คำถาม 
โดย : ระวีวรรณ์ วรนิติกุล เมื่อ วันที่ 27 พ.ย. 2545

เทปประวัติของหลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัว

    ดิฉันใคร่สอบถามว่าต้องการจัดหาเทปประวัติของหลวงปู่มั่นและหลวงตามหาบัวเพื่อจะได้จัดหามาเพื่อแจกจ่ายให้แก่ญาติผู้สนใจในประวัติของท่านทั้งสององค์

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 2 ธ.ค. 2545

    ในระยะนี้ เรากำลังจะนำบทเพลงประวัติหลวงปู่มั่นทั้ง 38 เพลง  และเพลงประวัติหลวงตามหาบัวทั้ง 23 เพลงลงบนเว็บฯ นี้ ขอให้คุณติดตามและบอกญาติผู้สนใจได้

    สำหรับเทปนั้น ทางวัดฯ คงจะพอมีเหลืออยู่บ้างไม่มากนัก ขอให้คุณเขียนจดหมายไปขอฟรีได้ ระบุชื่อ-ที่อยู่พร้อม 

<< BACK

 


หน้าแรก