คำถาม 
โดย : ศิริพรรณ เมื่อ วันที่ 2 ม.ค. 2546

จะขายตัว ปล้น ค้ายาบ้าหรือ ตั้งใจ ฝักใฝ่ธรรม และการช่วยคนที่จนจริงๆ อย่างเป็นรูปธรรมน่าจะดีกว่า

เห็นด้วยกับคุณ อุดมมาก ๆ และอยู่ในปัญหาเดียวกัน
การที่คนอายุ 46-50 ตกงาน และไม่มีรายได้นี้  ทุกข์มาก
จริง ๆ
จะขายตัว ปล้น ค้ายาบ้าหรือ  ตั้งใจ ฝักใฝ่ธรรม และ
ตำรงตนเป็นคนดีมา ตลอด แต่ เอาความดี ไปจ่าย ค่าไฟ
ค่ามือถือไม่ได้ โดยเฉพาะ DTAC  ตัดสายแล้ว ยังฟ้องอีก
ทั้ง ๆ ไม่ได้ใช้สาย  ไม่ตรวจสอบก่อนเลย  ฟ้องลูกเดียว

การแผ่เมตตา และ ตัดกรรม ต้องทำอย่างไร ต้องชดใช้ด้วย
ชีวิต หรือไม่

คำตอบ
ตอบโดย : ทีมงาน เมื่อ 4 ม.ค. 2546

ขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเราว่า กฎแห่งกรรมมีจริง เราเคยสร้างกรรมบางอย่างไว้เราต้องยอมรับ ขณะเดียวกันเราก็พยายามสร้างกรรมใหม่ที่อยู่ในศีลในธรรม 
เราเพิ่งเดินขึ้นจากโคลนตม สิ่งสกปรกติดเสื้อผ้าเราอยู่ จะให้เนื้อตัวเสื้อผ้าของเราสะอาดทันทีย่อมเป็นไปไม่ได้ การสร้างความดีก็คือการพยายามซักเสื้อผ้าและชำระร่างกายของเราอยู่เสมอๆ ในที่สุดก็สะอาด อันนี้เราทำความผิดพลาดแต่กาลก่อนมา แม้พยายามทำดีมาตลอด กรรมดีจึงยังไม่ให้ผล ต้องหมั่นชำระสะสางความไม่ดีออกเรื่อยๆ เมื่อถึงความดีให้ผลใครก็ห้ามไม่ได้เช่นกัน เหมือนปัจจุบันที่กรรมให้ผล อะไรก็ห้ามไม่ได้

ขอให้คุณอดทนทำความดีให้มากยิ่งๆ ขึ้น การทำดีด้วยการรักษาศีล บำเพ็ญจิตตภาวนาด้วยการบริกรรม"พุทโธ" หรือ อานาปานสติดูลมหายใจ ทำเสมอๆ ตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงหลับจะทำให้คุณได้บุญอย่างมากมายโดยที่ไม่ต้องใช้เงินทองอะไรเลย...

แม้มีหนี้ก็ค่อยคิดค่อยอ่านค่อยแก้ไขไป อดทนประหยัดมัธยัสถ์ที่สุด ที่สำคัญอย่าให้เสียกำลังใจ เสียอะไรก็ช่างอย่าให้เสียใจ "ใจ"ไม่เสียทำได้ด้วยการ"ภาวนา"มีสติทุกอิริยาบถ

ถ้าคุณดำเนินตามแนวทางนี้ตามที่พระพุทธองค์ท่านทรงแนะไว้ ความเจริญในชีวิตทางโลกและทางธรรมย่อมปรากฏแก่คุณอย่างแน่แท้ ขอให้คุณเชื่อพระพุทธเจ้าเถิด อย่าเชื่อผู้อื่นที่ไม่มีหลักเกณฑ์แก่ชีวิตตนเองเลย และอย่าประชดชีวิตด้วยวิธีการที่เพิ่มการทำความผิดพลาดให้แก่ตนเองยิ่งๆ ขึ้นเลย 

ชีวิตและจิตใจของคุณยังมีค่ามากมายไม่มีประมาณ ขอให้ได้ใช้การฝึกฝนที่ถูกต้องตามแนวทางของจอมปราชญ์คือ"พระพุทธเจ้า"

ทีมงานขอเป็นกำลังใจให้คุณประสบผลสำเร็จโดยเร็วที่สุดด้วย"ธรรมะของพระพุทธองค์"ด้วยเทอญ

<< BACK

 


หน้าแรก