คุณแม่จันดี โลหิตดี น้องสาวองค์หลวงตา ท่านได้ละสังขารแล้ว เวลา ๐๑.๐๓ น.
Posted Date : วันที่ 0 543 เวลา 00:00 น.

คุณแม่จันดี โลหิตดี น้องสาวองค์หลวงตา ท่านได้ละสังขารแล้ว

เมื่อเช้าวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ เมื่อเวลา ๐๑.๐๓ น.

 

กำหนดการงานศพ

คุณแม่จันดี  โลหิตดี

ณ เมรุชั่วคราว วัดป่าบ้านตาด

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

 

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๖

เวลา ๑๙.๐๐ น.         ทำวัตร-สวดมนต์เย็น

เวลา ๒๐.๐๐ น.         รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนา

 

วันศุกร์ ที่ ๑๖ และ วันเสาร์ ที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๕๖

            เวลา ๐๗.๐๐ น.         พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาต

            เวลา ๑๙.๐๐ น.         ทำวัตร-สวดมนต์เย็น

เวลา ๒๐.๐๐ น.         รับฟังพระธรรมเทศนาและปฏิบัติภาวนา

 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๘ สิงหาคม  ๒๕๕๖

เวลา ๐๗.๐๐ น.         พระภิกษุ-สามเณร ออกรับบิณฑบาต

เวลา ๐๙.๐๐ น.         พิธีเคลื่อนศพไปยังเมรุชั่วคราว (บริเวณลานข้าวเปลือก)

เวลา ๑๐.๐๐ น.         วางดอกไม้จันทน์ จนถึงเวลา ๑๒.๐๐ น.

เวลา ๑๓.๐๐ น.         เริ่มพิธีประชุมเพลิงศพ คุณแม่จันดี โลหิตดี

เวลา ๑๕.๐๐ น.         เผาจริง

 

ท่านสามารถร่วมทำบุญได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดรธานี

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 510 4 30999 0

ชื่อบัญชี พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เพื่องานบำเพ็ญกุศล

คุณแม่จันดี โลหิตดี

 ปัจจัยทำบุญทุกบาททุกสตางค์จะแบ่งเป็น ๒ ส่วน

๑. เข้ามูลนิธิเสียงธรรมฯ

๒. เข้าสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ

 

จึงเรียนแจ้งกำหนดการ งานศพคุณแม่จันดี  โลหิตดี

มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก