แถลงการณ์พิเศษ ฉบับที่ ๑/๒๕๕๗ เรื่อง คณะศิษย์หลวงตา ขอมอบกายถวายชีวิต เพื่อปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ--ภาพบรรยากาศในงาน
Posted Date : วันที่ 8 ก.ค. 2557 เวลา 00:00 น.

แถลงการณ์พิเศษ ฉบับที่ 1/2557

เรื่อง คณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ขอมอบกายถวายชีวิต

เพื่อปกป้องสถานีวิทยุเสียงธรรมฯ ทุกแห่งได้ดำรงอยู่สืบไป

 

ในโอกาสวันที่ 8 กรกฎาคม 2557 เป็นวันครบรอบ 8 ปี ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงพระกรุณาเปิดสถานีวิทยุเสียงธรรมอย่างเป็นทางการ คณะศิษยานุศิษย์จึงพร้อมใจกันจัดงานอันเป็นการสำนึกในพระกรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมเจ้าฟ้าหญิงฯ ที่มีต่อเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม พร้อมร่วมทำบุญถวายผ้าป่าทำนุบำรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมน้อมถวายเป็นพระราชกุศลสืบไป

เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมทุกแห่งเกิดขึ้นจากพระสงฆ์และประชาชนผู้สนใจใฝ่ธรรมในพระพุทธศาสนาผ่านครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตตะเถระ แม้สถานีแต่ละท้องถิ่นทุกภูมิภาคของประเทศจะได้พร้อมใจกันถวายแด่องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ให้เป็นสมบัติของสงฆ์แล้ว แต่ยังคงปวารณาไว้ว่า จะขอรับภาระค่าใช้จ่ายและบำรุงรักษาด้วยตนเอง สถานีแต่ละแห่งได้รับใบอนุญาตเป็น “วิทยุชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะในเชิงความสนใจ” จาก กทช. ตลอดมาด้วยสิทธิที่ทัดเทียมกับ “ผู้ประกอบการรายเดิม (คลื่นหลัก)” ก่อนมี กสทช.หลายปีแล้ว

เมื่อพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับกิจการกระจายเสียงฯ พ.ศ. 2553 มีผลบังคับใช้ เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมจึงมีสถานภาพทางกฎหมายเป็น “วิทยุภาคประชาชนในเชิงความสนใจร่วมกัน” ที่มีสิทธิทัดเทียมกับผู้ประกอบการรายเดิมอย่างสมบูรณ์ทุกประการ มีท่านดิสทัต โหตระกิตย์ รักษาการคณะกรรมการกฤษฎีกาคนปัจจุบันเป็นสักขีพยานคนสำคัญในเรื่องนี้ เพราะเป็นกรรมาธิการฯ ผู้รับหน้าที่ร่างกฎหมายฉบับนี้โดยตรง

เมื่อคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.) ขอความร่วมมือให้ระงับการออกอากาศ พระสงฆ์และประชาชนจำนวนมากก็ยอมงดการรับฟังธรรมไปพร้อมๆ กับการปฏิบัติธรรมทั้งๆ ที่เป็นกิจวัตรประจำวันที่มีมายาวนานนับ 10 ปี ด้วยความอดทนและอดสูเป็นอย่างยิ่ง แต่เมื่อ คสช. คืนความสุขในทางธรรมด้วยการออกประกาศฉบับที่ 66/2557 ให้สถานีวิทยุกระจายเสียงที่ได้รับอนุญาตทดลองประกอบกิจการ ออกอากาศได้ตามปกติ เมื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยเรื่องวิทยุกระจายเสียงทั้ง 3 ฉบับ ทำให้เครือข่ายวิทยุเสียงธรรมสามารถส่งกระจาย “เสียงธรรม” ได้ดุจดังเดิมตั้งแต่เวลา 22 นาฬิกาของวันที่ 14 มิถุนายน 2557 เป็นต้นมา

อย่างไรก็ตาม นับแต่ได้ออกอากาศตามประกาศฉบับดังกล่าว กสทช.กลับนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้ามาข่มขู่คุกคามเครือข่ายวิทยุเสียงธรรมหลายสิบแห่งให้หยุดการออกอากาศอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตผิดวิสัยแห่ง “ลูกชาวพุทธ” จนกระทั่งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 เวลา 05.30 น. หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ วัดป่านาคูณ บังเกิดความสลดสังเวชใจในสิ่งเลวร้ายเหล่านี้เป็นอย่างยิ่ง ถึงกับทำหนังสือด่วนที่สุดขอบิณฑบาตรต่อ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเคยเข้ากราบปวารณาตนต่อหน้าหลวงปู่ มีใจความว่า

"หลวงปู่ขอบิณฑบาต ขอให้ท่านสั่งการให้ลูกน้องยุติการเหยียบย่ำพระพุทธศาสนาโดยทันที และอย่าได้กระทำแบบนี้อีกต่อไป ขอให้รู้ซึ้งในคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้ยอมเสียสละชีวิตได้เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้มาก อย่าเข้ามาเบียดบังทำลาย  มิฉะนั้น ขอให้มาเอาชีวิตของหลวงปู่ไปแทน หลวงปู่ยอมตายได้เพื่อให้วิทยุเสียงธรรมฯ ของพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ทุกแห่งได้ดำรงอยู่ต่อไป"

