้วขบวนที่ ๔, ๕ และ ๖ ตั้งขบวนที่ทุ่งศรีเมือง (รวมพลหลังศาลาพิธี)

                        ๕. นางรำ ร.ร.ประจักษ์ฯ และ รถอัฐบริขาร (สัญลักษณ์ “ก”) ให้ตั้งขบวนที่วัดโพธิสมภรณ์ และไปหยุดรอที่สามแยก(ดับเพลิง) ทั้งนี้เพื่อเข้าร่วมในริ้วขบวนที่ ๒ โดยต่อท้ายวิทยาลัยพยาบาลฯ (ช่วงชีวิตที่ ๑ ขององค์หลวงตาฯ)  กลายเป็นริ้วขบวนที่เรียงลำดับขบวนที่ ๑, ๒ และ ๓ ครบสมบูรณ์

 

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมขบวนอัญเชิญครั้งประวัติศาสตร์โดยแจ้งรายละเอียดริ้วขบวนและแจ้งความประสงค์ได้ที่ ....... หรือ  luangta100yr@gmail.com หรือเฟซบุคชื่อ “รำลึกร้อยปีชาตกาล หลวงตามหาบัว”  หรือแจ้งที่หน้างานได้ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ที่ศูนย์อำนวยการ ทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยระบุชื่อคณะ ที่มา จำนวนคน  ลักษณะเครื่องแต่งกาย ขอเข้าริ้วขบวนใด เหตุผล เบอร์โทรติดต่อ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเปิดโอกาสการดำเนินการที่เหมาะสมต่อท่าน

 

 

ช่วงชีวิตที่ ๑

กำเนิด / ชีวิตฆราวาส

 

 

รูปโยมพ่อโยมแม่ หลวงตา

(แผ่นป้ายข้อความข้างล่างยาว 3.6 เมตร)

1. ร.๕ ยอมเสียเงินคลังหลวง (เงินถุงแดง) ให้ฝรั่งเศส เพื่อไถ่ถอนบ้านเมือง  

   (รศ.๑๑๒ พ.ศ. ๒๔๓๖)

2. เพื่อเผชิญปัญหาล่าอาณานิคม ร.๕ จึงตั้งเมืองอุดรเป็นเมืองหน้าด่านโดยกรมหลวงประจักษ์ฯ    

3.  หลวงตามหาบัว ถือกำเนิด ณ บ้านตาด จ.อุดรธานี ห่างจากค่ายทหารราว ๑๕ ก.ม.

4. บ้านตาดเป็นป่าดงดิบใหญ่  ฐานะทางบ้านมั่งมีเป็นที่ ๑ ของหมู่บ้าน

5. พอตกคลอดปรากฏ “สายรกพันคอ”   

6. คุณตาทำนายนี่เป็น “สายบาตร” เด็กน้อยคนนี้จะเป็น”นักปราชญ์เหยียบแผ่นดินสะเทือน”

7. เป็นเด็กน้อย ขี้กลัวผี แต่ไม่กินของดิบ

8. เป็นเด็กน้อยมีน้ำใจ ให้คนอื่นมากกว่าตัวเอง

9. เคยทำผิด “ลักอ้อย” แต่ตาดัดนิสัยได้

10. เคยหนีเรียน เมื่อรู้ภาษา “ไม่ยอมขาดเรียน”

11. เคารพผู้ใหญ่และครูบาอาจารย์ตั้งแต่น้อย  เป็นที่ไว้ใจของผู้ใหญ่และครู

12. รับผิดชอบการเรียน ป.๒ และป.๓ ได้ที่ ๑

13. นิสัยจริงจัง เวลาทำงาน “ดุ” มีคำสัตย์ เคยทำนาได้ข้าวถึง ๑๗ เล่มเกวียน

14. เลือกคบเพื่อน  ไม่คบคนเหลาะแหละ

15. เข้าป่า พลาดยิงหมีตายในระยะประชิด  แป้วใจตลอดมา

16. มัธยัสถ์ ใช้แต่ผ้าที่แม่ทอ ไม่สนใจความโก้เก๋

17. นิสัยรักสัตว์ วัยเด็กมักหยอกสุนัขเล่น  พอโตขึ้น  ไถนารู้จักสับเปลี่ยนควายให้ได้พัก

18. มักทำสิ่งดี ๆ แบบใต้ดิน ไม่แสดงตัว

19. นิสัยขี้เล่น การร้องลำไพเราะ เคยเมาเพียงหนเดียวก็เข็ดหลาบ  

20. แต่น้อยใส่บาตรกับผู้ใหญ่ โตขึ้นเลื่อมใสในศาสนา แต่ไม่เคยคิดบวช 

21. รักสาวมากจนนอนไม่หลับ แต่รู้จักตัดใจ

22. คิดจะแต่งเมีย แต่พ่อแม่น้ำตาร่วงขอให้บวชตามประเพณี

23. เห็นน้ำตาพ่อแม่ ใจอ่อนยอมบวช

 

 

ช่วงชีวิตที่ ๒

สละชีวิตเพื่อยังประโยชน์ตน

 

 

   รูปหลวงตากราบหลวงปู่มั่น                             รูปหนังสือสุทธิของหลวงตา     

                                 

(แผ่นป้ายข้อความข้างล่างยาว 3.6 เมตร)

1.      บวชวัดโยธานิมิต เจ้าคุณพระธรรมเจดีย์ (จูม พันธุโล) พระอุปัชฌาย์ชมนาคซึ่งสวมชุดซอมซ่อว่า “คนนี้ล่ะจะทรงศาสนา”  

2.      เคารพธรรมวินัย ตั้งใจบวช  

3.      แรกบวช ตั้งใจเรียนปริยัติ ทำวัตรไม่เคยขาด เหลือ ๑ ชั่วโมงไว้เพื่อภาวนา

4.      จำยอมฝืนใจเทศน์ในพรรษาแรก ถึงกับฉันไม่ลง  

5.      อ่านประวัติพระพุทธเจ้าและพระสาวกซาบซึ้งจนน้ำตาร่วง

6.      เดิมอยากได้สวรรค์พรหมโลก จึงหวังเป็นพระอรหันต์เพียงอย่างเดียว

7.      สงสัยว่า นิพพานมีจริงหรือไม่ จึงอธิษฐานขอให้พบครูบาอาจารย์ผู้รู้จริง

8.      ตั้งคำสัตย์จบมหาเปรียญ จะออกธุดงคกรรมฐานเท่านั้น

9.      มุ่งมั่นเรียนปริยัติ แต่ก็ยังแอบปฏิบัติ

10. แอบดูหลวงปู่มั่นที่เชียงใหม่เกิดความเลื่อมใสอย่างเต็มที่ “ไม่เสียทีที่เกิดเป็นมนุษย์” 

