กำหนดการ : งานบุญประเพณีปีที่ ๑๒ “ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา” ในวาระ ๑๑๐ ปีชาตกาล
Posted Date : วันที่ 24 มี.ค. 2566 เวลา 15:30 น.

 

กำหนดการ : งานบุญประเพณีปีที่ ๑๒ 
 
“ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา” ในวาระ ๑๑๐ ปีชาตกาล

 

สวนแสงธรรม กทม. 

เสาร์ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 

๑๕.๓๐ น.    ถ่ายทอดสด เสวนา “คุณูปการภารกิจกู้ชาติขององค์หลวงตา”

๑๙.๐๐ น.     สวดมนต์เย็น ธรรมเทศนา 

อาทิตย์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๖

๐๗.๓๐ น.     ตักบาตร รับพร

๐๙.๐๐ น.     ทอดผ้าป่า “๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา

 

วัดป่าบ้านตาด / วัดป่ากกสะทอน  จ.อุดรธานี

พุธ ๑๒ เมษายน ๒๕๖๖

๐๗.๓๐ น.    ตักบาตร รับพร (ครบรอบงานบุญปีที่ ๑๒)  

๐๙.๐๐ น.     ทอดผ้าป่า “๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา” 

                 อุทิศส่วนกุศลถวายแด่บูรพมหากษัตริย์ไทย และบรรพชนไทยผู้เสียสละเพื่อชาติ

 

วัดที่ร่วมสืบสานปณิธานในปีนี้ ได้แก่

  • วัดป่าศรีทองคำ  จ.สุพรรณบุรี (โดยคณะศิษย์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก)

พฤหัสบดี ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖

๑๙.๐๐ น.     สวดมนต์เย็น ธรรมเทศนา

ศุกร์ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

๐๗.๓๐ น.    ตักบาตร รับพร 

๐๙.๐๐ น.     ทอดผ้าป่า “๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา” 

                 โดยสามัคคีธรรมคณะศิษย์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก

  • วัดป่ามหาไชย  จ.สมุทรสาคร

ศุกร์ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๖

๑๙.๐๐ น.    สวดมนต์เย็น ธรรมเทศนา

เสาร์ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๖

๐๗.๓๐ น.    ตักบาตร รับพร

๐๙.๐๐ น.    ทอดผ้าป่า “๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา”

 

 

พิธีมอบทองคำ  สวนแสงธรรม กทม.

พฤหัสบดี ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ 

๐๗.๓๐ น.   ตักบาตร 
 
๐๘.๐๐ น.    ถวายภัตตาหาร พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร 
 
๑๒.๓๐ น.   ถ่ายทอดสดผ่านสื่อหลวงตาทุกช่องทาง สัมภาษณ์คณะศิษย์ถึงความเสียสละขององค์หลวงตา   พระมหาบัว ญาณสัมปันโน ที่มีต่อชาติศาสน์กษัตริย์

๑๔.๐๐ น.   ศิษยานุศิษย์องค์หลวงตานำ “ทองคำแท่ง” ที่แปรรูปจากปัจจัยบริจาคในงานบุญประเพณี มอบแก่ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อนำไปเพิ่มพูนสินทรัพย์ใน “คลังหลวง” (ทุนสำรองเงินตรา)

 

v การร่วมบุญ :  “ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา" เป็นงานบุญประเพณีทุกปีๆ ละ ๑ ครั้ง (ช่วงเวลาเดียวกันนี้) บริจาคได้ที่  

l ธนาคารไทยพาณิชย์ อุดรธานี

  • เลขที่ 721-2-36966-6 วัดป่าบ้านตาด เพื่อบุญ 12 เมษา รักษาคลังหลวงตามปณิธานหลวงตา
  • เลขที่ 721-2-40795-1 วัดป่ากกสะทอน เพื่อบุญ 12 เมษา รักษาคลังหลวงตามปณิธานหลวงตา

l ธนาคารไทยพาณิชย์ สุพรรณบุรี 

  • เลขที่ 683-2-58884-8 พระอธิการสง โพธิ์กระจ่าง (คณะศิษย์หลวงปู่สังวาลย์ เขมโก)

l ธนาคารกรุงไทย สมุทรสาคร 

  • เลขที่ 712-3-19899-9 วัดป่ามหาไชย เพื่อบุญ 12 เมษา รักษาคลังหลวงตามปณิธานหลวงตา

