การ์ตูนธรรม หมาเข้าถาน..จนเบียดบังศาสนา // มติสงฆ์วัดป่าบ้านตาด ๑๐ ธ.ค.๕๘ การปฏิบัติต่อ “วิทยุหลวงตา” ของนายกฯ
Posted Date : วันที่ 11 ธ.ค. 2558 เวลา 13:59 น.

 

การ์ตูนธรรม "หมาเข้าถาน..จนเบียดบังศาสนา"

 

มติสงฆ์เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค.๒๕๕๘ ได้พิจารณากรณีปัญหา "วิทยุหลวงตา" ตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นอย่างไม่มีอคติประจบประแจงไปตามอำนาจกิเลส หากแต่ยึดถือหลักศาสนธรรมในพระพุทธศาสนา โอวาทธรรมขององค์หลวงตาฯ และข้อกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปสื่อเป็นที่ตั้ง

พบว่ามีสาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงมาจากการหวงแหนผลประโยชน์โดยมิชอบให้ผูกขาดไว้เฉพาะกลุ่มตนอย่างไม่สนใจชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ทั้งๆ ที่ "คลื่นความถี่" เป็นสมบัติของชาติที่ต้องใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะแก่ชาติบ้านเมืองและประชาชนเท่านั้น

สภาพความจริงที่เกิดขึ้นจึงเข้ากันได้กับญาณความรู้ขององค์หลวงตาฯ ที่กล่าวเป็นโอวาทธรรมไว้อย่างแจ่มแจ้งตรงไปตรงมา ดังนี้

"เฉพาะอย่างยิ่งวงราชการ วงรัฐบาล พูดให้มันชัดๆ เลย สกปรกมอมแมมยิ่งกว่าหมา หมาเข้าถาน หมาเข้ากินของสกปรก

พวกนี้ชอบของสกปรก เที่ยวบีบเที่ยวรัดเที่ยวกัดเที่ยวกินเที่ยวกลืนไปทุกแห่งทุกหน ไม่มีอะไรเกินพวกวงราชการ เข้าถึงรัฐบาล อะไรที่จะเป็นการทำลายหัวใจและทรัพย์สินประชาชน พวกนี้ชอบนักๆ พวกนี้พวกหาเศษหาเลยหาอยู่หากิน หาใหญ่หาเล็ก เศษเลยก็มี กินใหญ่ๆ ก็มี อยู่กับพวกนี้หมด พวกนี้กินไม่พอ มันน่าสลดสังเวชเมื่อเทียบกับศาสนาแล้ว ศาสนาสะอาดขนาดนั้นละ

เวลานี้ก็กำลังกระทบกระเทือนเรื่อง "วิทยุ" เอ้า พี่น้องทั้งหลายฟังนะวิทยุนี้น่ะ เสียงธรรมนี้ทำประโยชน์ให้แก่โลกมาตั้งกัปตั้งกัลป์แล้ว เรื่องเสียงอรรถเสียงธรรม เสียงนี้ออกทางวิทยุเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลก นี้กำลังถูกกลั่นถูกแกล้งถูกบีบบังคับแง่ต่างๆ ในทางวิทยุนะ มันออกมาจากเปรตตัวไหนในวงราชการ มีอยู่ในวงราชการตัวเปรตตัวใหญ่ๆ คอยฟังนะพี่น้องทั้งหลาย

หัวใจของชาวพุทธเราทั่วประเทศไทย คอยฟังเสียงเปรตตัวนี้มันจะแสดงอำนาจออกมา แสดงออกมาแง่นั้นแง่นี้ ว่ากระทบทางนั้นกระเทือนทางนี้ การบ้านการเมือง มันหากว่าไปละหาเรื่องบีบบังคับศาสนา เวลานี้ออกทุกแง่ทุกทางนะ วิทยุตั้งทางไหนมันตั้งกำหนดกฎเกณฑ์ให้ความกว้างความแคบ ความสูงความต่ำ จากนั้นก็หาว่า ไปเบียดเบียนทำลายวงราชการ เช่นฝ่ายทหาร เป็นต้น

นี่ละหาอุบายวิธีทำลายศาสนา ก็เท่ากับทำลายหัวใจคนทั้งชาติทีเดียว

ตัวแสบๆ นี้อยู่ในวงรัฐบาล เอ้า พี่น้องทั้งหลายจับตาดู

เรื่องวิทยุนี่พี่น้องทั้งหลายฟังทุกคนๆ ทั่วประเทศไทย วิทยุคือเสียงธรรม เสียงธรรมนี้เป็นหัวใจของชาวพุทธเราทั้งประเทศ ไอ้อึ่งอ่างตัวนี้มันกำลังทำลาย มันแผลงฤทธิ์อยู่ในวงราชการเวลานี้ มันไม่ออกชื่อ แต่ประชาชนเขามาร้องเรียนเรามากแล้วๆ เรายังไม่ถึงคราวออกจะระบุชื่อมันนะ พวกประชาชนหรือวงราชการที่เขามาบอกเราๆ เขาออกมาจากการสั่งงานของมัน เพราะวงราชการด้วยกันจะต้องอยู่ในอำนาจของมันที่สั่งงานนั้นนี้ ก็เข้าไปหาตัวมันจนได้ เวลานี้กำลังกีดกันวิทยุเสียงธรรม กระทบกระเทือน"

 

==============================

 

ด้วยความเคารพในธรรมขององค์หลวงตาฯ อย่างสุดหัวใจ

คณะศิษย์จึงขอปฏิญาณว่า จากนี้จะเฝ้าติดตามการตัดสินใจของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อย่างใกล้ชิดกว่าครั้งใดๆว่า ฯพณฯ จะนำคลื่นความถี่ซึ่งเป็นสมบัติของชาติ ของคนไทย ไปใช้เพื่อสนอง "คลื่นธรรม" หรือ "คลื่นกิเลส" กันแน่......???

ทั้งนี้ การเฝ้าระวังดังกล่าว มิใช่ทำเพื่อคณะศิษย์ แต่ทำเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยห่วงใยในชะตากรรมของชาติเป็นอย่างยิ่งว่า ฯพณฯ จะก้าวเดิน "ตามธรรม" หรือ "เหยียบธรรม"

ชะตากรรมของชาติจะ "ขึ้น" หรือ "จม" ได้ผูกไว้แล้วกับการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรี ที่ชื่อ "พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา"

 

==============================

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก