คำถาม 
โดย : อุดม เมื่อ วันที่ 13 ธ.ค. 2545

ทำไมหลวงตาไม่นำเงินบริจาคมาช่วยเหลือคนที่ขัดสนจริง ๆ

กระผมเป็นคนนึงที่เดือดร้อนจากไอเอ็เอฟ ตกงาน เป็นหนี้ ที่ไกลตัว ล้านกว่าบาท และหนี้ใกล้ตัวจำเป็นต้องใช้อีก ประมาณ ห้าหมื่นกว่าบาท ผมมีเมีย มีลูกสาวกำลังโต ตอนนี้ขัดสนมาก ใจอยากจะตาย ให้รู้แล้รู้รอด หรือไม่ก่อ อยากจะค้ายาบ้า อะไรไปเพื่อให้หมดหนี้ ทำไม หลวงตา น่าจะช่วยตรงนี้ ผมว่า คนที่ค้ายาบ้า ฆ่าตัวตาย อาจจะน้อยลง และหันมาช่วยบำรุงศาสนากันมาขึ้นก็เป็นได้  
เป็นเพียงความเห็นส่วนตัวเท่านั้นครับ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 13 ธ.ค. 2545

ทีมงานเห็นใจคุณและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง ขอเป็นกำลังใจให้คุณและครอบครัวผ่านพ้นวิกฤติครั้งนี้ได้โดยเร็วด้วย

ก่อนการช่วยชาติด้วยการนำเงินเข้าคลังหลวง หลวงตาให้การสงเคราะห์รายย่อยจำนวนมากมายทั่วทุกภาคทั้งแบบเงียบและแบบเปิดเผย (หากผู้เดือดร้อนปรากฏในหน้านสพ.) หากจะนับเป็นมูลค่าหลายสิบล้านบาท

ประเภทที่ท่านช่วยเหลือก็เช่น คนทุกข์, คนจน, คนป่วย, คนพิการ, เด็กกำพร้าพ่อแม่, คนติดหนี้ติดสินไม่มีทางไป...ฯลฯ เป็นต้น
หลวงตาจะส่งคนไปติดต่อและสอบถามทั้งผู้เดือดร้อนและผู้อื่นเพื่อดูว่าเดือดร้อนจริงเท็จประการใด เป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเพียงใด...
เมื่อเป็นที่แน่ใจ ท่านจะช่วยเหลือทันที...ประเภทที่ท่านช่วย 100 % ก็คือ คนป่วย ถ้ามาขอความช่วยเหลือจากท่านจะให้ความอนุเคราะห์ทันที

ตั้งแต่เริ่มโครงการฯ 12 เม.ย.41 ท่านมุ่งให้ความอนุเคราะห์ส่วนรวมมากขึ้น เช่น นำเงินเข้า "คลังหลวง" เพราะเป็นจุดที่ประกันค่าเงินของคนไทยทุกคน การที่คนไทยมีสามัคคีรักชาติพร้อมเพรียงกันนำเงินทองเข้าสู่คลังหลวง ทำให้เกิดความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ (ผลทางด้านจิตใจและวัตถุ) เศรษฐกิจจะค่อยกระเตื้อง ฟื้นตัวขึ้นเรื่อยๆ ด้วยอานิสงส์ของทานตามหลักแห่งพระพุทธศาสนา
นอกจากนี้ ท่านยังให้เน้นลงที่จุดเดือดร้อนจริงแต่มุ่งเป็นการสาธารณะ เช่น โรงพยาบาล (เพราะมีผู้ป่วยที่ทุกข์จนจำนวนมาก) หลวงตาจึงให้การสงเคราะห์เครื่องมือแพทย์ รถพยาบาล .....ฯลฯ เพื่อให้เป็นสมบัติส่วนรวมแก่ผู้เดือดร้อนทั้งปวงในตำบลและอำเภอนั้นๆ
ด้วยความเมตตาไม่มีประมาณของหลวงตาดังกล่าว ทีมงานเชื่อมั่นว่า บุคคลหรือหน่วยงานใดก็ตามที่ได้รับเดือดร้อน หากหลวงตาท่านมีจตุปัจจัยและไม่เหลือบ่ากว่าแรงของท่านที่จะรับได้ ท่านจะให้ความอนุเคราะห์ทันทีเพราะท่านมีแต่จะให้เป็นพื้นฐานในใจของท่านอยู่แล้ว 

......ที่สุดนี้..ด้วยคุณความดีที่คุณและครอบครัวได้บำเพ็ญมาทั้งในอดีตและปัจจุบันชาติ ขอส่งผลเป็นพลวปัจจัยหนุนนำให้คุณหลุดพ้นจากวิกฤติครั้งนี้และเป็นกำลังสำคัญของชาติและพระพุทธศาสนาโดยเร็ววันนี้


<< BACK

 


หน้าแรก