ฟ้าหญิงฯ ทรงกราบนมัสการหลวงตา - มีรับสั่งจากในหลวงและพระราชินีถึงหลวงตา
Posted Date : วันที่ 3 ก.ค. 2557 เวลา 14:00 น.

เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

ทรงเข้ากราบนมัสการหลวงตา

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๕๓(เช้า)

สาระสำคัญแก่ชาติไทย

 

“... สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกราบเรียนองค์หลวงตา

(“  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ รับสั่งว่าท่านพ่อเป็นเสาหลักของประเทศไทย ทรงฝากมากราบอาราธนาให้ท่านพ่อรักษาสุขภาพ เพื่อจะได้เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของประชาชนคนไทยต่อไปเจ้าค่ะ”) เจริญพร รับแล้วนะ…”

 

 

คลิกดาวน์โหลดวิดีโอได้ ที่นี่

 


<< BACK

หน้าแรก