ผู้แทนมูลนิธิเสียงธรรมฯ คณะสงฆ์และประชาชนผู้เคารพธรรมยื่นคำร้องต่อสภาทนายความ และสำนักงาน ปปช.
Posted Date : วันที่ 8 ธ.ค. 2558 เวลา 22:29 น.

วันนี้ 8 ธันวาคม 2558

---------------------------------------------

: เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมสภาทนายความชั้น 4

---------------------------------------------

ผู้แทนมูลนิธิเสียงธรรมฯ คณะสงฆ์และประชาชนผู้เคารพธรรมราว 80 ท่าน ได้ยื่นคำร้องต่อสภาทนายความเพื่อเป็นตัวแทนดำเนินคดีต่อ กสทช. จากการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ ดังนี้

1. ปิดกั้นการเกิดใหม่ของ “วิทยุเสียงธรรม" 15 สถานี และตระบัดสัตย์ข้อตกลงโดยเข้าบุกยึดและจับกุมสถานีเสียงธรรมฯ กระบี่

2. ทำลายพื้นที่การรับฟังธรรมให้คับแคบตีบตัน และอาจถึงขั้นไม่ต่ออายุใบอนุญาต "วิทยุเสียงธรรม" 49 สถานี หากไม่ลดสายอากาศลงเหลือ 60 เมตร

3. เอื้อประโยชน์ด้วยประการต่างๆแก่ "กลุ่มวิทยุนายทุน" ที่ใช้กำลังส่งและความสูงเสาเกินกว่าที่จดทะเบียน ปิดบังอำพรางสัญญา สัมปทาน เพื่อให้ผูกขาดคลื่นของรัฐซึ่งเป็นสมบัติชาติไปได้เรื่อยๆ ไม่รู้จบ จะได้กดสถานะของ "วิทยุเสียงธรรม" ให้เป็นเพียงผู้ทดลองขนาดจิ๋วแบบถาวร

4. ปิดกั้นไม่ให้มีวิทยุระบบดิจิตอลทั้งๆ ที่จะทำให้มีช่องรายการเพิ่มขึ้น ชัดเจนมากขึ้น ไม่รบกวนกัน อุบายที่ปิดกั้นดังกล่าวก็เพื่อผูกขาดผลประโยชน์ไว้กับ "กลุ่มวิทยุนายทุน" ในข้อ 3 ให้ยาวนานที่สุด

 

 

---------------------------------------------

: เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สำนักงาน ปปช.

---------------------------------------------

ผู้แทนมูลนิธิเสียงธรรมฯ คณะสงฆ์และประชาชนผู้เคารพธรรม ได้เดินทางเข้ายื่นคำร้องที่สำนักงาน ปปช. เพื่อขอให้มีการไต่สวนและดำเนินการตามกฏหมายกับ กสทช. กรณีปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามม.157 ในฐานความผิดอย่างน้อย

1. ปิดกั้นทำลายวิทยุที่ทำประโยชน์สาธารณะโดยไม่แสวงกำไรในทางธุรกิจ

2. ปิดบังอำพรางสัญญาสัมปทานของ"กลุ่มวิทยุนายทุน" ผูกขาด

3. เอื้อประโยชน์ให้ "คลื่นนายทุน" ใช้กำลังส่งและเสาสูงเกินกว่าที่จดทะเบียน เช่น FM94ทหารบก ที่ให้สัมปทาน "ค่ายเพลงใหญ่"

4. กสทช.มีคลื่นวิทยุเป็นของตัวเอง เข้าตำรา ชงเอง กินเอง

5. เอาคลื่นสมบัติของชาติไปเอื้อประโยชน์แก่ "สปริงนิวส์" แทนที่จะไปใช้เพื่อ "คลื่นธรรมะ"

6. ใช้อำนาจหน้าที่ฝ่าฝืนแนวนโยบายรัฐที่แถลงต่อรัฐสภาว่าด้วยการอุปถัมภ์พระศาสนา

7. ใช้อำนาจหน้าที่เพื่อทำลายสิทธิเดิมที่ "วิทยุเสียงธรรม" เคยได้รับจาก กทช. 2 ชุด

 

 


<< BACK

หน้าแรก