คำถาม 
โดย : ชัชวาลย์ จิรเมธางกูร เมื่อ วันที่ 11 เม.ย. 2546

ชมการถ่ายทอดสดไม่ได้

คำถาม(Question Description) : ปรากฏข้อความ
Cannot open 'mms://www.luangta.com/livevideodhamma/.' Please verify that the path and filename are correct and try again
ตอบโดย(Answer By) : ทีมงาน

คำตอบ(Answer Description) :  ไม่ทราบที่รับชมไม่ได้เป็นวันที่เท่าไหร่ค่ะ คุณไม่ได้ให้ข้อมูลอย่างอื่นมาด้วย 
  ทีมงานอยากจะได้ข้อมูลสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการรับชม กรุณาบอกสถานที่รับชม และข้อมูลอื่นๆประกอบด้วยนะคะ
     ถ้าเป็นวันที่ 10 เม.ย. จะรับฟังได้เฉพาะเสียง ไม่มีภาพ เพราะถ่ายทอดสดมาจากสวนแสงธรรมค่ะ
วันนี้ 11 เม.ย. ก็ชมไม่ได้ครับ
หมายเหตุ สามารถเขียน E-mail address ได้ที่นี่

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 16 เม.ย. 2546

คุณสามารถเข้าห้องแชทเพื่อถามปัญหาในเวลาถ่ายทอดสดได้

มีสมาชิกที่เข้าห้องนี้ที่มีประสบการณ์พอจะแนะนำในเวลาถ่ายทอดสดหากมีปัญหาครับ

ห้องแชทลิ้งค์ดังนี้ครับ http://www.luangta.com/salawatpa/chat  

<< BACK

 


หน้าแรก