คำถาม 
โดย : ทรงเดช เมื่อ วันที่ 19 พ.ย. 2545

ไม่สามารถฟังเพลงได้

ผมใช้ windowXP กับ Window Media Player ver.8.0
หลังจากที่ผมกดปุ่มเพลงที่จะฟัง ก็มี error ข้างล่างนี้ปรากฎขี้นมา จึงอยากขอคำแนะนำในการแก้ไข

ขอบคุณครับ

The path to the file is not correct
Windows Media Player cannot find the file. 
The server name, shared directory name, 
or file name may be incorrect.

Check the file name and path for any misspellings 
or discrepancies. If this error message persists, 
contact your content provider for the correct location of the file you want to play.

Error ID = 0x80070002, Remedy ID = 0x00000000
Web Help 
คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 3 ธ.ค. 2545

    อาการดังกล่าวเกิดจากความผิดพลาดของผู้จัดทำเว็บไซต์ที่จัดเก็บ path ของไฟล์ผิดครับ.
    ขอให้คุณทรงเดชช่วยระบุประเภทของไฟล์ windows media player ที่มีปัญหา เช่น ในหน้าธรรมะหลวงตา เทศนาประจำวันที่ 22 พฤศจิกายน 2545 เป็นต้นครับ เพื่อผู้จัดทำเว็บไซต์จะได้แก้ไขต่อไปครับ

<< BACK

 


หน้าแรก