คำถาม 
โดย : นาย สายัณห์ วันชัย เมื่อ วันที่ 22 พ.ย. 2545

กราบนมัสการองค์ท่านพระอาจารย์หลวงตา

    กระผมใคร่ขอโอกาสถามว่าหากจะไปกราบนมัสการหลวงตาที่วัดบ้านตาดไม่ทราบว่าองค์หลวงตาท่านจะเมตตาให้ญาติโยมเข้ากราบนมัสการได้ในเวลาใดขอรับ.
    กระผมเป็นผู้มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะครูบาอาจารย์สายพระอาจารย์มั่น ได้มีโอกาสถวายจตุปัจจัยร่วมทำบุญในโครงการช่วยชาติมาหลายครั้ง แต่กระผมยังไม่ได้มีโอกาสสักครั้งในชีวิตที่จะได้กราบนมัสการองค์จริงของหลวงตาท่าน
    กระผมจึงใคร่ขอโอกาสรบกวนสอบถามมา ณ โอกาสนี้ขอรับ กระผมอยู่เชียงใหม่หากจะเดินทางไปกราบนมัสการหลวงตาและพักที่วัดป่าบ้านตาดสัก1คืนจะเป็นการสะดวกต่อทางวัดหรือไม่ขอรับ สมควรหรือไม่ประการใดขอท่านเมตตาพิจารณาด้วยขอรับ                                                                             
    กราบนมัสการองค์ท่านพระอาจารย์หลวงตา

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 2 ธ.ค. 2545

    ปกติหลังเทศนาตอนเช้าเสร็จแล้ว หลวงตาฯ มักจะนำเครื่องอุปโภค-บริโภคไปสงเคราะห์โรงพยาบาลแทบทุกวัน และจะกลับมาประมาณ 13.00-15.00 น. 
    คณะที่มามักจะได้เข้ากราบหลวงตาในช่วงนี้ แต่โดยมากหากไม่จำเป็นจริงๆ "พระศาลา" ซึ่งคอยอำนวยความสะดวกให้คณะต่างๆ ที่มาเยี่ยมชมวัดมักจะไม่รบกวนท่าน    
    ถ้าเป็นคณะย่อยๆ ก็จะรอรวมกันเป็นคณะที่ใหญ่พอประมาณ แล้วให้เข้ากราบหลวงตาฯ พร้อมๆ กันเพื่อรักษาสุขภาพธาตุขันธ์ของท่าน(ในวัยย่าง 90 ปี)
    หากคุณประสงค์จะพักที่วัด ก็บอกความประสงค์กับ "พระศาลา" ท่านจะให้สมุดลงบันทึก และบอกกุฏิที่ให้พัก (แยกฝ่ายชาย และหญิง)
    ขออนุโมทนาในการช่วยชาติของคุณพร้อมนี้ด้วยครับ

<< BACK

 


หน้าแรก