คำถาม 
โดย : ออน เมื่อ วันที่ 2 เม.ย. 2548

ความทุกข์เกิดจากจิตกำหนด

ดิฉันมีความทุกข์ทางใจ คือจิตกำหนดใจให้ทุกข์ เห็นอะไรก็เกิดความทุกข์ ทุกเวลา ทั้ง ๆ ที่อยู่กับสามีที่เมืองนอกก็มีความสุขกายทุกอย่าง  มองโลกในแง่ร้ายเพราะจิตกำหนดให้คิด เบื่อหน่ายทุก ๆ สิ่ง  ที่พบ  อยากอยู่ในโลกนี้อย่างมีความสุข พยามยามไม่คิดอะไรแต่ห้ามจิตใจไม่ได้ ขอความกรุณาช่วย ให้ดิฉันพ้นทุกข์กลับเป็นคนปกติทั่ว ๆ ไป  อยากจะกลับมาเมืองไทย เพื่อเข้าปฏิบัติธรรม แต่ตอนนี้ยังมาไม่ได้เพราะยังไม่เสร็จธุระ  กรุณาแนะนำว่าจะปฏิบัติอย่างไรก่อนที่จะเป็นโรคจิตหรือประสาท จนเข้าปฏิบัติธรรมไม่ได้ เพราะคิดฟุ้งซ่าน บางครั้งควบคุมอารมณ์ไม่ได้ กับการวิตก กังวลในเรื่องต่าง ๆ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 1 พ.ค. 2548

  หลวงตาได้เมตตาตอบคำถามของคุณดังนี้ค่ะ
หลวงตา       นี่ละเข้าใจไหมล่ะเรื่องกิเลส เวลามันผลักดันออกมาจากใจนี้มันดันจริงๆ อะไรๆ ไม่อยู่มันพุ่งทะลุๆ อะไรฆ่ามันไม่ได้มันเอาให้ขาดๆ นี่ละตัวทุกข์ทางใจ กิเลสสมุทัยมันผลักดันออกมา ถ้าเขาจะรบมันแบบพระพุทธเจ้าพาเป็นนักรบแล้วก็ดับได้ทั้งนั้น เพราะไม่มีอะไรเหนือธรรม ให้เอาพุทโธบังคับ จิตมันอยากคิดไปไหน เอาพุทโธตีไว้เลย อย่างไรมันก็ไปไหนไม่ได้ เวลานี้มันดันอยากคิด พอเปิดเท่าไรมันยิ่งแสดงเหมือนไฟได้เชื้อ จิตอันนี้เวลามันออกมากๆ แล้วพุ่งๆ เราก็เป็นบ้ากับมันด้วย เพราะฉะนั้นจึงให้เอาพุทโธบังคับ ห้ามไม่ให้มันคิด เราคิดมามากต่อมาก ถ้าเลยนี้ก็ฆ่าตัวตาย เอา บังคับ เอาพุทโธบังคับไว้เลยไม่ให้คิด ต่อไป
        จากกัณฑ์เทศน์วันที่ 1 พ.ค. 48


<< BACK

 


หน้าแรก