หมายเหตุ  บัญชีจะปิด ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๓๐ น. ถือว่าเสร็จสิ้นงานบุญประเพณีปีนี้ ผู้ประสงค์   
   จะเสียสละเพื่อชาติ โปรดรอ
ปีถัดไป

 

ความเป็นมางานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ”

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ชาติไทยประสบวิกฤติเศรษฐกิจเป็นหนี้สินต่างชาติมหาศาล องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เปรียบเป็น “สงครามเศรษฐกิจ” ด้วยเมตตาธรรมจึงเสียสละออกมาเป็นผู้นำใน “โครงการช่วยชาติ” เทศนาธรรมนำชาวไทยให้รักชาติ พร้อมเพรียงสามัคคี และเสียสละช่วยกันบริจาคทองคำและเงินดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวง เพื่อเป็นหลักประกันของชาติสืบไป

“โครงการช่วยชาติ” ก่อตั้งเป็นทางการเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑ ณ สวนแสงธรรม กทม. โดยสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี เสด็จเป็นองค์ประธานฝ่ายฆราวาส โครงการได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางจากพระสงฆ์และประชาชนทุกหมู่เหล่า       ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พี่น้องชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีน้ำใจเสียสละเพื่อชาติ จนบังเกิดผลานิสงส์ยิ่งใหญ่     ค้ำชาติไทยให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว 

 

 

“โครงการช่วยชาติ” ได้มีพิธีปิดอย่างเป็นทางการ ณ สวนอัมพร กทม. เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗     โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน  แม้โครงการจะปิดลง แต่ความห่วงใยขององค์หลวงตาต่อชาติและต่อ “คลังหลวง” หรือ “ทุนสำรองเงินตรา” ซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่สำคัญจำเป็นอย่างยิ่งยวดต่อความมั่นคงของชาติ กลับมิได้ลดน้อยถอยลงไปด้วย 

สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง

ผู้มีอำนาจชุดต่างๆ ในหลายวาระ มักสำคัญผิดคิดหาอุบายแก้กฎหมาย(พระราชบัญญัติเงินตรา) หวังล้วงเอาสินทรัพย์ใน “คลังหลวง” ไปใช้ โดยอ้างเหตุผลต่างๆ มาหลอกล่อประชาชน อาทิ เพื่อนำไปลงทุนให้ได้ดอกผลเพิ่มขึ้นบ้าง ลดหนี้สาธารณะบ้าง พัฒนาประเทศบ้าง ตั้งเป็นกองทุนมั่งคั่งบ้าง แก้ปัญหาภัยธรรมชาติบ้าง หรือแม้กระทั่งข้ออ้างที่ว่ามิได้นำไปใช้จริง แต่เป็นเพียงปรับตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ซึ่งไม่ว่าข้อกล่าวอ้างใด ต่างก็เป็นเหตุแห่งภยันตรายต่อคลังหลวงทั้งสิ้น ดังนั้น งานปลุกจิตสำนึกชาวไทยให้รู้จักเคารพและปฏิบัติตามธรรมแห่งการรักษา “คลังหลวง” จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้องค์หลวงตายังต้องรับบริจาค “ทองคำน้ำไหลซึม” เข้าสู่คลังหลวงเรื่อยมาแม้จะมีพิธีปิดโครงการแล้ว ดังเทศนาเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ ที่ว่า 

“เมื่อยังพอเป็นไปได้อยู่เราจึงได้พิจารณา ประสานให้มันค่อยเป็นไปๆ อย่างนี้ เป็นประเภททองคำน้ำซับน้ำซึมไป มันก็ไม่ได้ล่าได้สายอะไรนี่ ไม่รีบไม่ด่วนไม่เร่ง ค่อยเป็นค่อยไป มันก็ค่อยมา .. เราต้องคิดซิ เราอยู่ในบ้านอยู่ในเมือง อยู่ในชาติของเรา เราต้องคิดถึงบ้านถึงเมืองถึงชาติของเรา สังคมครอบครัวของเรา คิดย้อนหน้าย้อนหลังซิเราเป็นเจ้าของ จะอยู่เฉยๆ ไม่เหมาะนะเราเป็นเจ้าของ 

