คำถาม 
โดย : ธรรมทาส ทิพย์ไสยญาติ เมื่อ วันที่ 20 พ.ย. 2545

ให้หลวงตาพักบ้าง

    ผู้เกี่ยวข้องท่านใด ช่วยบอกหลวงตาพักบ้างนะครับ ผมเห็นหลวงตาท่านเทศน์ ท่านเหนื่อยมากเลย ท่านทำงานเพื่อชาติมามากแล้วครับ
    ผมขอความกรุณาทุกท่านที่เคารพ อย่ารบกวนหลวงตาท่านมากเลยนะครับ และท่านก็อายุมากแล้วครับ ผมเป็นห่วงท่านมากครับ
ขอบคุณนะครับทุกท่านที่ ไม่รบกวนหลวงตา 
    จาก...ศิษย์ที่รักหลวงตาบัวมาก

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 2 ธ.ค. 2545

    มีศิษย์ผู้ใหญ่ผู้น้อยจำนวนไม่น้อยเลยครับที่กราบเรียนหลวงตาในเรื่องนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพธาตุขันธ์ของท่านในวัยจะครบ 90 ปีในปี 2546 นี้ แต่ท่านพูดเสมอว่า   ท่านห่วงใยในชาติในพระพุทธศาสนามากกว่าห่วงตัวท่านเอง
    ท่านจึงมุ่งช่วยทั้งด้านวัตถุเงินทองแก่โรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยราชการ สถานสงเคราะห์เด็กปัญญาอ่อน  สถานสงเคราะห์สัตว์ แต่ละแห่งๆ คิดเป็นเงินล้านๆ บาทขึ้นไป รวมแล้วเป็นพันๆ ล้านบาท
    ที่สำคัญที่สุดท่านห่วงด้านจิตใจ กลัวว่าลูกหลานไทยเราจะไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า ไม่เชื่อในบาป บุญ นรก สวรรค์ มรรคผลนิพพาน   ด้วยความเมตตาของท่านเช่นนี้เอง ท่านจึงเทศน์สอนและช่วยเหลือด้านเงินทองแบบจริงจังมาก
    แล้วจะมีศิษย์คนใดเล่าแม้จะรักและห่วงใยท่านอย่างที่สุด แต่ก็ยังไม่สามารถหยุดความเมตตาของท่านที่มีต่อลูกหลานไทยได้
    ขอขอบคุณในความปรารถนาดีของคุณธรรมทาสด้วยครับ

<< BACK

 


หน้าแรก