ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ” และพิธีมอบ “ทองคำ” ปี ๖๑ (ครบรอบ ๒๐ ปี โครงการช่วยชาติ)
Posted Date : วันที่ 27 มี.ค. 2561 เวลา 00:00 น.

 

คณะศิษย์องค์หลวงตาพระมหาบัวฯ ขอเชิญร่วมบุญประเพณี
“ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา”
จำนวน ๕,๐๐๐ กองๆ ละ ๓,๓๐๐ บาท  ประจำปี ๒๕๖๑
 

 

กำหนดการ


ณ สวนแสงธรรม กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
๑๗.๐๐ น. การเสวนาคุณูปการแห่งการช่วยชาติขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
๑๙.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนารำลึกคุณูปการแห่งคลังหลวงและการช่วยชาติ

 

วันอาทิตย์ที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑
๐๗.๓๐ น. พระสงฆ์ออกบิณฑบาตภายในสวนแสงธรรม
๐๘.๐๐ น. พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร

๐๙.๐๐ น. ทอดผ้าป่าประเพณี ๑๒ เมษา รักษาคลังหลวง บูชาพระคุณองค์หลวงตา พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร เสร็จพิธี

ณ วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี
วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๑
๐๗.๓๐ น. ตักบาตร ถวายผ้าป่าต่อยอดคลังหลวง ร่วมกล่าวคำบูชาคุณองค์หลวงตา พร้อมอุทิศส่วนกุศลถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย
และบรรพบุรุษไทยผู้เสียสละเพื่อชาติ ศาสนา


ณ วัดป่าซับภูแว่นเขมโก ต.สมเด็จเจริญ อ.หนองปรือ จ.กาญจนบุรี
วันเสาร์ที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑
๐๗.๐๐ น. ร่วมตักบาตร 
๐๘.๓๐ น. ถวายภัตตาหาร
๐๙.๐๐ น. คณะศิษย์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก ร่วมทอดผ้าป่าสามัคคี “สืบหน่อต่อแขนง ทองคำเข้าคลังหลวง”

พิธีมอบทองคำเข้าสู่คลังหลวง 
วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

๑๔.๐๐ น. ณ สวนแสงธรรม กทม.
รับมอบโดยผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

 


ผู้ประสงค์จะร่วมบุญ

สามารถร่วมบุญได้ที่ วัดป่าบ้านตาด / วัดป่ากกสะทอน ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ตั้งแต่นี้ ถึง วันจันทร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑

 

หรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ “ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี อุดรธานี เลขที่ 829-234381-4 
ชื่อ “วัดป่าบ้านตาด เพื่อบุญ ๑๒ เมษา รักษาคลังหลวงตามปณิธานหลวงตาฯ”

 

หรือบริจาคผ่านบัญชีออมทรัพย์ “ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบิ๊กซี อุดรธานี เลขที่ 829-243595-4
ชื่อ
“วัดป่ากกสะทอน เพื่อบุญ ๑๒ เมษา รักษาคลังหลวงตามปณิธานหลวงตาฯ”

 

บัญชีนี้จะปิดลงเมื่อเสร็จสิ้นงานบุญประเพณี จะไม่มีการรับบริจาคจนกว่าจะเข้าสู่งานบุญในปีถัดไป)

เพื่อแสดงออกถึงสามัคคีธรรมและการบูชาคุณขององค์หลวงตาฯ เป็น “กรณีพิเศษ” ในโอกาส “โครงการช่วยชาติครบ ๒๐ ปี”
ครูบาอาจารย์จึงคาดหมายกันว่า ในปีนี้น่าจะรวบรวมทองคำเข้าสู่คลังหลวงให้ได้ ๑๒ กก. อันเป็นหมายเลขที่ตรงกับวันก่อตั้งโครงการฯ ๑๒ เมษา’

 

องค์หลวงตาฯ เมตตากล่าวไว้อย่างเด็ดว่า

“คลังหลวงคือหัวใจของชาติ หากคลังหลวงกุดด้วนไปเมื่อใด เมื่อนั้นหลวงตาเขียน ‘ใบตาย’ ให้กับชาติไทยในทันที”

และยังเมตตาให้คติธรรมแก่ลูกหลานในวันหน้าเพื่อถือเป็นข้อปฏิบัติที่สำคัญต่อชาติไทยไว้ด้วยว่า