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เป็นวันอุโบสถ คณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาด 50 รูป  มีมติเป็นเอกฉันท์ขอสนับสนุนหลวงปู่ผู้มีอายุพรรษาสูงสุด สรุปว่า "ขอจับมือเป็นหนึ่งเดียวสมดั่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์สั่งไว้ และขอยอมมอบกายถวายชีวิตนี้ร่วมตายกับหลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เพื่อพิทักษ์รักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมทุกแห่ง ซึ่งเป็น "มรดกธรรม"อันทรงค่าอย่างที่สุดของพ่อแม่ครูอาจารย์ฯ ที่ได้เมตตาประทานไว้แก่โลก ให้สามารถกระจายเสียงเผยแผ่ศาสนธรรมในพระพุทธศาสนาต่อไปได้อย่างต่อเนื่องเป็นปกติดุจดังเดิม"

คำขอบิณฑบาตของพระมหาเถระผู้เคร่งครัดในพระธรรมวินัยยิ่งกว่าชีวิต แทนที่จะเกิดผล มติคณะสงฆ์วัดป่าบ้านตาดของพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้ถือความกตัญญูรู้คุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน อย่างอุกฤษและเอกอุถึงขั้นยอมสละชีวิตร่วมกับพระมหาเถระได้ แทนที่จะสัมฤทธิ์ผล ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่ ในทางตรงกันข้าม กลับมีเหตุการณ์ที่เลวร้ายยังความสลดหดหู่เสียใจแก่คณะศิษยานุศิษย์ทั่วประเทศเป็นอย่างยิ่งเกิดขึ้น ในที่นี้ขอกล่าวเพียงเรื่องเดียว คือ เย็นวันที่ 27 มิถุนายน 2557 กสทช. ได้สั่งการให้สำนักงาน กสทช. เขต 8 (อุดรธานี) มีหนังสือเลขที่ สทช. 3003.8/0083 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 ให้ระงับการออกอากาศของสถานีวิทยุเสียงธรรม ความถี่ 103.250 MHz จังหวัดอุดรธานี  และด้วยคำสั่งของเทวทัตในครั้งนี้ ย่อมเท่ากับเป็นการเหยียบย่ำซ้ำเติมหัวใจคณะศิษยานุศิษย์ให้บอบซ้ำและแตกสลายหนักยิ่งขึ้นกว่าเดิมนับเท่าทวีคูณจนไม่อาจยอมรับได้อีกต่อไป

จนถึงบัดนี้ เป็นที่ปรากฏชัดแจ้งซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนไม่มีผู้ใดเกิดความสงสัยอีกต่อไปแล้วว่า การกระทำของ กสทช. ในสมัยปัจจุบัน ไม่ต่างกับเทวทัตในอดีตผู้มีเจตนาร้ายบ่อนทำลายพระพุทธศาสนา คณะศิษยานุศิษย์จากทั่วทุกสารทิศจึงส่งตัวแทนเข้าประชุมหารือกัน มีความเห็นเป็นเอกฉันท์ตรงกันว่า

“พวกเราขอร่วมจับมือเป็นหนึ่งเดียวกับพระมหาเถระและคณะสงฆ์ฝ่ายกรรมฐานที่ส่งตัวแทนมาในวันนี้จากทั่วทุกสารทิศ 

พวกเราขอมอบกายถวายชีวิต ร่วมปกป้องเครือข่ายวิทยุเสียงธรรม มรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ทุกแห่งหนให้ออกอากาศเผยแผ่ศาสนธรรมในพระพุทธศาสนาได้ดุจดังเดิม ตราบนิจนิรันดร์

 เราจะไม่ยอมให้ กสทช. เข้ามาใช้อำนาจป่าเถื่อนแบบเทวทัตเช่นที่กระทำอยู่นี้อีกต่อไป ทั้งนี้เพื่อธำรงไว้ซึ่งหลักพระธรรมวินัยอันเป็นพระบรมศาสดาของพวกเราให้จิรังถาวรอยู่คู่ชาติไทยสมดั่งพระปณิธานของเจ้าฟ้าหญิงที่ท่านพ่อของพระองค์ได้เมตตาฝากไว้”

จึงแถลงการณ์มาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

 

 (นางสาวบัวทิพย์ สิงหะสุริยะ)

ตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

ณ สถานีแม่ข่ายที่ทรงมีพระกรุณาเปิดสถานีด้วยพระองค์เอง

8 กรกฎาคม 2557

 

 

-----------------------------------------------------------------------

 

 

-----------------------------------

กำหนดการ

“งานบุญมหามงคลสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ครบรอบ 8 ปี

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม”

 

เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงรับเป็นองค์อุปถัมภ์ เครือข่ายสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน  และทรงเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสถานีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2549 นับเป็นสิริมงคลยิ่งต่อพี่น้องชาวไทย และเป็นเกียรติอันสูงยิ่งต่อมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชน

“งานบุญมหามงคลสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ครบรอบ 8  ปี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม” ในวันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม  2557 ณ สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน บ้านตาด ตำบลบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี มีกำหนดการดังต่อไปนี้

          เวลา 7.00 น. – ร่วมตักบาตรบริเวณรอบสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและถวายภัตตาหาร แด่พระภิกษุสงฆ์

          เวลา 8.00 น. – ร่วมทำบุญถวายผ้าป่าสามัคคีบำรุงรักษาสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนฯ

ขอกราบอาราธนาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกรูป ทุกวัด และขอเรียนเชิญศรัทธาสาธุชน ศิษยานุศิษย์ผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ร่วมงาน“งานบุญมหามงคลสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน ครบรอบ 8  ปี ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม” โดยพร้อมเพรียงกัน

สุโข ปุญฺญสฺส อุจฺจโย

การสั่งสมบุญ  นําสุขมาให้


<< BACK

หน้าแรก