ปู่ย่าตายายที่ท่านพาถ่อพาพายมาท่านเป็นเจ้าของมา ท่านรับผิดชอบมาเรื่อยๆ แล้วพวกเราลูกหลานไม่รับผิดชอบต่อสายกันไปมันก็ฉิบหายได้ ต้องต่อสืบทอดกันไปต้องคิดพวกเรา คิดทุกคนนะ คิดเพื่อความแน่นหนามั่นคงแห่งชาติของตน แล้วยังต้องคิดถึงความสงบสุขของบ้านเมืองอีก ต้องคิดหลายแง่หลายทาง อย่าเอาแต่ความอยากความทะเยอทะยาน ความเอาตามใจชอบๆ ความตามใจชอบมันมีแต่ฝ่ายต่ำนะ ไม่ได้มีฝ่ายสูงคือธรรมแทรกเลย ถ้ามีธรรมแทรกเข้าไป ถึงฝืนก็ฝืนเป็นยาๆ ไปเรื่อย ขมก็ขมเป็นยา เป็นอย่างนั้นนะ        จึงควรพิจารณาพี่น้องทั้งหลาย”

จากนั้น ๒ ปี ๔ เดือน ก่อนจะละขันธ์ องค์หลวงตาได้เทศนาตอกย้ำความสำคัญของ "คลังหลวง" อยู่เนืองๆ ดังเช่นเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑ เมตตากล่าวว่า

“ให้พี่น้องทั้งหลายช่วยกันนะ หลวงตาบัวไม่นานก็จะตาย ลูกหลานทั้งหลายไม่ตายให้ได้อาศัยนี้ หลวงตาพาพี่น้องทั้งหลายช่วยหาสมบัติอันสำคัญเข้าสู่คลังหลวงของเรา เพื่อให้ลูกหลานเราได้ ‘สืบหน่อต่อแขนง’ ต่อไปอีก ที่เราได้มานี้ปู่ย่าตายายของเราหามาไว้ให้ ทีนี้ก็ให้สืบทอดกันไป อย่าให้กุดให้ด้วนไป ของเก่าที่ได้มากินหมด ของใหม่ไม่มีไม่ได้นะ ต้องหาของใหม่มาเพิ่มเข้าไป”

แม้ในวาระสุดท้าย วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นวันนิพพาน สื่อมวลชนทุกสายได้พากันประกาศ “พินัยกรรม” ขององค์หลวงตาดังกึกก้องกังวาลไปถ้วนทั่ว นับเป็นการเสียสละอย่างอุกฤษฏ์ ยกเอาพระสรีระสังขารที่หมดลมหายใจเข้ามาโอบอุ้มคุ้มครอง "คลังหลวง" อยู่ต่อไปอีกตราบกัลปวสาน 

ด้วยความเข้มแข็งจริงจังอย่างต่อเนื่องขององค์หลวงตาเช่นนี้สามารถบริจาค “ทองคำ” เข้าสู่คลังหลวงได้ทั้งสิ้นมากถึง ๑๓ ตัน เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา(รวมดอกเบี้ย) ๑๐,๘๐๓,๖๐๐ เหรียญ

 

“ใบตาย” ชาติไทย : ปฏิบัติบูชา รักษา “คลังหลวง”  

ด้วยความเคารพบูชาในโอวาทคำสอนที่ตอกย้ำเรื่อยมา และเพื่อสืบสานปณิธานขององค์หลวงตาให้ธำรงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป คณะศิษยานุศิษย์จึงเห็นพ้องต้องกันว่า พวกเราจักตอบแทนพระคุณด้วยการปฏิบัติบูชาตามโอวาทคำสอน โดยพร้อมใจกันบำเพ็ญทานสืบสานประเพณีอันดีงามที่ได้เมตตาพาดำเนินมานี้ ให้ดำรงคงอยู่คู่ชาติศาสน์กษัตริย์ไทยสืบไป จักมิถือเอาความมากน้อยของปัจจัยเป็นประมาณให้เหนือกว่าการมุ่งปฏิบัติตามอรรถธรรมที่พร่ำสอนไว้ อันเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์หลวงตา ต่อบรรพบุรุษ และต่อบูรพมหากษัตริย์ไทยอย่างเป็นรูปธรรมที่งดงามที่สุด ให้สมกับความเสียสละของบรรพชนไทยและความเมตตาขององค์หลวงตาที่แม้ชราภาพ เจ็บป่วย หรือละขันธ์ ก็ยังเมตตานำพาคนไทยให้รู้จักความรักชาติ การเพิ่มพูนรักษา “คลังหลวง” สมบัติของชาติชนิดเอาชีวิตเข้าแลกแทนได้