11. หลวงปู่มั่นรู้ล่วงหน้าว่า พระหนุ่มองค์นี้จะมาหาท่าน ต่อไปจะยังประโยชน์ใหญ่หลวงแก่ศาสนาและชาติบ้านเมือง

12. ความจำอยู่ในย่านกลาง ต้องขยันท่องหนังสือ จึงสอบวิชาภาษาบาลีได้คะแนนเต็ม

13. การศึกษาทางโลกจบ ป.๓ การศึกษาทางธรรมจบนักธรรมเอกและมหาเปรียญ ๓

14. เรียน ๗ ปี จิตสงบอย่างอัศจรรย์ ๓ ครั้ง เกิดสุบินนิมิต “เหาะรอบพระนครทองคำ”

(ใส่ภาพวัดพระแก้วเป็นสีทองคำ)  

15. ออกธุดงคกรรมฐานจริง ตามคำสัตย์ เกิดนิมิตตาปะขาวทำนาย ๙ ปีสำเร็จ   

16. ออกแสวงหาหลวงปู่มั่น  แต่คลาดไม่พบที่อุดรฯ

17. กลับบ้านตาด  เกิดจิตเสื่อมเพราะทำกลด

18. มอบกายถวายชีวิตต่อหลวงปู่มั่น ที่วัดป่าบ้านโคก อ.โคกศรีสุพรรณ  จ.สกลนคร

19. แม้พบทีแรกจะถูกดุ แต่กลับรู้สึกในใจว่า “นี่แหละ อาจารย์ของเรา”

20. บทธรรมบทแรก “ปริยัติให้ยกบูชาไว้ก่อน อย่านำมาเทียบเคียงแล้วปฏิบัติจะประสานกลมกลืน”  

21. หลวงปู่มั่นทำนายปฏิปทา  “เบื้องต้นยากลำบากที่สุด พ้นจากนั้นไปได้สบาย”

22. จิตเสื่อมนาน ๑ ปี ๕ เดือน ­แต่แก้ได้ด้วยบริกรรม “พุทโธ”

23.  พรรษา ๑๐ หักโหมความเพียร นั่งภาวนาตลอดรุ่งเป็นระยะจนก้นแตก

24. จิตเกิดอัศจรรย์ รู้จริงเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์ เข้าใจชัดเจนเรื่องความตาย

25.  ถือเคร่งครัดในข้อธุดงค์ เป็นผู้นำหมู่เพื่อน

26. ได้อุบายหลวงปู่มั่นก้าวเดินทางปัญญา หลังติดสุขในสมาธิถึง ๕ ปี

27. ได้ผลแห่งธรรมขั้นสูง จากพิจารณากรรมฐาน ๕ กายคตาสติ

28. อุปัฏฐากหลวงปู่มั่นจนวาระสุดท้ายขณะที่เพียบทางกาย องค์หลวงตาฯก็เพียบทางใจด้วยงานแห่งสติปัญญาอัตโนมัติ

29. หลวงปู่มั่นบอกพระ “ให้พึ่งท่านมหานะ ท่านมหาสำคัญทั้งภายนอกภายใน”

30. หลวงปู่มั่นนิพพาน .....รำพึง “จากนี้ไปจะปลดเปลี้องปัญหาภายในใจกับผู้ใด”

31.  ติดอวิชชาแล้วเกิดอุบายธรรมผุดขึ้น “ถ้ามีจุดมีต่อมของผู้รู้อยู่ที่ใด นั้นแลคือตัวภพ”  

32. บรรลุธรรมขั้นสูงสุดในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เวลาห้าทุ่มตรง

บนหลังเขาวัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร

 

ช่วงชีวิตที่ ๓

สละชีวิตเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 

 

      รูปหลวงตากับในหลวง      

(แผ่นป้ายข้อความข้างล่างยาว 3.6 เมตร)

1.             หลวงตาเกี่ยวข้อง/คุ้นเคยกับครูบาอาจารย์องค์สำคัญจำนวนมาก 

2.             หลวงตาเป็นครูอาจารย์/ผู้แนะอุบายธรรมแก่พระกรรมฐานองค์สำคัญจำนวนมาก  

3.             ธรรมสองประเภท คือวงศ์กษัตริย์ ๑ พระพุทธศาสนา ๑ ให้เข้าครองภายในจิตใจ จะเป็นเหมือนว่าเรามีพ่อมีแม่ ไปที่ไหนอบอุ่น ผิดกับลูกกำพร้าเป็นไหนๆ

4.             หลวงตาฯ ปกป้องสมเด็จพระสังฆราช  หลวงตาฯ ถือพระธรรมวินัยสำคัญยิ่งกว่ากฎหมายโลก ๆ

5.        เมตตาธรรมขององค์หลวงตา “พอตื่นขึ้น…สิ่งแรกที่คิดถึงก่อนคือการช่วยโลก ไม่มีแม้แต่น้อยที่คิดถึงตัวเอง”

6.        “พระช่วยโลกไม่ได้ ใครเล่าจะช่วยได้”  “คนทุกข์คนจนตรอก  โรงเรียน โรงพยาบาล ไปช่วยทุกแห่ง”

7.   “เงินวัดป่าบ้านตาดนี้เพื่อโลก มีเท่าไรออกช่วยหมด” “ก่อนช่วยชาติสงเคราะห์โลกแบบใต้ดิน ตลอดมา รวมกว่าหมื่นล้านบาท”  

8.   “วัดป่าบ้านตาดจึงไม่มีเงิน ใครว่ามีเงิน....ผิดทั้งเพเลย ไม่มีใครจนยิ่งกว่าหลวงตาบัว”

ต่อไปเป็นแผ่นสั้น (ขนาด 2 เมตร)

9.   สงเคราะห์โรงพยาบาล

10.             ออกเยี่ยมโรงพยาบาลไม่เว้นแต่ละวัน

11.             แจกอาหารสด-แห้งและเงิน ๒ หมื่นบาท ช่วยค่าเลี้ยงดูคนไข้

12.             โกดังโรงทานข้าวสารอาหารแห้งให้โรงพยาบาลที่มาขอรับ

13.             เติมน้ำมันให้รถที่รับของ   เฉพาะค่าน้ำมันเดือนละล้านบาท 

14.             สงเคราะห์โรงพยาบาล สถานพยาบาลไม่น้อยกว่า  ๒๒๕ แห่ง  

15.             บริจาครถพยาบาล เครื่องมือแพทย์ต่าง ๆ ๕๐๐  รายการ

16.             เช่น เครื่องเอ็กซเรย์ เครื่องอัลตราซาวด์ เตียงทำฟัน  

17.             ตั้งศูนย์ตาทุกภาค ๑๙๘,๗๐๐,๐๐๐ บาท ๒๔ โรงพยาบาล

18.             เช่น อุดรธานี บุรีรัมย์  เพชรบูรณ์  พิษณุโลก  อุตรดิตถ์  เชียงใหม่ หาดใหญ่

