คำถาม 
โดย : เชิดศักดิ์ แม่ทรัพย์ เมื่อ วันที่ 20 พ.ย. 2545

ต้องการอัดเสียงเทศนาหลวงตาที่ฟังทาง Website

    ได้ฟังเทศนาของหลวงตาทาง  Website แล้วอยากจะอัดไว้ฟังซ้ำ ลองอัดแล้วไม่สามารถทำได้ กรุณาช่วยแนะนำด้วย

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 2 ธ.ค. 2545

    ตอนนี้ทีมงานทำโปรแกรมให้สามารถฟังได้ (สังเกตที่คำว่า "Select media to play")  และหากต้องการดาวน์โหลด เพื่อ save ไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ เลือกที่คำว่า "Select media to download" 
    อีกวิธีหนึ่งแบบง่ายๆ คือ ต่อ line-in จากคอมฯ เข้าวิทยุเทป Cassette แล้วอัดเทปแบบธรรมดา ลองทำดูแล้วรู้สึกว่าอัดได้ชัดเจนดีครับ

<< BACK

 


หน้าแรก