ประกาศ...หากท่านรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมหลวงตาฯ แล้วพบสัญญาณขัดข้อง ภาพเสียงไม่ชัดเจน กรุณายื่นคำร้องเรียนปัญหาดังกล่าว
Posted Date : วันที่ 9 ก.ย. 2556 เวลา 15:49 น.

ประกาศ...หากท่านรับชมโทรทัศน์ดาวเทียมหลวงตาฯ แล้วพบสัญญาณขัดข้อง ภาพเสียงไม่ชัดเจน ท่านสามารถยื่นคำร้องเรียนปัญหาดังกล่าว ได้ที่

โทรศัพท์ 1322 หรือ 02-401-2222
email address : cat1322@cattelecom.com
หรือที่
CAT Contact Center อาคารศูนย์โทรคมนาคม นนทบุรี  11000

 

หากพบปัญหา ดังภาพตัวอย่าง หรือเกิดกรณี จอดำ หรือมีข้อความ "สัญญาณต่ำหรือไม่มีสัญญาณ" ขอความร่วมมือช่วยกันร้องเรียนไปที่ CAT telecom ด้วย เนื่องจากทาง บมจ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT telecom) ยืนยันว่า คุณภาพของสัญญาณภาพปกติ มีแต่ทางมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเท่านั้น ที่ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทางคณะศิษย์ ร่วมกันช่วยตรวจสอบปัญหาดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณ

 

 

หากพบปัญหา ดังภาพตัวอย่าง หรือเกิดกรณี จอดำ หรือมีข้อความ “สัญญาณต่ำหรือไม่มีสัญญาณ" ขอความร่วมมือช่วยกันร้องเรียนไปที่ CAT telecom ด้วย เนื่องจากทาง บมจ. การสื่อสารแห่งประเทศไทย (CAT telecom) ยืนยันว่า คุณภาพของสัญญาณภาพปกติ มีแต่ทางมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนเท่านั้น ที่ร้องเรียนปัญหาดังกล่าวไป ดังนั้นจึงขอความร่วมมือทางคณะศิษย์ ร่วมกันช่วยตรวจสอบปัญหาดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง


<< BACK

หน้าแรก