คำถาม 
โดย : อธิสิทธิ์ เมื่อ วันที่ 28 ธ.ค. 2545

อยากบวชวัดหลวงตา

อยากบวชที่วัดป่าบ้านตาดต้องทำไงบ้างครับ

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 29 ธ.ค. 2545

ที่วัดป่าบ้านตาดไม่มีโบสถ์ จึงไม่มีการบวชที่นี่  พระที่วัดป่าบ้านตาดส่วนใหญ่ท่านจะบวชมาจากวัดอื่น และศึกษาข้อวัตรปฏิบัติต่างๆ ของพระจนคล่องแคล่วพอสมควรว่าพระทำสิ่งใดได้ งดเว้นสิ่งใด โดยมากท่านมักจะขอศึกษาอยู่ในวัดสาขาของวัดป่าบ้านตาดซึ่งมีกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ จำนวนมาก

เมื่อฝึกฝนพอควร ท่านจึงมุ่งหน้ามาที่วัดป่าบ้านตาด มาพักที่ศาลาวัดป่าบ้านตาดเสียก่อน องค์ไหนมาก่อนท่านก็จะบันทึกชื่อ-สกุลไว้ หากพระเก่าที่อยู่ศึกษาวัดป่าบ้านตาดท่านออกวิเวก พระใหม่ที่รอคิวอยู่และมีความขยันในข้อวัตรปฏิบัติ ไม่เกียจคร้านดูดายจะได้รับการพิจารณาเข้าพักในกุฏิก่อน 

เมื่อเลยวิสาขบูชาแล้ว ถ้าพระเก่าไม่กลับจากการวิเวก พระใหม่ที่ได้พักกุฏิจึงจะมีสิทธิจำพรรษาที่วัดป่าบ้านตาด หากพระเก่ากลับมาก็ต้องสละให้พระเก่าก่อน นี้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของวัดป่าบ้านตาดมาแต่นานแล้ว เพราะคำนึงถึงความต่อเนื่องในการปฏิบัติ 

แต่โดยมากเมื่อถึงกาลเวลาอันควร พระเก่าที่จำพรรษาอยู่นานพอแล้วท่านจะพิจารณาหลีกเว้นให้โอกาสพระใหม่ได้เข้ามาศึกษา 

ทีมงานขออนุโมทนาในกุศลจิตของคุณด้วยนะครับ ขอความเจริญในธรรมจงเกิดขึ้นแก่คุณด้วย..

<< BACK

 


หน้าแรก