สถานีวิทยุเพื่อพระพุทธศาสนาทั่วประเทศจับมือเป็นหนึ่งเดียวร่วมทำข้อตกลงรักษาพระพุทธศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักให้ดำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป
Posted Date : วันที่ 22 ก.ค. 2557 เวลา 21:30 น.

 


<< BACK

หน้าแรก