คำถาม 
โดย : วรรณวิภา ศักดิ์โสภา เมื่อ วันที่ 19 พ.ย. 2545

ผู้เข้าถึงพระไตรสรณคมน์

กราบนมัสการหลวงตาที่เคารพ
         ขอกราบเรียนถามว่าผู้ที่เข้าถึงพระไตรสรณคมน์คือผู้ที่มีความเคารพศรัทธาอย่างเหนียวแน่นในพระรัตนตรัย มีพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ในใจชนิดที่ถ้าจะให้เอ่ยวาจาว่าไม่เคารพศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ก็ขอยอมตายเสียดีกว่าใช่หรือไม่เจ้าคะ แล้วบุคคลประเภทนี้จะมีนิสัยวาสนาได้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ต่อไปไหมเจ้าคะ ถ้ายังไม่ได้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพาน จะจัดเป็นพวกเนยยะได้ไหมและยังมีสิทธิ์ตกนรกหรือไม่เจ้าคะ ขอหลวงตาได้โปรดเมตตาชี้แจง
ให้ผู้ที่ยังเขลาด้วยสติปัญญา แต่เปี่ยมไปด้วยความศรัทธาได้หายสงสัยด้วยเถิดเจ้าค่ะ กราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ วรรณวิภา

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงานปัญหาทั่วไป เมื่อ 2 ธ.ค. 2545

    ทีมงานฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงครับ
    สำหรับถาม-ตอบปัญหาธรรมะอยู่ในหน้า "สนทนาธรรม", "ถาม-ตอบปัญหาธรรมะ" ครับ  สำหรับหัวข้อนี้เป็นการตอบปัญหาทั่วๆ ไปเกี่ยวการใช้เว็บฯ ซึ่งทีมงานตรงนี้จะชำนาญด้านนี้มากกว่าครับ
    อีกประการหนึ่ง ทางวัดฯ เพิ่งบอกทีมงานฯ ว่า หากจะให้ปัญหาด้านธรรมะถึงหลวงตาโดยตรงจริงๆ นั้น ถ้าเป็นการเขียนจดหมายไปถึงทางวัดฯ โดยตรง จะได้รับคำตอบที่ตรงและเร็วกว่า

<< BACK

 


หน้าแรก