คำถาม 
โดย : Malu Roldan เมื่อ วันที่ 11 ธ.ค. 2545

สารจากต่างแดนถึงทีมงาน...Ajahn Maha Boowa's unique knowledge and style is a great wake up call for those of us in the west

anumodana ka...
           Thank you so much for your wonderful work on this web site.  Ajahn Maha Boowa's unique knowledge and style is a great wake up call for those of us in the west who have had little contact with the classic forest monk traditions and practices.  I hope that with his guidance you will not try to dilute his message in the name of "image" preservation and the like.

คำตอบ
ตอบโดย : Teamwork เมื่อ 12 ธ.ค. 2545

         Your comments on the topic in www.luangta.com are most appreciated.  The www.luangta.com working group is pleased that people from abroad are interested in our website and presents their points of views so that we could make further improvements on the website according to their needs or clarify some disputable topics.  
          We realize that you have good understanding of Luangta’s unique style of dharma teachings and do hope that you keep on looking up our website which will also give us the warmest support
........ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่คุณได้รับประโยชน์จากเว็บฯนี้ ถึงแม้จะอยู่ไกลจากเมืองไทยเพียงใด แต่ความซาบซึ้งและเข้าใจในอุบาย "ธรรมะคำสอนของหลวงตา" มิได้ห่างไกลแต่อย่างใดเลย
สมแล้วกับวัย 89 ปีของท่านที่ยังมีเมตตานำธรรมะมาสอนพวกเราด้วยปรารถนาว่าจะยังพอมีผู้ได้รับประโยชน์จากคำสอนด้วย "ภาษาธรรม" ของท่านอยู่ไม่น้อย
........้๋..ทีมงานจะนำเสนอธรรมะของท่านโดยคงไว้ซึ่งสำนวนโวหารอันเป็นเอกลักษณ์ขององค์หลวงตา เอกลักษณ์ของธรรมะพระป่า ที่ตรงไปตรงมาแบบไม่เกรงใจกิเลสให้ดำรงไว้ มิให้จืดจางไป เพื่อผู้มุ่งหวังความจริงจะได้รับประโยชน์ เป็นไปเพื่อความดีงาม เป็นเครื่องดำเนินชีวิตตนเองและประเทศชาติสืบไป
..........ขออนุโมทนากับคุณ Malu 

<< BACK

 


หน้าแรก