ความละเอียดของจิต (กรณี นิพพานเป็นอัตตา หรือ อนัตตา)
Posted Date : วันที่ 18 ธ.ค. 2559 เวลา 20:00 น.

ความละเอียดของจิต (กรณี นิพพานเป็นอัตตา หรือ อนัตตา)

http://luangta.com/archive3/dhammaPage/dhammaPage.html


<< BACK

หน้าแรก