Clip เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมลูกศิษย์หลวงตามหาบัวเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระสังฆราช
Posted Date : วันที่ 6 พ.ย. 2556 เวลา 14:00 น.

เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม 6 ม.ค. 2557

VDO ฉบับเต็ม

Clip VDO


<< BACK

หน้าแรก