วัดป่าบ้านตาดในนามคณะศิษย์ร่วมถวายพระพร ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
Posted Date : วันที่ 3 ก.ค. 2557 เวลา 20:00 น.

 

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นี้ คณะศิษยานุศิษย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ขอพร้อมใจกันถวายพระพร ขอทูลกระหม่อมทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน


<< BACK

หน้าแรก