19.             เฉพาะเครื่องมือตาที่ศูนย์อุดร ๕๕ ล้าน ๕ แสนบาท

20.             อาคาร ๙๖ ปี หลวงตาฯ ๑๐ ชั้น ๕๐๐ ล้านบาท

21.             สงเคราะห์ชาวต่างประเทศ

22.             เฉพาะเครื่องมือตา ๓๐ ล้านบาทให้ศูนย์ปิ่นปัว เวียงจันทร์

23.             สงเคราะห์ ร.พ.เวียงจันทน์, คำม่วน, บริกำไชย, สุวรรณเขต, พงสาลี, ปากซัน

24.             สงเคราะห์โรงพยาบาลท่าขี้เหล็ก พม่า

25.             อาหารของใช้อีกหลายคันรถสิบล้อให้ลาว พม่า

26.             รักษาป่าไม้ต้นน้ำลำธาร

27.             ซื้อที่ป่าต้นน้ำที่น้ำหนาวเป็นหมื่นไร่ให้ทหารดูแล

28.             ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรมหลายแห่ง เช่น ป่าแถบหนองวัวซอ หนองแสง

29.             สงเคราะห์หน่วยงานราชการ 

30.             ตึกให้นักโทษหญิงที่เรือนจำลาดยาว ๔๙ ล้านบาท

31.             เรือนจำอุดรธานี เรือนจำหนองบัวลำภู

32.             สงเคราะห์ตชด.ตำรวจ ทหาร ป่าไม้

33.             สร้างที่ว่าการอำเภอคำม่วง กาฬสินธุ์

34.             สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา ปากเกร็ด  

35.             ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

36.             สงเคราะห์ผู้ประสบภัย

37.             น้ำท่วมพ.ศ. ๒๕๔๙ ช่วย ๔ จังหวัดกว่า ๒ หมื่นครอบครัว

38.             สึนามิ พ.ศ.๒๕๔๗  

39.             สงเคราะห์สัตว์

40.             สงเคราะห์สัตว์ปากเกร็ด

41.             บ้านสงเคราะห์สุนัข วัดโปร่งไผ่จันทรังษี

 

(ต่อไปเป็นแผ่นยาวปกติ 3.6 เมตร)

42.             ท้าวสักกเทวราชมาเข้าฝัน ว่า พวกทวยเทพทั้งหลายอนุโมทนาในเรื่องที่หลวงตาสงเคราะห์โลก

43.             หลวงตาฝันว่า  ท้าวสักกะได้มาขอฟัน พอตื่นขึ้น ฟันหายไป ๑ ซี่

44.             สงครามเศรษฐกิจ พ.ศ. ๒๕๔๐ เศรษฐกิจไทยใกล้ล้มละลาย คนฆ่าตัวตายกันมาก

45.             หลวงตาแผ่เมตตา เห็นชาติไทยมีแต่ความดำคลุมมืดไปหมด มีแค่ลำแสงตามช่องแคบเล็กนั้น ตามดูจึงรู้เป็นองค์ท่านเอง

46.             ไทยเป็นหนี้เขาอยู่แสนล้านดอลลาร์สหรัฐ ก็เท่ากับนิวเคลียร์นิวตรอนนั่นเอง

47.             คนทั้ง ๖๒ ล้านคน เป็นสัตว์ไปหมด เขามาเป็นเจ้าอำนาจ ครองบ้านครองเมืองของเรา

48.             ช่วยชาติในคราวนี้จะมีอยู่ ๒ ทาง คือ  เป็นทางบุญนำไปสวรรค์ พรหมโลก นิพพาน

หรือเป็นทางบาปไปนรกสำหรับผู้ไม่เห็นด้วย ไม่อนุโมทนา

49.             แม้จะมีอุปนิสัยที่ชอบสงเคราะห์โลกแบบใต้ดิน แต่ด้วยเมตตาห่วงใยชาติเป็นล้นพ้น หลวงตาฯ  จึงเสียสละขอบิณฑบาตทั่วประเทศไทย เริ่มด้วยดอลลาร์เพื่อช่วยชาติ

50.             ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ วันเปิดโครงการช่วยชาติด้วยวัย ๘๕ ปี

“ แม้กระดูกแขนขวาแตกพิกลพิการเช่นนี้ หลวงตายังไม่รู้สึกห่วงตัวเองยิ่งกว่าชาติไทยของเรา”

51.             การช่วยชาติเป็นกิจของสงฆ์ สงฆ์ต้องช่วยชาติ ช่วยโลกช่วยสงสารสัตว์ทั้งหลาย ตามรอยเมตตาของพระพุทธเจ้า “มหาการุณิโก นาโถหิตายะ สัพพะปาณินัง”

52.             สมบัติคือคลังหลวงนี้เป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาตินับแต่วงศ์กษัตริย์ลงมา

53.             ปิดโครงการช่วยชาติเมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ ได้ทองคำครบ ๑๐ ตันหลวงตายุติออกเทศน์ทั่วประเทศเพื่อช่วยชาติ

54.             “ทองคำน้ำไหลซึม” ได้ทองคำเป็น ๑๒ ตัน  “พินัยกรรมองค์หลวงตาฯ”   ทำให้ได้ทองคำเพิ่มเป็น ๑๓ ตัน

55.             ลูกศิษย์สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง   ด้วยงานบุญประเพณีผ้าป่า ๑๒ เมษา นำดอลลาร์เข้าคลังหลวง เพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาทุกปี

56.             ชีวิตของหลวงตานี้มีหนักอยู่สองหน ครั้งสุดท้ายนี่ละครั้งช่วยชาติบ้านเมือง เอาคอขาดเลยเชียว หลวงตานี้หนักกว่าเพื่อน แบกทั้งชาติทั้งศาสนาไปด้วยกันเลย ไม่ได้เพียงแต่ชาตินะ

57.             เวลามีชีวิตอยู่ก็ช่วยชาติเต็มกำลัง เวลาตายก็เอาศพนี้อุ้มชาติ

58.             หลวงตาได้พูดแล้ว คอหลวงตาขาดขาดไปเลย ขาดด้วยความเป็นธรรมหลวงตาไม่เสียดาย ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลวงตาเทิดทูนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร

59.             จำให้ดี เรื่องวิทยุนี้อันหนึ่งที่จะถูกสกัดลัดกั้นแบบต่างๆ ปล่อยไม่ได้เลย ...คอขาดกับการบูชาธรรมเป็นอันเดียวกันไม่เสียหาย

60.             “จำให้ดีนะ หลวงตาบัวตายแล้วให้จำวิธีดำเนินที่หลวงตาพาดำเนินมานี้ไม่ผิด ถูกต้องทุกอย่างเลย”

 

รูปปิดท้ายริ้วขบวนที่ ๒

1.     รูปรวมแสดงคนทุกหมู่ในงานพระราชทานเพลิง

2.   รูปพระราชทานเพลิง ๑ รูป (ที่มีควันเป็นรูปหลวงตาอุ้มบาตร)

 

ป้ายริ้วขบวนที่ ๓

เทศนาคำสอนขององค์หลวงตา

เกี่ยวกับ “ความเป็นพระอรหันต์”

 

1.      บาปเราก็ไม่สงสัย บุญไม่สงสัย นรกทุกหลุมไม่สงสัย สวรรค์กี่ชั้นไม่สงสัย .. ตั้งแต่ชั้นแรก จนกระทั่งถึงพรหมโลก ๑๖ ชั้น มีสุทธาวาสเป็นชั้นสุดท้าย .. นิพพานไม่สงสัย

2.      ภพภูมิต่างๆ พวกเปรตพวกผี เทวบุตร เทวดา อินทร์ พรหม ที่อยู่สวรรค์ชั้นนั้นๆ พรหมโลกชั้นนั้นๆ ที่อยู่ตามกำเนิดตามภพชาติของตน ที่เสวยกรรมตามลำดับลำดามา เราก็ไม่สงสัย ได้ประจักษ์แล้วในหัวใจนี้ ..

3.      “ดูก่อนโมฆราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ พิจารณาโลกให้เป็นของสูญเปล่าว่างเปล่า ถอนอัตตานุทิฏฐิ ที่ถือว่าเป็นเขาเป็นเราซึ่งเป็นเหมือนกับก้างขวางคอนี้ออกเสีย จะพึงข้ามพ้นพญามัจจุราชเสียได้”

4.      “พญามัจจุราชจะตามไม่ทันมองไม่เห็นผู้พิจารณาโลกเป็นของว่างเปล่าอยู่อย่างนี้” พระโมฆราชก็บรรลุธรรมขึ้นในธรรมบทนี้ละ เป็นพระอรหันต์ขึ้นมา

5.      หลวงปู่มั่นท่านไม่เคยพูดว่าจะอยู่หรือไม่อยู่ พอตอนวาระสุดท้ายนี่แหละ ‘ไปคราวนี้จะไม่กลับนะ’ ก็คือว่าไปเลย สิ้นแล้ว ผู้สิ้นกิเลสดับก็หมายถึงพระอรหันต์ดับ คำพูดคำเดียวนี้สะดุด จนกระทั่งทุกวันนี้...”

6.       “...สมณานัญจ ทัสสนัง เอตัมมังคลมุตตมัง” การเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุด ..

          “สมณะ” มี ๔ ประเภท ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์...”

7.      พระอรหันต์เป็นผู้สอุปาทิเสสนิพพาน จิตเป็นนิพพานทั้งๆ ที่ยังมีธาตุมีขันธ์อยู่นี้ 

8.      วิสุทธิธรรม บรรดาพระอรหันต์ขีณาสพทั้งหลายนับตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมาเสมอกันด้วยความบริสุทธิ์

ความเคารพโดยสมมติ คือ อาวุโสภันเต  

9.      กิริยาอาการของพระอรหันต์จะเป็นยังไงก็เป็นตามธาตุตามขันธ์ซึ่งเป็นส่วนสมมุติ ส่วนจิตที่เป็นวิมุตตินั้นมันจ้าอยู่ตลอดเวลาแล้ว เปลี่ยนแปลงที่ไหน นั่นละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงตรงนั้นเอง

10. พระไตรปิฎกตาดี คือ ท่านผู้สว่างกระจ่างแจ้ง ทรงธรรมแท้ ทรงธรรมที่บริสุทธิ์พุทโธเต็มที่ไว้ คือ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระอรหันต์ท่าน นี่ออกจากหัวใจของท่านจ้าไปหมดครอบโลกธาตุ

11. สามประเภทการเดินจงกรมของพระอรหันต์ เดินพิจารณาความหยาบความละเอียดของธรรมทั้งหลาย

เดินเพื่อธาตุเพื่อขันธ์เป็นวิหารธรรม เดินเพื่อพิจารณาเล็งญาณดูสัตวโลก ส่วนที่จะให้ท่านแก้กิเลสไม่มี หมด

12. พญามารอันเพียงความรู้ของเธอนั้นน่ะ จะไปสามารถรู้จิตของพระโคธิกะลูกของเราได้ยังไง

เพราะพระโคธิกะเธอเป็นพระอรหันต์และนิพพานไปแล้วนี่”

13. พระวังคีสะ เคาะกะโหลกพระอรหันต์ เคาะเท่าไรก็ไม่รู้ว่าไปเกิดที่ไหน จิตที่บริสุทธิ์แล้วหาที่เกิดไม่ได้ มันสุดวิสัยของ“สมมุติ” แล้วจะเจออย่างไร มันเลยวิสัยของคนที่มีกิเลสจะไปทราบอำนาจจิตของพระอรหันต์ท่านได้ …                                                                        

14. พระอนุรุทธะเก่งในทางเจโตปริยญาณหรือปรจิตวิชชา คือวาระจิตของคนอื่นคนใดก็ตาม แม้แต่เทวบุตรเทวดาพระอนุรุทธะก็ทราบได้ละเอียดลออ พระอนุรุทธะ ก็เป็นพระอรหันต์แต่เก่งทางปรจิตวิชชา  

15. พระอรหันต์ ๔ ประเภท “สุกขวิปัสสโก” ผู้รู้แจ้งเห็นจริงอย่างเรียบราบ “เตวิชโช” ได้วิชชา ๓  “ฉฬภิญโญ” ได้อภิญญา ๖ “จตุปฏิสัมภิทา ๔” กิ่งก้านสาขาดอกใบสวยงาม ให้โลกได้รับความชุ่มเย็นไปกว้างขวางมากมาย…

16.                        ส่วนความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมด ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใคร ตั้งแต่พระพุทธเจ้าลงมา จนกระทั่งถึงสาวกองค์  สุดท้าย เสมอภาคกันหมดเป็นอันเดียวกัน .. นี้คือพื้นฐานแห่งธรรมธาตุ ..

17.                         “ ต่างกันตามอำนาจวาสนาของผู้บำเพ็ญบารมีมา ทำความปรารถนาต่างกัน เมื่อถึงขั้นเป็นอรหันต์แล้วขอให้มีอำนาจวาสนาหนักในทางนั้นๆ เด่นในทางนั้นๆ เวลาสำเร็จมาแล้วก็เป็นอย่างนั้น...

18. การหลับนอนเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์ก็ทราบด้วยดีอยู่แล้ว แล้วผู้รู้อันบริสุทธิ์ซึ่งครองร่างอยู่นั้นคืออะไร คือ ชาคร หมายถึงธรรมชาติที่ตื่นอยู่นอกจากวงสมมุติทั้งปวงมีขันธ์เป็นต้น

19. วิสุทธิธรรมหรือวิสุทธิจิตนี้ ไม่ใช่เป็นเพชฌฆาต  ดังนั้นเหตุใดถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วจะต้องไปตายภายใน ๗ วันถ้าไม่ได้บวช พระอรหันต์ท่านรู้วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องขันธ์ของท่าน

20. การตายนี้เป็นไปตามวิบากขันธ์ พระอรหันต์บางองค์ตายด้วยความสงบของธาตุขันธ์ หรือจะตายดิ้นเหมือนหมาบ้าก็ตาม เรื่องขันธ์มันดิ้นของมันต่างหาก จิตที่บริสุทธิ์ แล้วไปดิ้นหาอะไร มันเป็นคนละฝั่งละฝาอยู่นั่น

21. คนตาดีมองดูช้างมันเห็นหมด จะไปสงสัยอะไร ช้างทั้งตัวไม่สงสัย พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านดู ธรรมท่านดูเหมือนคนตาดีดูช้าง พวกเราเรียนธรรมดูธรรมเหมือนตาบอดคลำช้าง เถียงกันวันยังค่ำ ..

22. เขาก่อเจดีย์ขึ้นบรรจุอัฐิธาตุของแม่ชีแก้ว ก็สมควร  ไม่มีผู้หญิงผู้ชาย จิตไม่มีเพศ หลุดพ้นได้ด้วยกันทั้งนั้น ว่า สงฺฆํ สรณํ คจฺฉามิ นี้หมายถึงท่านผู้หลุดพ้น ไม่นิยมว่าเป็นหญิงเป็นชาย

 

เทศนาคำสอนขององค์หลวงตา

เกี่ยวกับ “ความเป็นธาตุ”  

23. พระธาตุนี้ตีตราแล้วนะ ถึงจะบอกไม่บอกก็ตาม ถ้าลงอัฐิเป็นพระธาตุแล้วตีตราปึ๋งเลย ในตำราก็บอกไว้อย่างชัดเจนมีพระอรหันต์เท่านั้น ฟังแต่ว่าเท่านั้นที่อัฐิจะกลายเป็นพระธาตุได้ 

24.  “กายของท่านผู้บริสุทธิ์ทางใจ” กับของคนทั่วๆ ไปต่างกันมาก เพราะฉะนั้นเวลาท่านมรณภาพลงไปแล้ว ขันธ์คือร่างกายนี้ถูกเผาเสียจนแหลกเป็นเถ้าเป็นถ่านไปแล้ว ยังมากลายเป็นพระธาตุได้  

25. ผู้ที่จะควรก่อเจดีย์กราบไหว้บูชาของสัตวโลกว่างั้นเลยนะ แสดงไว้ ๔ ประเภท ก็คือ พระพุทธเจ้า ๑ พระปัจเจกพุทธเจ้า ๑ พระอรหันต์ ๑ พระเจ้าจักรพรรดิ ๑

26. ทั้ง ๔ พระองค์นี้สมควรแก่การสร้างเจดีย์สำหรับจิตใจประชาชนให้กราบไหว้บูชา  สถานที่ก่อท่านก็แนะไว้ เป็นสถานที่ชุมนุมชน เช่น ถนนสามแพร่ง สี่แพร่ง หรือที่ชุมนุมชน เขามาจะได้กราบไหว้บูชา

27. เวลาท่านผู้สิ้นกิเลสท่านมรณภาพ เอาศพไปเผา อัฐิก็คือกระดูกเหมือนกันกับเราๆ ท่านๆ แต่กลายเป็นพระธาตุได้ยังไง อันนี้จะเป็นองค์ท่านเองรู้ชัดในธาตุขันธ์ของท่านเอง คนอื่นไม่รู้

28. กระแสของจิตที่บริสุทธิ์กระจายออกทั่วสรรพางค์ร่างกาย เรียกว่า ฟอกธาตุขันธ์นี้ให้กลายเป็นส่วนละเอียดเข้าไปๆ ....ธาตุขันธ์ของท่านเรียกว่าเป็น “ทองทั้งแท่ง” แต่สายตาของเราก็เป็นคนเหมือนท่านๆ เราๆ

29.                        ถ้าบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็ว แล้วตายไปเสีย ผู้นี้ก็เป็นพระธาตุได้แต่เป็นช้า แต่องค์ไหนถ้าบำเพ็ญไปนาน   

     จะกลายเป็นพระธาตุได้เร็ว คือ ความช้าความเร็วอยู่กับการบรรลุ แล้วทรงธาตุทรงขันธ์อยู่

30. มีธรรมยุต-มหานิกายที่ไหน ขอให้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมพระพุทธเจ้า มีสิทธิที่จะได้มรรคผลนิพพานด้วย

การปฏิบัติของตนด้วยกันทั้งนั้น เพราะฉะนั้นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นนี้อัฐิของท่านจึงกลายเป็นพระธาตุมากมาย

 

ขบวนแห่โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร

 

รถคณะบัณฑิตผู้พิการ ๔ สถาบัน ขับร้องบทเพลงบูชาพระคุณองค์หลวงตา

1) เพลงพระอัครผู้ภักดีแผ่นดิน

 

พระผู้นำธรรม ค้ำแผ่นดินไทย

ดำรงพระธรรมวินัย วิสุทธิ์ใสนอกในงดงาม

หาได้ยากยิ่ง ในแผ่นดินถิ่นแดนสยาม

น้อมอัญชลีวาท ขออนุญาตเอ่ยนาม

ก้องไปในโลกทั้งสาม ท่านคือหลวงตามหาบัว

 

นบมือพนมน้อมมโนตั้งมั่น กราบนมัสการท่านหลวงตามหาบัว

ญาณสัมปันโน มหาเถโรผู้ตัดขั้ว กิเลสอันมืดมัวออกจากตัวและหัวใจ

 

ศีลก็งาม ธรรมก็ประกาศทั้งชาติก็ช่วย เข้าอำนวยจนพบทางสว่างไสว

ชวนชาวประชาทั่วพาราทั้งน้อยใหญ่ สละปัจจัยหนุนธรรมค้ำแผ่นดิน

ไทยทั่วปฐพีมณฑล ได้ร้บผลเมตตาธรรมที่ฉ่ำริน

ขอเทิดองค์ท่านเป็นองค์ เอกอัครศาสนผู้พิทักษ์แผ่นดิน

 

ไทยทั้งสิ้นพร้อมเทิดศรัทธา ขอน้อมบูชาหลวงตามหาบัว

ไทยทั้งสิ้นพร้อมเทิดศรัทธา ขอน้อมบูชาหลวงตามหาบัว

 

 

 

2) เพลง ธรรมะหลวงตา บ่มใจไทยร่มเย็น

ทำนอง..รำวงศรีนวล

 

     ชาติไทยถึงคราวยามเข้าตาจน หนี้สินท่วมท้นประชาชนยากไร้

อดอยากปากแห้งไร้งานทำมากมาย ทั้งหญิงทั้งชายทุกข์กายทุกข์ใจทั่วกัน

    หลวงตาบัวท่านห่วงใยประเทศชาติ มีความมุ่งมาดช่วยชาติให้พ้นภัยพลัน

ชราปานใดท่านไม่เคยหวั่น เจ็บเพียงกายไม่หวั่นไหวกัดฟัน

สู้ทนบากบั่นพึ่งพระธรรมนำชาติไทยๆ

      หลวงตาบัวยอมทุ่มตัวเข้าช่วยชาติ เหล่าประชาราษฎร์สามัคคีร่วมใจ

รวมพลังสมานฉันท์กันไว้ สละทรัพย์คนละมือละไม้

กุศลทานยิ่งใหญ่ช่วยชาติไทยไม่ล่มจมๆ

      เงินทองโปรยปรายหลั่งรินไทยทั่วหน้า ถวายหลวงตาได้กุศลสุขสม

เมตตาธรรมหลวงตาล้ำค่านิยม จิตบริสุทธิ์ช่วยชาติไทยให้พ้นทุกข์ตรม

ธรรมะหลวงตาคอยบ่ม..ให้ไทยเราร่มเย็น

ทุกข์เข็ญพ้นผ่านด้วยสายธารธรรมเมตตา (ซ้ำ)

 

3) เพลงบูชาเสียงธรรม

                   (ทำนองบุษบาเสี่ยงเทียน)

       เทียนจุดเวียนพระพุทธา  ปวงข้า  ชาวประชาขออธิษฐาน

เทียนที่เวียนนมัสการ  บันดาลให้  หทัยสมปรารถนา

ขอเสียงธรรมธำรง เพื่อปวงประชา  ยืนยงคู่ฟ้า  เป็นธาราหล่อเลี้ยงดวงใจ

ขอเสียงธรรมเพื่อปวงชน  คือธงชัยเคียงคู่  ช่วยอุ้มชู  ประชาอย่ารู้คลายคลอน

       *อ้า...องค์พระพุทธา  ปวงข้าชาวประชา  ขอกราบวิงวอน

ตั้งใจสวดมนต์ขอพร วิงวอนให้  เสียงธรรมสู่ใจนี้

ธรรมไม่เคลือบแฝง แจ่มแจ้งดั่งแสงระวี  ขอพระองค์ทรงศรี ส่งฤทธีงคุ้มครอง

ขอธรรมแผ่ขยายพิชิตภัยพาลา  เสียงธรรมคู่โลกา  ดังปวงข้านี้ตั้งใจ

       *ซ้ำ

 

4) เพลงรักกันไว้เถิด

(*) รักกันไว้เถิด เราเกิดร่วมแดนไทย
จะเกิดภาคไหนก็ไทยด้วยกัน
เชื้อสายประเพณีไม่มีกีดกั้น
เกิดใต้ธงไทยนั้นปวงชนทุกคนคือไทย

ท้องถิ่นแหลมทอง เหมือนท้องของแม่
เกิดถิ่นเดียวกันแท้เหมือนแม่เดียวกันใช่ไหม
ยามฉันมองตาคุณ อบอุ่นดวงใจเห็นสายเลือดไทย
ในสายตาบอกสายสัมพันธ์ (*)

ทะเลแสนงาม ในน้ำมีปลา
พืชพันธุ์เกลื่อนตาตามไร่นารวงทองไสว
สินทรัพย์มีเกลื่อนกล่น
บรรพชนให้ไว้เราลูกหลานไทยจงร่วมใจรักษาให้มั่น (*)

แหลมทองโสภาด้วยบารมี
ปกเกล้าเราไทยนี้ร่มเย็นเป็นศรีผ่องใส
ใครคิดบังอาจหมิ่นถิ่นทององค์ไท้
เราพร้อมพลีใจป้องถิ่นไทยและองค์ราชันย์ (*)

 

5) เพลงสดุดีมหาราชา

มิ่งขวัญปวงชนประชาชาติไทย

มหาราชขัตติยะภูวะไนย

ดุจร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

ขอเดชะองค์สมเด็จพระราชินี

คู่บุญบารมีจักรีเกริกฟ้า

องค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาราชา

ข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี

อ่าองค์พระสยมบรมราชันย์ขวัญหล้า เปล่งบุญญาสมสง่าบารมี

ผองข้าพระพุทธเจ้า น้อมเกล้าขออัญชุลี

สดุดีมหาราชา สดุดีมหาราชินี

                                                                                        *****************************************

ดาวน์โหลดสปอตวิทยุประชาสัมพันธ์งาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

                                                                คลิกดาวน์โหลด ที่นี่

 

************************************

 

 

 

 

หากประสงค์ร่วมพิมพ์หนังสือ ๑๐๐ ปีชาตกาล องค์หลวงตา

สามารถร่วมบุญได้ที่ บัญชี "กองทุนเพื่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมะหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน" เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 859-225999-3 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานี

 

************************************

 

************************************

 

กราบนิมนต์/นิมนต์ พระเถรานุเถระและครูบาอาจารย์ศิษยานุศิษย์องค์หลวงตา ร่วมงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล บูชาพระคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

หนังสือจากวัดป่าบ้านตาดเจริญพรผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี

หนังสือจากคณะลูกศิษย์เรียนผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆ

คลิกดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x5 เมตร ได้ที่นี่

คลิกดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 2x10 เมตร ได้ที่นี่

 

************************************

 

ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา

เนื่องในโอกาสวันครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลองค์หลวงตา

 

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี บัญชีออมทรัพย์หมายเลข 510-4-30777-8 ชื่อ “ผ้าป่า ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงตา –สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ โดย หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน พระอาจารย์บำรุง นวพโล และพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร”

 

(สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญแต่มิได้ประสงค์จัดเป็นกองผ้าป่ากองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านสามารถร่วมสมทบกับผู้อื่น หรือร่วมบุญที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นได้เช่นกัน บัญชีดังกล่าวจะปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยโอนปัจจัยทำบุญทั้งหมดรวมลงในบัญชีของมูลนิธิเสียงธรรมฯ เพื่อให้งานเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ของหลวงตาเป็นไปอย่างต่อเนื่องประจำทุกปี เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยสืบทอดเป็นมรดกธรรมสู่ลูกสู่หลานตลอดไป)

 

หมายเหตุ : จากที่กระทรวงการคลังประกาศกำหนดให้มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศลลำดับที่ ๘๒๙ ตามประกาศกระทรวงการคลังว่าด้วยภาษีเงินได้และภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ๕๔๗)ฯ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นั้น การบริจาคให้แก่วัด หรือมูลนิธิเสียงธรรมฯ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

 

          =====================================

 

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาฯ นำโดยหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ประธานคณะสงฆ์และประธานมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ฯ ขอนอบน้อมบูชาคุณองค์หลวงตาที่ได้เมตตาพร่ำสอนธรรมะทุกขั้นทุกระดับอย่างไม่อาจพรรณาได้หมดสิ้น ธรรมเทศนาขององค์ท่านแม้นมีอยู่มากมายเพียงใด แต่หากขาดการเผยแผ่ก็ย่อมจะเสียประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ชนเป็นอันมาก การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อชาติบ้านเมืองขององค์ท่านในทางวัตถุแม้จะยิ่งใหญ่เพียงใดชนิดไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน แต่กระนั้นองค์หลวงตายังให้ความสำคัญด้อยไปกว่าธรรมะที่หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจปวงชน

“คราวนี้ที่เด่นก็คือ ธรรมะได้เข้าสู่จิตใจของประชาชนในเวลาช่วยชาติ สำหรับวัตถุเราไม่ค่อยคิดเท่าไรนัก เราคิดไว้ว่าคราวนี้คราวธรรมะจะเข้าสู่หัวใจคนชาวพุทธเรา ก็เข้าจริงๆ เพราะเราเห็นหัวใจยิ่งกว่าวัตถุ ที่ออกช่วยชาติคราวนี้ ประกาศสอนธรรม ธรรมนั่นละเข้าสู่ใจ เวลานี้ก็ตั้งร้อยกว่าสถานีวิทยุ วิทยุตั้งร้อยกว่าสถานีที่ธรรมะออกให้ประชาชนทั้งหลายได้ยินทั่วถึงกัน ธรรมะที่เราแสดงนี้เป็นธรรมะที่ถอดออกมาจากหัวใจจริงๆ ถอดออกมาจากหัวใจๆ สอนเข้าสู่หัวใจๆ”

บัดนี้องค์หลวงตาได้นิพพานจากพวกเราไปแล้ว แต่ “เสียงธรรม” ทางวิทยุ และ “กิริยาธรรม” ทางโทรทัศน์ขององค์ท่านยังเหลืออยู่ สื่อธรรมะขององค์หลวงตาจึงเป็น “มรดกธรรม” หรือ “รอยธรรม” เพียงรอยเดียวที่ลูกหลานจะมีโอกาสได้พบได้เห็นได้ยินได้ฟังและได้สัมผัสองค์จริงของท่าน ธรรมะขององค์ท่านเป็นอัศจรรย์สามารถหล่อหลอมจิตใจของลูกหลานชาวพุทธทั้งในวันนี้และในอนาคตกาล ให้พอจะมีที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อชีวิตประสบภาวะวิกฤตหรือมรสุมทางจิตใจ ประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือธรรมเทศนาขององค์ท่านสามารถยกระดับจิตใจด้วยจิตตภาวนาจากปุถุชนยกระดับขึ้นเป็นกัลยาณชน และจากกัลยาณชนยกระดับขึ้นเป็นพระอริยบุคคลถึงที่สุดแห่งธรรมได้อย่างแท้จริง

องค์หลวงตาจากพวกเราไปแล้วหนหนึ่งแม้จะพยายามเยียวยารักษาอย่างไรก็ไม่อาจเหนี่ยวรั้งธาตุขันธ์ขององค์ท่านให้ดำรงอยู่เพื่อเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานอีกต่อไปได้ แต่ทว่านับแต่นี้เป็นต้นไป พวกเราจะไม่ยอมให้องค์หลวงตาต้องพรากจากพวกเราไปอีกเป็นครั้งที่สอง พวกเราศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาทั้งปวงจะร่วมจับมือเป็นหนึ่งเดียวกันให้สมดั่งโอวาทธรรมครั้งสุดท้ายที่องค์ท่านแสดงไว้ พวกเราจึงมีสามัคคีธรรมกล่าวคำปวารณาตัวต่อรูปเหมือนองค์หลวงตาโดยพร้อมเพรียงกันนับตั้งแต่วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหาอุดมมงคลอันสูงสุดครบรอบ ๑๐๐ ปี ชาตกาลขององค์หลวงตา เป็นต้นไปว่า