ประการสุดท้าย เพื่อกุลบุตรสุดท้ายภายหลังเกิดไม่ทันหรือตกหล่นมิได้เข้าร่วมในกองบุญมหากุศลเพื่อคนทั้งแผ่นดินที่มีองค์หลวงตาเป็นผู้นำ เป็นการเปิดโอกาสให้เขาเหล่านั้นได้เข้ามามีส่วนร่วมแห่งการเพิ่มพูนและปกป้อง “คลังหลวง” ให้อยู่ยืนยงคู่ชาติศาสน์กษัตริย์เป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลานรุ่นแล้วรุ่นเล่าตลอดไป จักมิยอมให้ผู้ใด/คณะบุคคลใด เข้ามาแตะต้องทำลาย “คลังหลวง” โดยเด็ดขาด ตราบที่ประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ” ยังดำรงอยู่ การจะเข้ามาแตะต้องคลังหลวงย่อมมิอาจกระทำโดยง่ายตราบนั้น ลูกหลานรุ่นต่อๆ ไปจะได้รู้จักและเห็นความสำคัญของคลังหลวง เห็นถึงความเสียสละและคุณูปการอันยิ่งใหญ่ของบรรพชนนำโดยองค์หลวงตาที่มีต่อชาติไทยเรา ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองไม่ว่าสมัยใด ก็จักได้ตระหนักรู้จักระมัดระวังในการเข้ามาเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ของแผ่นดินกองนี้ พระธรรมเทศนาขององค์หลวงตาจักสะเทือนสะท้านเลื่อนลั่นอยู่ตลอดนิจนิรันดร์กาลว่า 

“คลังหลวงคือหัวใจของชาติ หากคลังหลวงกุดด้วนไปเมื่อใด เมื่อนั้นหลวงตาเขียน ‘ใบตาย’ ให้กับชาติไทยในทันที”

วัตถุประสงค์

๑.  ร่วมใจกันบริจาคสินทรัพย์เข้าสู่คลังหลวง เป็นการแสดงความรัก ความพร้อมเพรียงสามัคคี และความเสียสละเพื่อชาติ เงินบริจาคมาก/น้อย ไม่สำคัญยิ่งกว่าการได้ทำหน้าที่เพื่อชาติ

๒.  สืบทอดเจตนารมณ์องค์หลวงตาให้เป็นประเพณีแห่งมหาทานมหากุศลเพื่อชาติเป็นประจำทุกปี เป็นการรำลึกถึงคุณูปการและตอบแทนพระคุณขององค์หลวงตา บรรพชน และบูรพมหากษัตริย์ไทย ที่เสียสละเลือดเนื้ออวัยวะและชีวิตได้เพื่อชาติ 

๓.  ร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาคุณแด่องค์หลวงตาพระอรหันต์สมัยกึ่งพุทธกาลผู้เป็นพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพบูชาอย่างสุดหัวใจ

๔.  เปิดโอกาสให้กุลบุตรสุดท้ายภายหลังที่เกิดไม่ทันหรือไม่มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกองบุญที่องค์หลวงตาเป็นผู้นำ ผู้ก่อตั้ง และผู้กอบกู้

๕.  เป็นการตอกย้ำและประกาศให้สาธารณชนได้รับรู้ว่า จะมิยอมให้ผู้ใด/คณะบุคคลใดเข้ามาแตะต้องหรือทำลายคลังหลวงอย่างเด็ดขาด พวกเราจักมีสามัคคีธรรมร่วมกันสืบทอดประเพณีรักษาคลังหลวงให้ธำรงอยู่คู่สถาบันหลักของชาติ

 

 

คณะศิษย์ทุกหมู่เหล่าได้พร้อมใจกันจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ สืบหน่อต่อแขนงคลังหลวง บูชาคุณองค์หลวงตา” เป็นปฐมฤกษ์ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ วัดป่ากกสะทอน และได้แสดงสามัคคีธรรมร่วมปฏิบัติบูชาคุณสืบทอดเป็นงานบุญประเพณีประจำทุกปีเรื่อยมา ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ เป็นการจัดงานบุญประเพณี “ผ้าป่า ๑๒ เมษาฯ” ครบรอบปีที่ ๑๒ และเป็นปีที่ ๒๘ แห่งโครงการช่วยชาติ  

ครั้ง

จัดที่

วันมอบ

เข้าคลังหลวง

ประเภทสินทรัพย์

ผู้รับมอบ

จำนวน

วัดป่ากกสะทอน

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๕

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ผู้ว่าธปท.

๑๙,๐๐๐.๐๐ เหรียญ

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่ากกสะทอน

๑๒ เม.ย. ๒๕๕๖

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ผู้ว่าธปท.

๒๒๓,๕๕๙.๖๓ เหรียญ

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่ากกสะทอน

๑๑ เม.ย. ๒๕๕๗

ทองคำ

นางทองอุไร ลิ้มปิติ

รองผู้ว่าธปท.

๕ กิโลกรัม

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่ากกสะทอน

๒๑ เม.ย. ๒๕๕๘

ทองคำ

นายไพบูลย์ กิตติศรีกังวาน

รองผู้ว่าธปท.

๘ กิโลกรัม

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่ากกสะทอน

๑๙ เม.ย. ๒๕๕๙

ทองคำ

ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าธปท.

๘ กิโลกรัม

วัดป่ากกสะทอน

วัดป่ามหาไชย

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๐

ทองคำ

ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าธปท.

๑๐ กิโลกรัม

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่ากกสะทอน

วัดป่าซับภูแว่นเขมโก

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๑

 

ทองคำ

ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าธปท.

๑๒ กิโลกรัม

 

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่ากกสะทอน

๒๕ เม.ย. ๒๕๖๒

ทองคำ

ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าธปท.

๘ กิโลกรัม

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่ากกสะทอน

วัดป่าซับภูแว่นเขมโก

๑๑ ส.ค. ๒๕๖๓

ทองคำ

ดร.วิรไท สันติประภพ

ผู้ว่าธปท.

๑๐ กิโลกรัม

๑๐

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่ากกสะทอน

วัดป่าซับภูแว่นเขมโก
 วัดป่ามหาไชย

๓๐ เม.ย. ๒๕๖๔

ทองคำ

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
 ผู้ว่าธปท.

๑๐ กิโลกรัม

๑๑

วัดป่าบ้านตาด

๕ มี.ค. ๒๕๖๕

ทองคำ

ดร.ปรเมธี วิมลศิริ
 ประธานกรรมการธปท.

๒๕ กิโลกรัม

๑๒

วัดป่าบ้านตาด

วัดป่ากกสะทอน

วัดป่าศรีทองคำ

วัดป่ามหาไชย

๑๓ พ.ค. ๒๕๖๕

ทองคำ

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ผู้ว่าธปท.

๗ กิโลกรัม

 

ด้วยอานิสงส์ที่ท่านทั้งหลาย มีขันติธรรมวิริยะธรรมได้ร่วมบุญและอนุโมทนาบุญในกองบุญนี้ ขอผลานิสงส์ผลบุญเหล่านี้ จงเป็นพลวปัจจัยเกื้อหนุนให้ท่านทั้งหลาย เจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสารและธรรมสารสมบัติ ถึงความสำเร็จพร้อมในกิจการงานทางโลกและทางธรรม ให้คลังหลวงมีความมั่นคงยืนยาว     แคล้วคลาดปลอดภัยพ้นจากภยันตรายใดๆ สถิตสถาพรอยู่คู่บ้านคู่เมือง คู่สถาบันชาติ พระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดกาลนานเทอญ<< BACK

หน้าแรก