กสทช.ยืนยันแล้วว่าสถานีวัดป่านาคูณและสามร้อยยอด จะออกอากาศได้ในเร็ววันดังเดิม
Posted Date : วันที่ 26 ธ.ค. 2557 เวลา 13:00 น.

มูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์ฯ และประชาชนผู้สนใจใฝ่ธรรมในเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และอำเภอสามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ขออนุโมทนาขอบคุณ กสทช. และจนท.กสทช. ที่พิจารณาคืนสิทธิแก่สถานีเสียงธรรมฯ วัดป่านาคูณและสามร้อยยอดแล้ว ส่งผลให้สถานี แห่งมีสิทธิได้รับอนุญาตและจะออกอากาศได้ในเร็ววันดังเดิม

 

พร้อมทั้งขออนุโมทนาขอบคุณในความเอื้อเฟื้อต่องานเผยแผ่พระศาสนาอย่างดียิ่งของ คสช. กองทัพภาคที่ และ กองทัพภาคที่ เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสเดียวกันนี้

 

ขอความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม จงประสบแด่ผู้มีส่วนแห่งความสำเร็จในที่นี้ทุกท่านทุกคนด้วยเทอญ

 


<< BACK

หน้าแรก