หนังสือตอบจากผู้ว่าการ ธปท. เรื่อง คลังหลวงคือหัวใจของชาติ รัฐบาลที่เคารพธรรมจะไม่แตะต้อง
Posted Date : วันที่ 20 ธ.ค. 2558 เวลา 20:29 น.

คณะศิษย์ขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ที่กรุณาแจ้งอย่างชัดเจนจนเป็นที่สบายใจแก่คณะศิษย์ว่า การดำเนินการของธปท.ตามที่ปรากฏเป็นข่าว มิได้เกี่ยวข้องกับสมบัติใน "คลังหลวง" อันได้แก่

1) บัญชีทุนสำรองเงินตรา

2) บัญชีทุนสำรองพิเศษ

3) บัญชีผลประโยชน์ประจำปี

พร้อมนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน  หนุนนำให้ธปท. ท่านผู้ว่าฯ และคณะผู้บริหาร ตลอดจนเจ้าหน้าที่ธปท.ทุกท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญทั้งทางโลกทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปด้วยเทอญ

          คณะศิษย์ฯ

          20 มกราคม 2559

 

 

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก