สถานีวิทยุเสียงธรรมทั้ง ๑๒๘ แห่งทั่วประเทศได้รับอนุญาตให้ออกอากาศตามปกติแล้ว ขออนุโมทนาขอบคุณคสช. อ่านรายละเอียด ที่นี่
Posted Date : วันที่ 14 มิ.ย. 2557 เวลา 22:20 น.

 

 


<< BACK

หน้าแรก