คำถาม 
โดย : พระชัย เมื่อ วันที่ 30 ม.ค. 2546

ขอเรืยนเรื่องเสียงเทศน์ที่ให้ดาวโหลดนะ ทำไมไม่ทำเป็น mp3 จะได้อัดแจกจ่ายได้ง่าย

พอโหลดมาแล้วก็ไม่สามารถจะเขียนอัดลงเทปเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังด้วยเลย???? ทำไมไม่ทำเป็นไฟร์ MP3 ที่สะดวกต่อการจะอัดให้เขาฟังด้วยฮะไม่ทราบว่าไฟร์ที่อัดเป็นไฟร์อะไร?...... อุตส่านั่งโหลดตั้ง2-3 ชั่วโมงๆ มาแล้วกลับอัดให้เขาฟังไม่ได้...ขอเสนอว่าควรจะทำเป็น MP3 นะฮะจะได้แจกจ่ายได้ด้วยไม่ใช่ฟังแต่ในคอมฯ อย่างเดียวนะ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 30 ม.ค. 2546

ทีมงานสอบถามเรื่องนี้กับผู้ทำงานด้านเสียงทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งให้คำแนะนำว่าทำเป็นประเภท .wma จะเข้ากันได้กับศูนย์อินเตอร์เน็ตทั่วโลก หากทำเป็น mp3 บางประเทศบางแห่งเขากีดกัน หรือทำให้การรับฟังบกพร่องไป

ไฟล์ในเว็บ หลวงตา.คอมนี้ ส่วนใหญ่เป็นไฟล์ประเภท .wma ทำให้เข้าได้ง่ายกับ window ทั่วไป เพราะคุณสมบัติตรงกันไม่ค่อยเป็นปัญหาในการรับฟังทั่วโลก และหน่วยงานต่างๆ จะรับฟังได้ทั่วถึงกันหมด หากเป็น mp3 อาจมีปัญหาอยู่บ้างเพราะคุณสมบัติหรือการเซ็ตค่าไม่ตรงกับของ window ที่เราใช้ในการฟัง

ไฟล์ wma สามารถแปลงเป็น mp3 ได้ง่ายใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น โปรแกรมที่ใช้แปลงก็เช่น Encoder, Sound Forge ซึ่งหาได้ง่าย คุณสมบัติก็ไม่เสียไป 

ขออภัยอย่างสูงหากทีมงานมีข้อบกพร่องซึ่งจะได้แก้ไขให้ดียิ่งๆ ขึ้นครับ  และขออนุโมทนาที่ท่านให้ความสนใจในธรรมและยังมีน้ำใจกรุณาแจกจ่ายเป็นธรรมทานแก่ผู้สนใจให้ได้รับประโยชน์ยิ่งๆ ขึ้นด้วยครับ...

<< BACK

 


หน้าแรก