คำถาม 
โดย : ณัฐวัตร เมื่อ วันที่ 21 ก.พ. 2546

อยากฟังพระกรรมฐานสวดปาฏิโมกข์ออนไลน์.

อยากจะฟังพระกรรมฐานสวดปาฏิโมกข์มาก
เพราะท่านสวดได้อย่างไพเราะถูกอักขระฐานกรณ์
ตามสำเนียงมคธ จึงควรสงวนรักษาและเผยแพร่
ให้ผู้สนใจใฝ่ธรรมได้ฝึกฝน ได้ท่องจำเอาไว้
เพื่อแนะนำฝึกฝนผู้สนใจใฝ่ธรรมต่อไป 
จึงขอขอบคุณล่วงหน้า เพราะผมอยากฟัง
อยากฝึกฝนให้ถูกตามแบบฉบับจริง ๆ.

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 21 ก.พ. 2546

ทีมงานเห็นด้วยอย่างยิ่งกับข้อเสนอของคุณ ตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการและจะนำบทสวดพระปาฏิโมกข์ของพระกรรมฐานลงเว็บในไม่ช้าครับ

อนุโมทนาในกุศลจิตของคุณด้วยครับ

<< BACK

 


หน้าแรก