คำถาม 
โดย : สมประสงค์ เมื่อ วันที่ 6 ธ.ค. 2545

ทำไมไม่จัดทำกระดานสนทนาบ้าง อยากตั้งกระทู้ / สนทนาแลกเปลี่ยนกับบรรดาผู้ใช้เว็บฯนี้บ้าง?

ทำไมไม่จัดทำกระดานสนทนาบ้าง อยากตั้งกระทู้ และ สนทนาแลกเปลี่ยนความคิด ถกสารพันปัญหากับบรรดาผู้ใช้เว็บฯนี้บ้าง มีบางเรื่องก็อยากประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกของเว็บฯนี้ได้รับทราบบ้าง ขอให้ทีมงานช่วยในจุดนี้ด้วยครับ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน(สายธรรมที่มักจะแพ้กิเลสเสมอ) เมื่อ 6 ธ.ค. 2545

เรามีกระดานสนทนาดังกล่าวแล้วครับ แต่เราใช้ชื่อว่า "ศาลาวัดป่า" เปรียบการเยี่ยมชมเว็บฯ เหมือนมาเยี่ยมชมวัดฯ  หากต้องการสนทนาพบปะกับบรรดาผู้เยี่ยมชมด้วยกัน ต้องพบกันที่ "ศาลาวัด"
......ที่นี่จะมีมุมหนึ่งเป็นมุมสนทนากัน เรียก "สภาสายธรรม" ให้ตั้งกระทู้ออกความคิดเห็นได้ในสภาแห่งนี้ แต่อยู่บนพื้นฐานของสายทางแห่งธรรม เพื่อร่วมกันจรรโลงชาติและพระพุทธศาสนาครับ
......หากสนใจจะสนทนาธรรมขั้นปฏิบัติระหว่างสมาชิกสายธรรมด้วยกัน ไม่ปะปนกับเรื่องภายนอกนัก ก็มี "ห้องธรรมปฏิบัติ" เปิดไว้ให้สนทนากันได้

..........หากบรรดาอาคันตุกะผู้เยี่ยมชมทั้งหลายประสงค์อยากจะเขียนข้อความเป็นสมุดเยี่ยมชมก็เขียนได้ใน "อาคันตุกะลิขิต"

หัวข้อดังกล่าวมาข้างต้นนี้  คุณสมประสงค์และท่านผู้เป็นอาคันตุกะทั้งหลายสามารถ "คลิก" ได้ ในด้านซ้ายช่วงบนของหน้าจอท่าน จะพบกับข้อความ "ศาลาวัดป่า"   และ   "อาคันตุกะลิขิต"

ขอเชิญพบปะพูดคุยกันได้เลยครับ..........

<< BACK

 


หน้าแรก