ข้อตกลงร่วม "ไม่ลดกำลังส่งและเสา" 64 แห่ง ส่วนอีก 6 แห่ง "ลดแต่กำลังส่งไม่ลดเสา" ให้เข้าเกณฑ์คลื่นหลัก 80%
Posted Date : วันที่ 25 ธ.ค. 2557 เวลา 03:44 น.

เครือข่ายเสียงธรรมฯ ที่ได้สิทธิตามข้อตกลงร่วมระหว่าง กสทช. กับ ฯพณฯ ...ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากคณะสงฆ์กรรมฐานจตุรทิศ ได้ข้อสรุปว่า "ไม่ต้องลดทั้งกำลังส่งและเสา" 64 แห่ง ส่วนอีก 6 แห่ง "ลดแต่กำลังส่งไม่ต้องลดเสา" ให้เข้าเกณฑ์ "คลื่นหลัก 80%"

 

 

เอกสารรายละเอียดที่เกี่ยวข้องต่างๆ มีดังต่อไปนี้


<< BACK

หน้าแรก