มติสังฆสามัคคี เรื่อง การปฏิบัติต่อ “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ณ วัดป่าบ้านตาด” ถือตามพระวินิจฉัยของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ
Posted Date : วันที่ 22 ก.ย. 2559 เวลา 22:39 น.

มติสังฆสามัคคี  เรื่อง การปฏิบัติต่อ “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ณ วัดป่าบ้านตาด”

ถือตามพระวินิจฉัยของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ เป็นที่สุดเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

 

 

ลำดับความเป็นมา 
"พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ตามพระวินิจฉัยของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ"=> สิงหาคม 2554 : ทรงพระกรุณารับเป็นองค์ประธานโครงการ "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ"

=> 1 ตุลาคม 2555 : ทรงแถลงข่าวการดำเนินโครงการฯ ณ ที่ตั้งครั้งแรก


=> 31 มกราคม 2556 : ทรงเป็นองค์ประธานพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการฯ ณ ที่ตั้งครั้งแรก


=> กรกฎาคม 2558 : ทรงเห็นชอบแบบแปลนโครงการ ณ ที่ตั้งแห่งใหม่ แต่ยังไม่ทรงมีโอกาสได้รับทราบถึงคำสั่งหลวงตาเกี่ยวกับแปลงที่ดินวัด


=> 24 สิงหาคม 2559 : ทรงเพิ่งมีโอกาสได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ทรงเคารพบูชาในเจตนารมณ์ขององค์หลวงตาฯ อย่างที่สุด


=> 11 กันยายน 2559 : ทรงมีพระวินิจฉัยเป็นที่สุด
 วัดป่าบ้านตาดในนามของสงฆ์ศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาฯ จึงมี "มติสังฆสามัคคี" ถือหลักโบราณราชประเพณีรองรับในพระวินิจฉัยเป็นที่สุด และพร้อมใจกันเรียก "พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ตามพระวินิจฉัยของเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ฯ" นับแต่นี้เป็นต้นไป

 

====================

 

====================

 

หนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัด ขอยืนยันเจตจำนงสุดท้ายให้เป็นไปตาม “ปฏิปทาและเจตนารมณ์องค์หลวงตาฯ” โดยเคร่งครัด

 


รับชมคลิปวิดีโอ คำสั่งหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ที่พิเศษ 1/2553 8 กุมภาพันธ์ 2553
1) เทศน์อบรมฆราวาส วัดป่าบ้านตาด ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (เช้า)
คลิก
https://youtu.be/Niih4MpiuKg
2) เทศน์ที่วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปัน ปากช่อง นครราชสีมา ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เวลา 12:40 น. คลิก https://youtu.be/SzxS9OQaTe4
 


<< BACK

หน้าแรก