“ให้พี่น้องทั้งหลายช่วยกันนะ หลวงตาบัวไม่นานก็จะตาย ลูกหลานทั้งหลายไม่ตายให้ได้อาศัยนี้ หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายช่วยหาสมบัติอันสำคัญเข้าสู่คลังหลวงของเรา เพื่อให้ลูกหลานเราได้สืบหน่อต่อแขนงต่อไปอีก ที่เราได้มานี้ปู่ย่าตายายของเราหามาไว้ให้ ทีนี้ก็ให้สืบทอดกันไป

อย่าให้กุดให้ด้วนไป ของเก่าที่ได้มากินหมด ของใหม่ไม่มีไม่ได้นะ ต้องหาของใหม่มาเพิ่มเข้าไป”

"โครงการช่วยชาติ" 


ก่อตั้งเป็นทางการเมื่อ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ โดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ องค์หลวงตาฯ สามารถรวบรวม “ทองคำ” เข้าสู่คลังหลวงมากถึง ๑๓ ตัน “เงินดอลลาร์” (รวมดอกเบี้ย) ๑๐,๘๐๓,๖๐๐ เหรียญสหรัฐอเมริกา

งานบุญประเพณี “๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา"
คณะศิษยานุศิษย์ทุกหมู่เหล่า มีความเคารพเทิดทูนบูชาในปณิธานขององค์หลวงตาอย่างยิ่งยวด จึงพร้อมใจกันจัดงานบุญดังกล่าวขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และธำรงรักษางานบุญเป็นประเพณีเรื่อยมา จนสามารถนำทองคำและเงินดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวงแล้ว ๖ ครั้ง ดังนี้ 

ครั้ง ๑ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕ มอบ “ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา” เข้าคลังหลวง 
จำนวน ๑๙,๐๐๐.๐๐ เหรียญฯ  ประธานสงฆ์ผู้มอบ หลวงปู่ณรงค์ อาจาโร  ผู้รับมอบ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๒ วันที่ ๑๒ เม.ย. ๒๕๕๖ มอบ “ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา” เข้าคลังหลวง 
จำนวน ๒๒๓,๕๕๙.๖๓ เหรียญฯ  ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข   ผู้รับมอบ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๓ วันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๕๗ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง
จำนวน ๕ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม  ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์จิรวัฒน์ อัตตรักโข  ผู้รับมอบ นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๔ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง
จำนวน ๘ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม  ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์บุญทัน ฐิตสีโล  ผู้รับมอบ นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน รองผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๕ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง
จำนวน ๘ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม  ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์สุธรรม สุธัมโม  ผู้รับมอบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าธปท.

 

ครั้ง ๖ วันที่ ๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง
จำนวน ๑๐ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม  ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์คลาด ครุธัมโม  ผู้รับมอบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าธปท.

ครั้ง ๗ วันที่ ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑ มอบ “ทองคำ” เข้าคลังหลวง
จำนวน ๑๒ แท่งๆ ละ ๑ กิโลกรัม  ประธานสงฆ์ผู้มอบ พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ  ผู้รับมอบ ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าธปท.วัตถุประสงค์


๑. เป็นการแสดงความรัก ความพร้อมเพรียงสามัคคี และความเสียสละเพื่อชาติ เงินบริจาคจะมากน้อยไม่สำคัญยิ่งกว่าการได้ทำเพื่อชาติ

๒. เป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ขององค์หลวงตา ตลอดจนบูรพมหากษัตริย์และบรรพชนไทยที่ยอมเสียสละทรัพย์สินเลือดเนื้อชีวิตได้เพื่อชาติ

๓. เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อธรรมคำสอนขององค์หลวงตาผู้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์อย่างสุดหัวใจของเหล่าคณะศิษย์

๔. เปิดโอกาสให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังที่เกิดไม่ทันหรือไม่มีโอกาส ได้มีส่วนร่วมในกองบุญใหญ่ที่องค์หลวงตาเป็นผู้ดำริก่อตั้ง

๕. เป็นการตอกย้ำและประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ว่า จะมิยอมให้ผู้ใดเข้ามาแตะต้องคลังหลวง จะสืบทอดประเพณีรักษาคลังหลวง ให้ธำรงอยู่คู่สถาบันหลักของชาติสืบไป

 

ด้วยอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลายมีขันติธรรมวิริยะธรรมได้ร่วมบุญและอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เป็นผลสำเร็จ ขอผลานิสงส์ผลบุญเหล่านี้จงเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลายเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และธรรมสมบัติ ถึงความสำเร็จพร้อมในกิจการงานทางโลกและทางธรรม ให้คลังหลวงมีความมั่นคงยืนยาว แคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากภยันตรายใดๆ สถิตสถาพรอยู่คู่บ้านคู่เมือง คู่สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดกาลนานเทอญ

================================================================

 

 

 

 

 

 


<< BACK

หน้าแรก