คำถาม 
โดย : เรวัต กนิษฐภาดา เมื่อ วันที่ 24 พ.ย. 2548

บัญชีร่วมทำบุญซื้อเครื่องแพทย์กับหลวงตา

อยากทราบรายละเอียดว่า หากต้องการโอนเงินเพื่อจุดประสงค์สมทบซื้อเครื่องมือ-อุปกรณ์ทางการแพทย์ ต้องทำอย่างไรครับ เพราะในเวปไซต์ไม่มีรายละเอียด เท่าที่เห็นมีแต่บริจาคทั่วไปครับ แต่มีความประสงค์จะบริจาคเพื่อเกี่ยวกับโรงพยาบาลโดยเฉพาะครับ จึงอยากให้ตั้งกองทุนเพื่อรับบริจาคเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรงครับ เห็นหลวงตาบริจาคเกี่ยวกับโรงพยาบาล คราวละ 6-8 ล้านบาท ก็เลยอยากจะบริจาคบ้างครับ ถึงแม้จะจำนวนน้อย แต่หลายๆคนก็สามารถช่วยกันบริจาค เพื่อช่วยหลวงตาได้นะครับ สงสารหลวงตาครับ หลายๆหน่วยงาน มาขอรับการช่วยเหลือ หลวงตาไม่เคยปฎิเสธ ท่านทำเพื่อสงเคราะห์โลก ด้วยเมตตาธรรม ปฏิปทาสมกับเป็นพระอริยสงฆ์ ขออนุโมทนากับหลวงตาด้วยครับ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 13 ธ.ค. 2548

   อนุโมทนาในกุศลจิตของคุณด้วยค่ะ
  คุณสามารถร่วมทำบุญซื้อเครื่องมือแพทย์กับหลวงตาได้ด้วยบัญชี ดังมีรายละเอียดดังนี้ค่ะ
  ชื่อบัญชี วัดป่าบ้านตาด โดยพระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  เลขที่บัญชี 110-2-77999-8
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี
 หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร กรุณาแจ้งชื่อ ที่อยู่ และส่งสำเนาใบโอนเงินมาที่
     วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

<< BACK

 


หน้าแรก