คำถาม 
โดย : เด็กเกษตร-เกษตร เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค. 2545

ผมรู้สึกเบื่อกลับชีวิตจะทําอย่างไร

ผมอายุ  21 ปีเรียนอยู่ ม.เกษตร นับว่าเป็นกุศลที่ได้ถวายผ้าป่าช่วยชาติเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 45ที่ผ่านมาผมรู้สึกว่าไม่ได้ทําประโยชน์ใครเลยแม้แต่ตัวเอง ชีวิตซําซากหาอะไรในชีวิตไม่ได้ กินแล้วนอน เรียน เล่น ชีวิตไร้สาระมากผมไม่รู้ว่าทุกวันนี้ผมทํา ทําไม  แต่ที่แน่ๆผมไม่เคยทําให้พ่อแม่เสียใจเลยผมอยากจะให้หลวงตาช่วยแสดงธรรมให้รับรู้ด้วยครับ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 29 ธ.ค. 2545

คนที่เบื่อชีวิต มองเห็นความซ้ำซากหาแก่นสารในชีวิตไม่ได้นั้นมีมาก มีหลายประเภท

บางคนเบื่อแล้วแสวงหาการกระทำที่เป็นโทษ บางคนเบื่อแล้วเลยเกียจคร้านมีแต่กินแล้วนอน ไม่ทำการงานอะไรแม้เพื่อตนก็ละทิ้งไปหมดอย่าว่าแต่เพื่อส่วนรวมเลย

กรณีของคุณเด็กเกษตรคุณยังพยายามทำในสิ่งที่เป็นสาระแก่ตน เช่น ยังรู้จักให้ทาน ยังสนใจใฝ่ต่อการศึกษาในทางธรรม ยังสนใจเข้าปรึกษาหานักปราชญ์ผู้รู้ในธรรม เช่น หลวงตา เป็นต้น  ยังเสียสละเงินทองช่วยชาติเข้าคลังหลวงหนุนค่าเงิน เพิ่มเสถียรภาพทางการเงินเป็นทุนสำรองของชาติซึ่งเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

ในด้านการเรียน คุณก็พยายามรับผิดชอบดี ครอบครัวก็ไม่ทำให้พ่อแม่ผิดหวังเสียใจในตัวคุณเอง กรณีเช่นนี้ก็นับว่าคุณเป็นคนที่ดีมากคนหนึ่งทีเดียวในสมัยปัจจุบันที่กิเลสกำลังเรืองอำนาจ...ทีมงานขออนุโมทนาด้วยครับ

ขอให้คุณใช้ความเบื่อให้เป็นประโยชน์... หาสิ่งที่ไม่จำเจ สิ่งที่คนในโลกไม่สนใจ แต่นักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลาย เช่น พระพุทธองค์ท่านทรงสนใจจนเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่ง เช่น การพยายามสร้าง "สติ" เพิ่มพูน "ปัญญา" ด้วยการฝึกปฏิบัติด้าน "จิตตภาวนา" อย่างจริงจัง ทำให้จริงจัง สม่ำเสมอต่อเนื่องเหมือนกับ นักกีฬา ที่เขาตั้งใจฝึกซ้อม ฝึกฝน

วางตารางฝึกซ้อม ผลแห่งการฝึกฝนย่อมเกิดขึ้นได้ ผู้รู้ในทางฝึกจิตทั้งหลายท่านพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่มีสิ่งใดจะประเสริฐ มีคุณค่า เป็นชีวิตที่ไม่จำเจซ้ำซาก ไม่น่าเบื่อหน่าย มีแต่ทำให้เกิดความสุข เกิดความเบิกบานในใจ จนที่สุดทำให้พ้นจากความจำเจ พ้นจากทุกข์ทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิง.....ขอให้คุณใช้ความเบื่อให้เป็นประโยชน์ด้วย ทาน ศีล และจิตตภาวนา

เบื่อ..เพื่อสิ้นเบื่อ เพื่อสิ้นทุกข์ตลอดไป  มิใช่เบื่อ..เพื่อเพิ่มเบื่อ เพิ่มทุกข์ เพิ่มวัฏวน.....อยากรู้วิธีสิ้นเบื่อนั้น หลวงตาท่านได้เคยกล่าวไว้แล้วในเทศนาธรรมของท่าน  ลองอ่านหนังสือธรรมะหลวงตาในหน้า "ธรรมะหลวงตา" หรือฟังเทศน์อบรมพระ หรือฟังธรรมะชุดเตรียมพร้อมได้ในเว็บไซต์นี้นะครับ

ขอเป็นกำลังใจให้คุณเจริญในทางโลก-ทางธรรมยิ่งๆ ขึ้น...


<< BACK

 


หน้าแรก