คำถาม 
โดย : ใบเฟริน เมื่อ วันที่ 4 ก.ค. 2546

วีธีทำใจ ยอมรับกับการเปลี่ยนแปลง ทำอย่างไรค่ะ

ข้าพเจ้าไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงเลย พอมีบางอย่างเปลี่ยนแปลงไปก็ทำใจไม่ค่อยได้ เสียใจอยู่นาน ข้าพเจ้าคิดว่าการมั่นคงไม่ว่าทางใจหรือความจริงใจ มีค่าที่สุดแล้ว แต่ในสังคมปัจจุบัน หาความจริงใจไม่ได้เลย แม้แต่คนใกล้ ๆ ตัวเรา

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 4 ก.ค. 2546

   พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ล้วนอยู่ในอำนาจของกฏไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคือ ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ และไม่มีตัวตน
    เราต้องมั่นอบรมจิตใจและพิจารณาให้เห็นตามกฏธรรมชาตินี้ ยิ่งเราปีนเกลียวกับธรรมเท่าไหร่ ใจก็ยิ่งจะเป็นทุกข์มากเท่านั้น แต่ถ้าสามารถพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงได้จิตใจก็จะเย็นสบายไม่ว่าเรื่องนั้นจะหนักหนาสาหัสอย่างไร จนถึงที่สุดแม้แต่ความตายซึ่งเป็นสิ่งที่โลกรักสงวนมากก็สามารถทำใจให้เห็นตามความเป็นจริงได้
    แต่สิ่งเหล่านี้มิใช่ว่าจะเกิดมีขึ้นมาเองได้ นอกจากต้องมั่นฝึกอบรม
ให้เห็นโดยสม่ำเสมอ ไม่ต้องรอว่าให้มีเรื่องที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นเสียก่อนค่อยมาพิจารณา มันจะไม่ทันการณ์ เปรียบเหมือนมาหัดว่ายน้ำตอนเรือจะแตก อาจจะจมน้ำตายก่อนก็ได้
     

<< BACK

 


หน้าแรก