ขอเชิญร่วมลงชื่อล้านรายชื่อ เพื่อรักษาวิทยุเสียงธรรม
Posted Date : วันที่ 24 ต.ค. 2556 เวลา 20:00 น.

ขอให้ผู้ฟังเสียงธรรมฯ ทุกจังหวัดทยอยส่งคืนใบรวบรวมรายชื่อไปยังส่งไปที่

วัดป่าบ้านตาด อุดรธานี

=====================

คลิกที่นี่...เพื่อเข้าร่วมลงชื่อในระบบออนไลน์

(กรุณาช่วยกันกระจายลิงค์นี้ให้ผู้ฟังท่านอื่นมีโอกาสได้ร่วมบุญนี้)

 

 

การลงนามร้องทุกข์ต่อ “ท่านผู้มีธรรมสูงสุด”

                ขอเชิญผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายโดยตรง จาก กสทช. ในการออกประกาศลดพื้นที่กระจายเสียง หรือปิดกั้นการออกใบอนุญาต ร่วมลงนามร้องทุกข์ได้แล้วตั้งแต่บัดนี้ ขอให้ผู้เห็นพระคุณในวิทยุเสียงธรรมทั้งหลายได้ร่วมแรงร่วมใจช่วยกันติดป้ายนี้ตามที่ต่างๆ เพื่อรวบรวมรายชื่อ ซึ่งจะดำเนินการรวบรวมรายชื่อเรื่อยไปให้ได้มากที่สุด เปรียบเหมือนน้ำสะอาดปริมาณมากมาชำระสิ่งสกปรก ดังเทศนาธรรมขององค์หลวงตาเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ดังนี้

“...ธรรมะไม่มีหยาบโลน ชำระสิ่งหยาบโลนต่างหาก

สิ่งหยาบโลนมันเป็นพื้นอยู่กับสัตว์โลก ธรรมะออกมาชะล้างนี่เขาว่าธรรมะหยาบโลน กิเลสมันเป็นตัวสะอาดขึ้นมาแล้ว เข้าใจไหม นี่ละจึงรู้สึกว่า ทางโลกเขาว่า กิเลสไม่พอใจ แต่ธรรมะนั้นไม่ชำระสิ่งสกปรกจะชำระอะไร


น้ำสะอาดต้องชำระสิ่งที่สกปรก
ธรรมะสะอาดสุดยอดต้องชำระกิเลสที่มันตัวสกปรกสุดยอดเหมือนกัน เพราะฉะนั้นจึงต้องมีกิริยาอย่างนั้นรับกัน ๆ ๆ ผลเป็นที่พึงพอใจโดยลำดับ เข้าใจไหม
...


ธรรมจะต้องทำหน้าที่ชะล้างเรื่อย ๆ ๆ ตรงไหนสกปรกมากยิ่งเทน้ำลงให้หนักมือ ๆ เพื่อความสะอาดของที่สกปรกนั้นให้สะอาดไป...
”

                                                                                                        (เอาพระไตรปิฎกเป็นมรรคเป็นผล : ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖)

 

             ด้วยเหตุนี้รายชื่อผู้ฟังวิทยุเสียงธรรมแต่ละท่าน ๆ ๆ จึงเปรียบได้ดั่งน้ำสะอาดอันทรงคุณค่า ที่จะมาช่วยชะล้างเรื่อย ๆ ๆ ยิ่งได้รายชื่อจำนวนมากเพียงใด ก็ยิ่งสามารถชะล้างตรงที่สกปรกนั้น ๆ ๆ ให้สะอาดสุดมีผลเป็นที่พึงพอใจได้

 

                            คลิกที่นี่...เพื่อเข้าร่วมลงชื่อในระบบออนไลน์

(กรุณาช่วยกันกระจายลิงค์นี้ให้ผู้ฟังท่านอื่นมีโอกาสได้ร่วมบุญนี้)

 

 

                             คลิกที่นี่...เพื่อเข้าร่วมลงชื่อในระบบออนไลน์

(กรุณาช่วยกันกระจายลิงค์นี้ให้ผู้ฟังท่านอื่นมีโอกาสได้ร่วมบุญนี้)

 


<< BACK

หน้าแรก