“ข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอกล่าวปวารณาตัว ต่อรูปเหมือนองค์หลวงตาในวันนี้ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาลองค์หลวงตา นับเป็นวันมหาอุดมมงคลอันสูงสุดว่า ตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าทั้งหลายจะช่วยกัน ปกป้องรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตายิ่งชีวิต และขอปวารณาตัวด้วยว่า จะสละทุนทรัพย์ทำบุญสืบต่ออายุ วิทยุและโทรทัศน์ขององค์หลวงตา อย่างต่อเนื่องตามกำลังความสามารถ เป็นประจำทุกปีไม่ให้ขาด โดยอย่างน้อยถือเอา วันที่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันแสดงสามัคคีธรรม เนื่องในวันนี้เป็นวันเกิดของมหาบุรุษ พระอรหันตสาวกผู้นำธรรมะเข้ากอบกู้บ้านเมือง ซึ่งข้าพเจ้าทั้งหลายต่างได้อาศัยผืนแผ่นดินนี้ ทำมาหากินและกินอยู่หลับนอน ทั้งใช้บำเพ็ญภาวนาหาทางพ้นทุกข์ จึงเป็นหนี้ชีวิตและเป็นหนี้บุญคุณขององค์หลวงตาแบบไม่รู้จบสิ้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงขอบำเพ็ญทานกองนี้ เพื่อตอบแทนและบูชาพระคุณของท่าน ข้าพเจ้าทั้งหลาย จักพยายามช่วยกัน ประคับประคองวิทยุและโทรทัศน์ เพื่อเป็นเครื่องสักการะบูชา ถวายแด่องค์หลวงตา ให้ธาตุขันธ์ทางสื่อยังอยู่  เพื่อให้มรดก "รอยธรรม" ของท่าน  จะได้เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเรา อย่างต่อเนื่องยืนยาวตลอดไป ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงถือเอาวันสำคัญ ในวโรกาส ๑๐๐ ชาตกาลในปีนี้ เป็นปีปฐมฤกษ์ร่วมกัน กล่าวคำสัตยาธิษฐาน ที่จะปกป้องรักษา และสืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา อย่างเด็ดเดี่ยวจริงจัง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอผลานิสงส์ทั้งหลายเหล่านี้ เป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข และเพื่อมรรคผลนิพพาน แก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย และญาติมิตรของข้าพเจ้าทั้งหลาย มีมารดาบิดาเป็นต้น ขอให้เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ตลอดถึงธรรมสารสมบัติ ตลอดสิ้นกาลนานด้วยเทอญ”

สำหรับในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ในปีนี้ คณะศิษยานุศิษย์ได้ตกลงพร้อมใจกันจัด“ผ้าป่า ๑๐๐ กอง กองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสถานีวิทยุเสียงธรรมและโทรทัศน์หลวงตา ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเกือบ ๑๐ ล้านบาท (ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ :๘.๔๐ ล้านบาทประกอบด้วยค่าใช้จ่ายที่สำคัญ อาทิ ค่าเช่าสัญญาณดาวเทียมปีละ ๔.๗๙ ล้านบาท ค่าไฟฟ้า ๐.๘๒ ล้านบาท เงินเดือนเจ้าหน้าที่ ๐.๙๒ ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและอื่นๆ ๑.๘๗ ล้านบาททั้งนี้เพื่อธำรงรักษามรดกธรรมที่องค์ท่านเมตตามอบไว้ให้ลูกหลาน และเพื่อสืบต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยองค์หลวงตาให้มีอายุยืนยาวต่อเนื่องตลอดไป

          ท่านสามารถร่วมทำบุญ “ผ้าป่า ๑๐๐ กอง สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์หลวงตา” ได้ที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนปัจจัยร่วมบุญได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ชื่อ “ผ้าป่า ๑๐๐ ปี ชาตกาลหลวงตา – สืบต่ออายุวิทยุโทรทัศน์ โดย หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน พระอาจารย์บำรุง นวพโล และพระอาจารย์รัฐวีร์ ฐิตวีโร” หมายเลขบัญชี 510-4-30777-8 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี

(บัญชีดังกล่าวจะปิดในวันที่ 14 สิงหาคม 2556 โดยโอนปัจจัยทำบุญทั้งหมดรวมลงในบัญชีของมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ สำหรับการดำเนินงานเผยแผ่ธรรมะผ่านสื่อวิทยุและโทรทัศน์ให้ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อให้องค์หลวงตาและพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยว เป็นเข็มทิศทางเดินที่ถูกต้องของพี่น้องชาวไทยสืบทอดสู่ลูกสู่หลานตลอดไป)

อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมบุญแต่มิได้ประสงค์จัดตั้งเป็นกองผ้าป่ากองละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ท่านสามารถร่วมสมทบกับผู้อื่น หรือร่วมบุญที่วัดป่าบ้านตาด หรือโอนเข้าบัญชีตามรายละเอียดข้างต้นได้เช่นกัน

          ด้วยผลานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมบุญและอนุโมทนาบุญแห่งธรรมทานนี้ นอกจากจะเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลายประสบความสำเร็จในกิจการงานทั้งทางโลกและทางธรรมดังผลานิสงส์ที่ได้กล่าวปวารณาไว้แล้วนั้น ยังหนุนนำให้สถานีวิทยุเสียงธรรมและโทรทัศน์หลวงตามีความมั่นคงยืนยาว เป็นที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแก่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าตลอดกาลนานด้วยเทอญ

 

ข้อสังเกตและคำแนะนำ

๑. คณะสงฆ์ไม่ประสงค์ให้กระทำการในลักษณะเรี่ยไรกวนบ้านกวนเมืองและมิใช่การบังคับแต่อย่างใด การทำบุญผ้าป่าบำเพ็ญทานในครั้งนี้คณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ทั้งปวงล้วนทำอย่างสุดหัวใจยึดถือปฏิปทาขององค์หลวงตาฯ ที่ได้เมตตาพาดำเนินมาเป็นสำคัญ ความร่วมแรงร่วมใจและความสามัคคีพร้อมเพรียงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันนี้เกิดขึ้นจากความกตัญญูกตเวทิตาคุณที่มีต่อองค์หลวงตาโดยถ่ายเดียวเท่านั้น

๒. หากคณะศิษยานุศิษย์สามารถจัดเป็น "ต้นผ้าป่า" ที่มีรูปแบบคล้าย "ผ้าป่าช่วยชาติ" ได้ ก็จะเป็นภาพที่ดูสวยสดงดงามย้อนรำลึกความหลังถึงความสำเร็จและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกและประวัติศาสตร์ชาติไทยที่บุคคลหนึ่งจะสามารถกระทำประโยชน์ต่อบ้านเมืองได้ด้วยใจบริสุทธิ์และด้วยความเสียสละถึงขนาดนี้ผ่าน "ต้นผ้าป่าช่วยชาติ" ทั้งนี้เพื่อเป็นคติตัวอย่างแก่ลูกหลานที่ไม่มีโอกาสได้พบเห็นให้ได้สัมผัสผ่านตาเป็นเครื่องเตือนใจในยามที่ชาติประสบกับภาวะวิกฤติจะได้เสียสละร่วมแรงร่วมใจยึดถือหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นหลักชัยแห่งการก้าวเดินเช่นเดียวกับที่องค์หลวงตาได้เมตตานำมาจนชาติพ้นจากวิกฤตได้ในที่สุด

 

************************************

รับชมภาพบรรยากาศในงาน ๑๐๐ ปี ชาตกาล บูชาพระคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ที่

เฟซบุค “รำลึกร้อยปีชาตกาล หลวงตามหาบัว”

************************************


<< BACK

หน้าแรก