คำถาม 
โดย : คุณบุญเตือน เมื่อ วันที่ 4 ธ.ค. 2545

รูปแบบเทศน์อบรมฆราวาสสำหรับการพิมพ์(PDF files) มีปัญหาระยะกั้นซ้าย-ขวาไม่พอดี

เนื่องจากเวลาพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 กั้นซ้ายของกระดาษแคบเกินไป ทำให้ไม่สามารถเย็บกระดาษเข้าเล่มได้พอดี
ขอความกรุณาให้เพิ่มระยะกั้นหน้า/กั้นหลังให้ด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง...

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 4 ธ.ค. 2545

ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวก... จะเร่งแก้ไขให้โดยด่วนครับ
ขอบพระคุณที่กรุณาแจ้งปัญหาให้ทีมงานทราบ

<< BACK

 


หน้าแรก