ดาวน์โหลด..แบบลงนามร้องทุกข์ / การมอบอำนาจฟ้องศาลฯ..เพื่อปกป้องเสียงธรรม
Posted Date : วันที่ 12 ต.ค. 2556 เวลา 19:59 น.

การลงนามร้องทุกข์ต่อ “ท่านผู้มีธรรมสูงสุด”

               ขอเชิญผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง จาก กสทช. ในการออกประกาศลดพื้นที่กระจายเสียง หรือปิดกั้นการออกใบอนุญาต ร่วมลงนามร้องทุกข์ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ขอให้ผู้เห็นพระคุณในวิทยุเสียงธรรมทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันติดป้ายนี้ตามที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมรายชื่อ ซึ่งจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อเรื่อยไปให้ได้มากที่สุด เปรียบเหมือนน้ำสะอาดปริมาณมากมาชำระสิ่งสกปรก ดังเทศนาธรรมขององค์หลวงตาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ดังนี้

“...ธรรมะไม่มีหยาบโลน ชำระสิ่งหยาบโลนต่างหาก

สิ่งหยาบโลนมันเป็นพื้นอยู่กับสัตว์โลก ธรรมะออกมาชะล้างนี่เขาว่าธรรมะหยาบโลน กิเลสมันเป็นตัวสะอาดขึ้นมาแล้ว เข้าใจไหม นี่ละจึงรู้สึกว่า ทางโลกเขาว่า กิเลสไม่พอใจ แต่ธรรมะนั้นไม่ชำระสิ่งสกปรกจะชำระอะไร


น้ำสะอาดต้องชำระสิ่งที่สกปรก
ธรรมะสะอาดสุดยอดต้องชำระกิเลสที่มันตัวสกปรกสุดยอดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องมีกิริยาอย่างนั้นรับกัน ๆ ๆ ผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับ เข้าใจไหม
...


ธรรมจะต้องทำหน้าที่ชะล้างเรื่อย ๆ ๆ ตรงไหนสกปรกมากยิ่งเทน้ำลงให้หนักมือ ๆ เพื่อความสะอาดของที่สกปรกนั้นให้สะอาดไป...
”

 

                                                                                               (เอาพระไตรปิฎกเป็นมรรคเป็นผล : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)

 

               ด้วยเหตุนี้รายชื่อผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมแต่ละท่าน ๆ ๆ จึงเปรียบได้ดั่งน้ำสะอาดอันทรงคุณค่า ที่จะมาช่วยชะล้างเรื่อย ๆ ๆ ยิ่งได้รายชื่อจำนวนมากเพียงใด ก็ยิ่งสามารถชะล้างตรงที่สกปรกนั้น ๆ ๆ ให้สะอาดสุดมีผลเป็นที่พึงพอใจได้

 

.........

 

 

 

.........

 

คลิก ดาวน์โหลดเอกสารแบบลงนามร้องทุกข์ ได้ที่นี่

 

                  ============================================================================================

 

                  ขอให้ผู้เห็นพระคุณในวิทยุเสียงธรรมทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันติดป้ายนี้ตามสถานที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมรายชื่อ โดยจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อเรื่อยไปให้ได้มากที่สุด 

 

ตัวอย่างป้ายรวบรวมรายชื่อ

 

คลิก ดาวน์โหลดป้ายรวบรวมรายชื่อ ขนาด 0.8 x 5.3 เมตร ได้ที่นี่

คลิก ดาวน์โหลดป้าย 1 ล้าน รายชื่อเพื่อรักษา วิทยุเสียงธรรม ได้ที่นี่

 

 

                    ============================================================================================

 

 

 

ตัวอย่างการกรอกใบมอบอำนาจ

 


 

คลิก ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะได้ที่นี่

 

 

แบบฟอร์มสำหรับกรอกใบมอบอำนาจ

 

 

คลิก ดาวน์โหลดเอกสารใบมอบฉันทะได้ที่นี่

 

         


<< BACK

หน้าแรก